ทำนายฝัน 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วิ่งจนเหนื่อยหอบ ปลา ผ้าพันแผล เครื่องบินบังคับ นักแสดง นกยูง เข็มเย็บผ้า นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ทารกดูดนมคุณ สุกร การตายของเพื่อน เดินไปตามท้องถนน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทอดผ้าป่า ฆ่าศัตรู กินหัวสุกร บวชชี พระจันทร์ ไฮโล อาบน้ำในมหาสมุทร แสงนีออน ลอยคอ หญิงแต่งชุดสีแดง ถาดอาหาร กินข้าว จักรเย็บผ้า นุ่งผ้าสีม่วง รอยเท้าของตัวเอง งมของ หาบอุจจาระกลับบ้าน โรงแรม คำสัญญา กล้วยแขก ได้ยินเสียงกลอง แสง ตัวเองมีชื่อเสียง เชื้อเชิญ พลักก้อนหิน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เวทีมวย ปฏิทิน หิมพานต์ (ป่า) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ แตร ตกน้ำร้อน ทะเล กบฎ ดื่มน้ำมะพร้าว ล้างหน้าตัวเอง โกนหนวด รถเมล์ กินหอยนางรม นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เงินหาย จรวด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย พระวรราชาทินัดดามาตุ ถูกปีศาจไล่ จับสายสิญจน์ ฆ่าควาย ศัตรู เหาะดั้นเมฆ เล่นน้ำฝน ทาสี ถูกมัดมือมัดเท้า ฆ่าตัวตาย หิมะตกถูกตัว นกกางเขน กระจอก ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น พระเจ้า คนป่วยอยู่บนรถ งูขดเป็นวงกลม พริกไทย แมวข่วน ค้นหา เท้าด้วน หวีเสนียด นาฬิกาข้อมือ นุ่งชุดขาว กอไผ่ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ นอนบนเสื่อ แช่ง ตู้เย็น อยากมีเงิน ฟัก ใส่ต่างหู ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ขี่ม้า นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ถัง โบว์ดำผูกเสาบ้าน คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ดับกองไฟ นุ่งโจงกระเบน โถส้วม เงาตัวเองในกระจก เสือ ราชสีห์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM