ทำนายฝัน 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทูตชาวต่างชาติ พลักก้อนหิน กกกอด จับสายสิญจน์ คดีฟ้องร้องกัน เดินขึ้นที่สูง เหงื่อ แก้วแตก กลืนเมฆ ตัดผมตัวเอง นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย วิ่งจนเหนื่อยหอบ ตกบ่อลึก เห็นที่นารกร้าง ถูกล็อตเตอรี่ รถจักรยาน สิริภาจุกาภรณ์ ถูกเฉือนเนื้อ หนาม โครงกระดูกสัตว์ ตุ้มหู กรรไกร แขกขายโรตี สูบ ตู้เซฟ ทางม้าลาย หลุมอสรพิษ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เสื้อผ้า อนุสาวรีย์ ฝี ของเน่าเสีย งานบวช ผูกปมเชือก ธรรมจักร ท้องเดิน ตัวเองมีผมหงอก ทหารยิงปืนใหญ่ อาจารย์ ตัวเองเป็นโจร บุคคล นกคุ่ม ให้มีดแก่คนอื่น สายสนตะพาย เงี่ยง ขวานหัก นั่งบนเตียง ฉ้อโกง ขิม ลอยกระทง วิทยุ ให้รางวัล กอด งวงช้างรัดตัว โต๊ะหมู่บูชา วิชา เครื่องขยายเสียง มงกุฎ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสื้อครุย ช้อนเปื้อน ผ้าห่ม เขาวงกต ล้างหน้าตัวเอง ฆ้อง ฝั่ง ลูกๆ ทำความผิด อ้อย ชู้รัก จันทร์เพ็ญ ซ้อมรบ ตาข่าย กา รถพยาบาล วงกบ รักตัวเอง ฉมวก ทำผ้าเช็ดหน้าหาย มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ดวงอาทิตย์ขึ้น ถือดอกบัวในมือ ดื่มน้ำหวาน งอบ ยกโทษให้ใครบางคน กินเนื้อมนุษย์ ตกใจจนสะดุ้ง กะเหรี่ยง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เสื่อไม้ไผ่ ดวงอาทิตย์ตก กองกระดูก ยกของ ขี่สัตว์ เก็บของมีค่าได้ กรงสัตว์ งานมงคล ตู้ บวชชี บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น แร้งเกาะหลังคาบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM