ทำนายฝัน 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โครงกระดูกมนุษย์ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ผ้าขี้ริ้ว ตารอบตัว กระดุมหาย กรงนก ฉ้อโกง ถูกสัตว์กัด เดินขึ้นที่สูง ไฮไฟว์ ( hi5 ) ขี้ ถูกสวมกุญแจมือ ตกน้ำ ทำตัวเองบาดเจ็บ งูจงอางไล่ หลุมอสรพิษ ให้ความกรุณา คางคก นกกำลังจิกกัน ดอกมะลิ ธารน้ำตก สิริวัณณวรีนารีรัตน์ แตร อนุสาวรีย์ คนตาย มือตัวเอง ถูกตีหู เล่นฟุตบอล ถวายกุฏิ เอามีดฟันเท้าตัวเอง เล่นตะกร้อ คราส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทำขวัญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กะปิ ตกปลา ลายแทง ฝันเห็นนํ้าวน แร้ง ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) กล่าวคำอำลาญาติ ประดาน้ำ สุนัขเข้ามาเลีย ความรัก งูกินสัตว์ ได้ยินสุนัขเห่า ท่าเรือ เรือแล่น โต๊ะทำงาน ฉี่รดที่นอน จุดไฟแล้วดับ ดิน นอนกับนางงาม ว่ายน้ำ กำไลข้อมือ ถูกตบ ผู้หญิงหัวล้าน ขวานหัก จมูกขาด จันทรคราส ค้นหา เมฆสีดำ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ฆ่าเสือ ถั่วลิสง กฐิน เณรหน้าไฟ ฉางข้าว หญิงชู้ ฆ่าสุนัขบ้า คูคลอง ของที่ระลึก นกกาเหว่า กระโดดจากที่สูง ตำรวจตั้งด่าน ดื่มกาแฟ ขุดดิน กระต่ายวิ่ง มีคนขอโทษ หัวไก่ ฆ่าไก่ บ้านคนอื่น ล้างเท้าตัวเอง ของหาย คนบ้า บันได ดื่มน้ำฝน ซ่อนหา ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เวทีมวย ความรังเกียจ โน๊ตบุ๊ก ประโคม ฉัน ( กิน ) ทำนาย เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เข็มเย็บผ้า ผ้าเช็ดหน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM