ทำนายฝัน 'ถูกน้ำร้อนลวก'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกน้ำร้อนลวก ฝันว่าถูกนํ้าร้อนลวก คุณจะมีความทะเยอทะยานสูง แต่หากว่า ฝันว่าคนอื่นๆ ถูกนํ้าร้อนลวก คุณจะรํ่ารวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกน้ำร้อนลวก'

ฝันว่าถูกนํ้าร้อนลวก คุณจะมีความทะเยอทะยานสูง แต่หากว่า ฝันว่าคนอื่นๆ ถูกนํ้าร้อนลวก คุณจะรํ่ารวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกกาเหว่า นรก ลิง โง่ งูเหลือม ฆ่าหมัด มีผู้นำม้ามาให้ งวงช้างรัดตัว หูขาด เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ สวมเสื้อสีเหลือง บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ตะขาบ นกกระจิบ กระจาบ เสวียน เท้าเจ็บ เดินทางไปมหาสมุทร แฟนนอกใจ จิ้งหรีด พังประตู ขุด สวรรค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทำอะไรแปลกๆ กระจอก ห้อง จีวร ถูกกักตัว ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ปีนข้ามกำแพง ทรมานคนอื่น ครู ลิฟต์ ถูกมัดด้วยเชือก ขมิ้น ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด พัด จับลูกเสือ ม่าน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เที่ยวชมงานรื่นเริง เป็ดไก่ ผึ้งมากมาย ถูกแทง ซ่อมแซมรั้วบ้าน ลม บัวสีขาว ทาก กินเฉาก๊วย นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ รักคนต่างชาติ หายใจอึดอัด เมฆลอยนิ่ง งมของในแม่น้ำ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เฒ่าแก่ จุดไฟแล้วดับ ผ้าเช็ดหน้า กำลังจะไปตาย ดนตรี ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน องคมนตรี ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว มะลิ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง บั้งไฟ ปี่ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ตัวเลข เก็บกวาดบ้าน ได้เป็นเจ้าบ่าว ศาลพระภูมิ เป็นใบ้ ข้าวติดคอ นอนบนกองฟาง อาเจียนเป็นหนอง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ฟ้อนรำ กระเป๋าเงิน หนีจากถ้ำ ราชา ขนทรายเข้าวัด พระโพธิสัตว์ ลักขโมย ได้รับเงินบริจาค ครก ตัวเองถูกประหาร จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด กะปิ กอดภรรยา ดอกซ่อนกลิ่น นกแขกเต้า รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ฝนตกระหว่างเดินทาง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ชกต่อย คู คลอง จับหนอน ไฮไฟว์ ( hi5 )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM