ทำนายฝัน 'ถูกผีหลอก'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกผีหลอก ฝันว่าถูกผีหลอก คุณจะมีปัญหาด้านสุขภาพ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกผีหลอก'

ฝันว่าถูกผีหลอก คุณจะมีปัญหาด้านสุขภาพ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดาวตกจากท้องฟ้า พระเจ้า ธำมรงค์ ผ้าฝ้าย กงล้อ ชุดว่ายน้ำ มดรุมเป็นกลุ่มๆ พระพุทธบาท ทะเบียนบ้าน ขวด ตรอกซอกซอย บ้านคนอื่น สุกรตายเอง ทอดทิ้งคนรัก คนรับใช้ เดินทางกลางทะเลทราย พระธาตุ นาฬิกาข้อมือเสีย คลื่นน้ำ เห็นประตูเมือง อยู่ในอาการผิดหวัง สิริภาจุกาภรณ์ แทง ดวงตรา เด็กเกิดใหม่ ฉีกกระดาษ ตั้งท้อง ตัวเองแก่ แพทย์ แคร่ ไม้ไผ่ การสร้างโบสถ์ ขอโทษผู้อื่น ปล่อยออกจากคุก ภรรยานอกใจ พระจันทร์ ขบวนแห่ นั่งรถไฟ ถุงเงิน ถุงทอง ได้ยินเสียงกลอง ไฟ แบกเสา เห็นกระดุม บ่อน้ำพุแห้งขอด เลือดออกทางทวาร ถูกหนูกัด ถูกฟันคอขาด ขันตักน้ำ พระสงฆ์ ท้องฟ้าสีแดง ราชา ได้เป็นเจ้าสาว ต่อสู้ วิทยา นกแขกเต้า ปลาฉลาม สายสนตะพาย ถูกตำหนิ แกงการู ตู้อาหาร คนแก่ ปล้นสะดม เก็บกวาดบ้าน มีฤทธิ์ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ดวงอาทิตย์ดับ ขี่ช้าง เกา ทรมานคนอื่น กลืนดวงอาทิตย์ พวงกุญแจ ไมโครโฟน เปลื้องผ้าตัวเอง กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เถาวัลย์ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ คนฆ่าสัตว์ ตัดหัว ประแจ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เรือล่ม กินเนื้อคนอื่น ปะชุน ตัวเองกลายเป็นนก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ออกจากบ้าน กองไฟ เชิงเทียน ปากเน่า เดินไปบนเนินเขา กล่าวคำอำลากับใครบางคน เดินร่วมทางกับโจร เงินหาย แผนผัง ดินสอ กระดาษสี เจ้าเมือง ยาพิษ กระแต ฝาแฝด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM