ทำนายฝัน 'ถูกปีศาจไล่'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกปีศาจไล่ ฝันว่าถูกปีศาจไล่ และคุณวิ่งหนี จะมีการขึ้นโรงขึ้นศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกปีศาจไล่'

ฝันว่าถูกปีศาจไล่ และคุณวิ่งหนี จะมีการขึ้นโรงขึ้นศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัดผม ทูต คลอดลูกก่อนกำหนด หนี้สิน โฆษก ตัดหัว ทะเลาะกับเพื่อน เปลี่ยนมุ้งใหม่ น้ำพุสวยงาม กินโดนัท ฟ้าร้อง เต้านม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โครงกระดูก โล่ บ้านตัวเอง ยุ้งข้าว ไต่ลวด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ได้ยินสุนัขเห่า สตางค์ งา แทะกระดูก ขนมปัง เป่าแตร ถนน โบสถ์ เจดีย์ทรุดโทรม ถุงเงิน-ถุงทอง พูดสนทนา ข้อมือหัก กินคอลลาเจน พานทอง ไฟ นอนในมุ้ง งานมงคล มารดา ลูกเห็บ กางมุ้ง น้ำเหลือง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หลุม ผ้าสีดำ เมฆบังแสงอาทิตย์ รูปภาพของเครือญาติ ไก่กกไข่ กองดิน อยู่ในกระท่อม หมี เพลิง เด็กผู้ชายสู้กัน ฟ้าที่สดใส พระบรมรูป ม้าเตะ ภาชนะแตกร้าว ภาษา ปฏิเสธการดื่มเหล้า คบบัณฑิต เงินปากผี ฝ่าเท้า พระโพธิสัตว์ เสาตกน้ำมันในบ้าน ตัวเองกลายเป็นนก ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เสียเงิน ฝาด บั้งไฟ ได้ยินเสียงกบ ระเบิด พวงมาลัยดอกไม้สด ฆ่าเสือ ถุงน้ำร้อน ลูกปัด เลี้ยงกระต่าย มงกุฎ ของที่ระลึก กางเกง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ คลื่นน้ำ บัญชี กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง มือตัวเอง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ระย้า ชนกระบือ เดินทางกลางทะเลทราย มุ้งขาด แข่งม้า แว่นตาเลนส์ใส แคร่ สินบน นกแขกเต้า โรงแรม บ่อน้ำใหญ่ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ยกโทษให้ใครบางคน ปิดผนึกซองจดหมาย ดอกซ่อนกลิ่น บันได

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM