ทำนายฝัน 'ถูกปีศาจไล่'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกปีศาจไล่ ฝันว่าถูกปีศาจไล่ และคุณวิ่งหนี จะมีการขึ้นโรงขึ้นศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกปีศาจไล่'

ฝันว่าถูกปีศาจไล่ และคุณวิ่งหนี จะมีการขึ้นโรงขึ้นศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถางหญ้า อาจารย์ ข้าวติดคอ ทูตชาวต่างชาติ กรงนก ซองบุหรี่ มีด กำแพงเมืองจีน นกกำลังจิกกัน กินเนื้อมนุษย์ ไฟไหม้บ้าน ชุดว่ายน้ำ งง ลาภ รองเท้า ตำรวจตั้งด่าน ทำให้คนอื่นตกใจ เสื้อเปื้อนเลือด ห่มผ้า สงคราม กินโรตี ช่างตัดผม หีบเปิดอยู่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฆาตกร รัศมี ยางรถ ทะเลาะ งวงช้างรัดตัว เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ช้องผม ประเทียบ งานแต่งงาน กินกล้วย ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ซอ งูรัด โฆษณา ญาติทำความผิด ลวดหนาม กินพริก คนแฝดตัวติดกัน นอนบนเตียง พลักก้อนหิน ช้างเหยียบ สายนาฬิกาข้อมือขาด คดข้าวเย็นกิน นั่งใต้ต้นไทร กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เพชรพลอย ปราสาทเล็กๆ มุดใต้ถุน นอนบนเสื่อ เลี้ยงกระต่าย มหรสพ ถ้ำมืด เมฆหมอก หีบสมบัติ ไต่ลวด แร้งกินซากศพ แสตมป์ มีดตกน้ำ ทิวเขา เกวียน เอสเอ็มเอส ( SMS ) ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ พาน อทิตยาทรกิติคุณ ถลกหนังสัตว์ ของกำนัล เท้าขาด ล้างหวี ปวดท้อง นกขมิ้น กินเลือด เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กรง เดินหลงไปในป่าละเมาะ อาบน้ำ ขี่วัว กุ้งทะเล หม้อ อุ้มลูกหมา กระดาษเช็ดมือ คนร้องไห้ อยู่ในอาการเร่งรีบ ฤดูฝน กินอาหาร เป็ดไก่ แฝด อาคันตุกะ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กระซิบ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ วงกต แร้งเกาะหลังคาบ้าน ภาษา ขัดแย้ง สวมเสื้อสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM