ทำนายฝัน 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด'

ฝันว่าถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด คุณจำเป็นต้องมีขวัญกำาลังใจในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงชักมีด เห็นถนนที่ขรุขระ ใต้ถุน ดับเทียน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ แส้ กำไลข้อมือ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ระฆัง ครกสาก สีดำ ถอด พระจันทร์เดือนหงาย นํ้าพุขนาดใหญ่ ฝ้าย ท่องเที่ยวต่างประเทศ พวงกุญแจ ป้อมปราการ ประดิษฐ์ องค์พระ ขนม บุคคลที่มีชื่อเสียง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ดาวตกจากท้องฟ้า ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ได้รับรางวัล โฆษณา เหยียบขี้ แก้ว ฟันดาบ เกาทัณฑ์ ย่าง หมีกัด จน มีคนขอโทษ อ่าง สร้อยข้อมีชำรุด นุ่งผ้าสีแดง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ตะกร้าพลาสติก รักเพื่อน เงา ฟูก งานโกนจุก เสาเรือน ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง โล่ ผมร่วง ได้ยินเสียงกระดิ่ง ถุงเท้า กินเนื้อคนอื่น ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เปียก เดินสะดุดหกล้ม ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ถูกสวมกุญแจมือ สงฆ์ ฟันปลอม กระทะ แกะ ตั๊กแตน ตู้กับข้าว มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ปลาหมึก บ้านตัวเอง ภรรยาเปลือยกาย เรือนแพ กระบี่ มงกุฎ ทะเลาะกับคนรัก บันไดเลื่อน สามีนํ้าตาตก กงจักร ฝาหม้อตกลงพื้น นกขมิ้น ประหารคนรัก เป็นแม่ยาย ประเทียบ ประกายไฟ ขี่ควาย ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ชัยชนะ ทำกับข้าว กินยา ช้อนทอง ล้างภาชนะเครื่องใช้ ไม้พลอง เกาหัว ถุงเงิน ถุงทอง ไส้เดือน รถยนต์ แมลงปีกแข็ง บ้านพัง ตัดผมใหม่ เดินอยู่ในป่า บุพการี เงินหาย สู้กับเสือ แล้วชนะ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM