ทำนายฝัน 'ถูกน้ำร้อนลวก'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกน้ำร้อนลวก ฝันว่าถูกนํ้าร้อนลวก คุณจะมีความทะเยอทะยานสูง แต่หากว่า ฝันว่าคนอื่นๆ ถูกนํ้าร้อนลวก คุณจะรํ่ารวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกน้ำร้อนลวก'

ฝันว่าถูกนํ้าร้อนลวก คุณจะมีความทะเยอทะยานสูง แต่หากว่า ฝันว่าคนอื่นๆ ถูกนํ้าร้อนลวก คุณจะรํ่ารวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใต้ถุน ผู้คุมนักโทษ ถังน้ำ มหาสมุทร ถวายของแด่พระสงฆ์ ข่าวลือ กางเขน ตู้นิรภัย ชฎา จอก อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ช้างเหยียบ เก็บองุ่นรับประทาน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เงินปากผี งานบวช ค้างคาว โซ่ตรวน พูดคุยกับเจ้านาย แม่หม้าย พระจันทร์ ถูกฉ้อโกง ทอดทิ้งคนรัก ภาพวาด นกยูงรำแพน กินอุจจาระ ภรรยาตาย ประตูบ้าน นั่งนับลูกประคำ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เตาไฟ สละราชสมบัติ เตียง กระต่ายวิ่ง ฆ่าเสือ ดึงเชือก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ปฏิมา เชือดคอสุกร บิณฑบาต รัศมี องค์กฐิน เปรต ภรรยาออกจากบ้าน ซุบซิบนินทา ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ทรงกลด ฤกษ์ไม่ดี นางเงือก ชายชู้ เหรียญ การทำผิดพลาด ฉิ่งฉาบ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ญาติตาย ผู้ชายมีผมน้อย ดื่มกาแฟ ฆาตกรรม วิ่งหนีผู้ร้าย กระจกแตก ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ คุก ตะราง กระบอก เคารพ คำนับ ยุง เก็บเกี่ยวข้าวในนา หนี้สิน วัง ใช้ผ้าโพกศีรษะ แมว วงกต หยก เกลือ อาบน้ำ ประตูกำลังถูกไฟไหม เสือ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เด็กพิการ แพรพรรณ ผ้าเช็ดหน้า ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย น้ำพุสวยงาม ทำนาเกี่ยวข้าว อยู่ในอาการเร่งรีบ แส้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สร้อย หนอน ดอกซ่อนกลิ่น เชี่ยนหมาก ผู้หญิงตบผู้ชาย จับลูกเสือ เด็กผู้ชายสู้กัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นกอยู่ในรัง มวยผม ตุ้มหู หญ้า ลำน้ำ ถาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM