ทำนายฝัน 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ราชา พิมเสน เศษอาหาร เช็คเด้ง ไซเรน ให้ความกรุณา งูจงอางไล่ ตนเองทำความผิด วัวควาย หอก เส้นด้าย กกลูก ขี่ม้า น้ำฝน รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก โบว์ดำผูกเสาบ้าน เด็กพิการ เมฆลอยนิ่ง โพธิ์ กระแต ทั่ง ฟัน กระท่อมร้าง ยาพิษ เถาวัลย์ ฐานทัพทหาร ที่ฝังศพ โล่รางวัล เครื่องบูชา คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ตบมือ สีบรอนซ์ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เห็นที่นารกร้าง แขน ครีบปลา กวาง ถูกตัดใบหู เดินร่วมทางกับโจร ฟองสบู่ นั่งรถหรู ธุลี บุพการี ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย รดน้ำต้นไม้ เดือน กำลังขับรถ เด็กอุ้มปลา เลี่ยมฟันทอง คนแปลกหน้า แจกัน นุ่งผ้าสีม่วง ฝ่าเท้า ถวายกุฏิ สามีตาย ตกน้ำร้อน ทรมานคนอื่น เทศน์ บันได พระแก้วมรกต เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย จูบคนที่อายุมากกว่า บดเมล็ดกาแฟ กกไข่ จาระบี โทรศัพท์ กระหายน้ำ ครกสาก ถูกเปลื้องผ้า ทองคำก้อน ฆ่าไก่ นั่งรถไฟ สังข์ จูบคนรัก ตาลปัตร อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ปลาหมึกหลายตัว ถังน้ำ อมตะ ถูกล็อตเตอรี่ วงเวียน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด บัว งม ย่าง คดข้าวเย็นกิน ปะชุน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ตัวเองแก่ บุตร เกณฑ์ทหาร พวงมาลัยดอกไม้สด ฝักดาบ เมาเหล้า บ้านตัวเองสวยงาม พวงมาลัยดอกไม้แห้ง กระซิบกับเพื่อน ฟุตบอล ค่ำคืน แคร่หาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM