ทำนายฝัน 'ถูกปีศาจไล่'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกปีศาจไล่ ฝันว่าถูกปีศาจไล่ และคุณวิ่งหนี จะมีการขึ้นโรงขึ้นศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกปีศาจไล่'

ฝันว่าถูกปีศาจไล่ และคุณวิ่งหนี จะมีการขึ้นโรงขึ้นศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกิดสงคราม ผู้ชายผมยาว สุนัข เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ถ้ำมืด เพศสัมพันธ์ ไม้ขีดไฟ คอบิด จิ้งเหลน สถานีขนส่ง อาบน้ำในทะเล มีปากเสียงภายในครอบครัว นุ่งผ้าสีแดง นกขมิ้น หนอนไต่ตามร่างกาย ฉลาด แกะ คนรับใช้ ฮาเร็ม กวาง เณรหางนาค เฒ่าแก่ สายสะพาย บานไม่รู้โรย ที่พึ่ง ข้าวติดคอ ปล่อยสัตว์ ถวายข้าวพระ เคี้ยวดิน หิมะตกถูกตัว เที่ยวชมงานรื่นเริง เต้านม เลิกกับแฟน เครื่องแต่งกาย กรอด้าย หน้า ดับเทียนชัย ของหวาน ธารน้ำตก ได้ฟังเรื่องตลก เสื้อกันฝน โกนหนวด แท่น ดาวอับแสง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ปลิงหลายตัว ขี้ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ปีศาจที่มีเขาและหาง บวชชี ชาวประมง ดอกซ่อนกลิ่น ฝันเห็นนํ้าวน เป่าลูกโป่ง พระบรมรูป สุรา ภูเขาไปกำลังระเบิด กินเต้าหู้ ถุงเท้า ผนัง เครื่องจักรไม่ทำงาน กระดาษสีขาว นกอินทรี ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กระบี่ รางรถไฟ ถูกฆ่า ต่อสู้กับสัตว์ร้าย มงกุฎ เดินกะโผลกกะเผลก จักรพรรดิ ผลไม้ งานบวชเณร เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ปอกเปลือกผลไม้ รักชาติ ปะชุน หีบเปิดอยู่ ซองจดหมายสีขาว ซีเมนต์ ผ้าสีดำ นั่งใต้ต้นไทร คนตกน้ำกำลังจะจม เป็นบ้า กินดิน ขาเป๋ ต้นไม้ ฮองเฮา (ราชินี) นักประพันธ์ ฆ่าเต่า กังวล ปากเน่า บ้า ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ปลาหมึกหลายตัว จับปลา งานศพ ไส้ไหลจากท้อง นกอยู่ในรัง นกบิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM