ทำนายฝัน 'ถูกปีศาจไล่'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกปีศาจไล่ ฝันว่าถูกปีศาจไล่ และคุณวิ่งหนี จะมีการขึ้นโรงขึ้นศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกปีศาจไล่'

ฝันว่าถูกปีศาจไล่ และคุณวิ่งหนี จะมีการขึ้นโรงขึ้นศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาเสียชีวิต เพชรนิลจินดา งูจงอาง คู คลอง กินเนื้อย่าง บ้านร้าง ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ จุดเทียน ทำนาได้ผลผลิตดี กุญแจ ได้ยินเสียงปืน เปลือย โบดำผูกคอตนเอง เกาะ ตลับแป้งทาหน้า ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ต้นไม้เหี่ยวเฉา รถเมล์ ญาติ หีบเปิดอยู่ นั่งบนเสื่อ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม รุ้งกินน้ำ ร่องน้ำ รถบรรทุกศพ งมปู สุริยคราส นั่งจับเจ่า ปั่นด้าย น้อยหน่า ถีบจักรเย็บผ้า แห่กฐิน เสื้อครุย เชือก หาบขี้กลับบ้าน เจดีย์ พระ นักร้อง เป็นบ้า เบาะ ซุกซ่อนของมีค่า สุนัข จุดดอกไม้ไฟ ฆ่าศัตรู กำไลข้อเท้า ดับเทียนชัย คนตายในบ้าน อิฐ กอดผู้หญิง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ตัดหัว เดินไปบนเนินเขา ตัวเองมีปีก อดอยาก ใยแมงมุม มหาสมุทร แมวออกลูก กระดูกแตก แสง เห็นเหรียญสตางค์ ภรรยาสวมเสื้อแพร พนมมือ โทรศัพท์ คดีฟ้องร้องกัน บั้งไฟ มีปากเสียงภายในครอบครัว ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ศีรษะล้าน สวรรค์ แก้ว เมฆสีขาว บวม แขก ลา ( สัตว์ ) ครุฑ ภรรยาเปลือยกาย คนกำลังเปลื้องผ้า อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กิ้งก่า น้ำท่วม ยุ้งข้าว จาน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ อาบน้ำ ภาษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตกปลากับคนรัก ปลาฉลาม ถางหญ้า พระแก้วมรกต มือ เทวดา ชาวประมง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน เหรียญ คลอดลูก นํ้าพุขนาดใหญ่ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ โคไล่ขวิดคน ขี่ช้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM