ทำนายฝัน 'ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก'

ฝันว่าถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรื่องราวลึกลับจะได้รับการเปิดเผย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธรรมจักร งานบวช เรือน ท้องฟ้าสดใส ฉิ่งฉาบ แมงป่อง มโหรี ต่อสู้กับเด็ก จุดเทียน ขื่อคา ฉลองพระบาท ตัวเองมีปีก วิ่ง ถัง ศาลพระภูมิ กล้วยแฝด กุ้ง ฏีกา กระดานดำมีข้อความ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ฝังทั้งเป็น ราหู เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ หิมะตกในฤดูร้อน เสาเรือน โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ประตูบ้านคนอื่น นกยูง รักภรรยาตัวเอง ขนมอร่อย กุมารทอง คนกำลังจะตาย ถือกรรไกร กำแพง คนมีเขา หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว นกแสก ปริญญาบัตร ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น เป็นคนปรุงอาหาร นุ่งชุดขาว หีบเปิดอยู่ พูดกับกลุ่มชน ได้รับเงินบริจาค ขนมชั้นหลากสี หมาก นั่งบนเตียง กรรไกร ตัวเองเป็นกรรมกร เสื้อขนสัตว์ เรือนแพ ถุงมือ ข้าวสาร ถูกจี้ ปลิง เลื่อยไม้กระดาน โน๊ตบุ๊ก ปีก มีปากเสียงภายในครอบครัว เห็นผี ประเจียด จับ งานแต่งงาน นางพยาบาล กฐิน คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด สวะ บนบาน สร้อยข้อมือ แมวออกลูก เห็นรองเท้าเก่า สีแดงชาด สุนัขเข้ามาเลีย เป่าแตร ทะเลาะกับเพื่อน บาดแผล โล่ ไฟนรก ท่าเรือ แตกร้าว ตกน้ำ ขึ้นต้นไม้ ไถ่ถอน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เรือล่ม ซ้อมรบ ปู เผาไม้กระดาน เลิกกับแฟน บิณฑบาต ต้นไม้เหี่ยวเฉา ก้อนหินตก กระแสน้ำ ปลิงดูดเลือด บุพการี ร่างกายตัวเอง เฒ่าหัวงู ใยแมงมุม ขี่นางโค ฝี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น