ทำนายฝัน 'ถูกต่อต่อย'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกต่อต่อย ผู้ฝันจะมีศัตรูปองร้าย ทำให้พลัดที่อยู่ หรือโยกย้ายหน้าที่การงาน จะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจในครอบครัว หรือจากคนใกล้ตัว อาจได้เงินคืนจากลูกหนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกต่อต่อย'

ผู้ฝันจะมีศัตรูปองร้าย ทำให้พลัดที่อยู่ หรือโยกย้ายหน้าที่การงาน จะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจในครอบครัว หรือจากคนใกล้ตัว อาจได้เงินคืนจากลูกหนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรวยกรอกน้ำ ซองจดหมายสีฟ้า สตางค์ ปลาเงินปลาทอง ทำแว่นตาแตก เที่ยวซ่อง ดึงเชือก ญาณ จับปลา เครื่องบิน ตอไม้ ห้อง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ทอง ปลอบโยน ถูกคู่รักกักตัว เดินทางไปมหาสมุทร ไฟไหม้บ้าน โจร เผาศพ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ตัวเองกลายเป็นนก เชือกรัดคอ จรวด เห็นคนเดินละเมอ ยกโทษให้ใครบางคน งาช้างวางคู่กัน หม้อข้าว เลือดออกเต็มตัว จอมปลวก ฆ่าตัวตาย นั่งใต้ต้นไทร ไว้ทุกข์ งานพิธีต่างๆ ขันตักน้ำ เจ้า สาวไส้ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ดับเทียนชัย พ่อหม้าย โกหก ไก่กกไข่ เลือกผัก ถ่านไฟ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ฝาหม้อตกลงพื้น ตัวเองร่ำรวย ของกำนัล ท่องเที่ยวต่างประเทศ ดื่มยาพิษ กำแพงโบราณ ดินสอ ได้ยินสุนัขเห่า ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เจ้าที่ มุดใต้ถุน ปราสาท ลูกประคำ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ปล้น ใช้ผ้าคลุมหัว คนกำลังเปลื้องผ้า กุหลาบ หวีไม้ จดหมาย คอบิด ขอโทษผู้อื่น ของโบราณ แหวนหาย ตกน้ำ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า สำลี สวดมนต์ ต้นโพธิ์ ทารกดูดนมคุณ ขิม มีผู้นำม้ามาให้ เขื่อนแตก แฝด ซื้อกระโปรง ขนมปังกรอบ ย้ายบ้าน คนรักนอกใจ จับสายสิญจน์ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน พระวิหาร ประหาร งูกัด กระทง ตาบอด ขอทาน กกกอด ไก่ออกไข่ พระพุทธรูป ปลาทอง ต้นไม้ยืนต้นตาย แมงมุม อวัยวะเพศ ฝังทั้งเป็น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM