ทำนายฝัน 'ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฝันว่าถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ให้ระวังคู่แข่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย'

ฝันว่าถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ให้ระวังคู่แข่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ส้วม เดินบริเวณวัด เปิดร้านค้าขายสินค้า ธนู คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ลำธาร จดหมาย เห็นบ่อร้าง นกนางนวลโผบิน ตัวเองเป็นโจร ฉากกั้น มหรสพ ทารก พลักก้อนหิน เลือกผัก เงี่ยง ให้มีดแก่คนอื่น นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ลายแทง เสือตาย พระพุทธรูป ถูกผีหลอก เพื่อน ใช้ยาเสพติด นอนในมุ้ง ขวด ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ช้อนปลา กรอบรูป ทหารเข้าบ้าน ได้พูดคุยกับเพื่อน ขา ดับเทียนชัย ขวดยา ชักว่าว นอน นักประพันธ์ ดัดผม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กะเหรี่ยงคอยาว เมฆสีขาว เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ประเจียด กระจอก บ่อน้ำ หญิงแต่งชุดสีดำ เป็นแผลที่คอ จุดดอกไม้ไฟ ขาหัก ขนตา ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผ้าม่าน ไก่ออกไข่ เขื่อนแตก กระโดด อยู่ในกระท่อม เท้าด้วน ถูกล็อตเตอรี่ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม พระพุทธเจ้า โง่ ดาว คบบัณฑิต เพชรรัตนราชสุดา ตกกล้า ผ้าห่ม ตกปลากับญาติ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ถ่ายขี้ หีบสมบัติ กระเป๋า ระดู ปิดผนึกซองจดหมาย กระสอบข้าวสาร ต่างหู ถูกตัดแขน สารภี ไมโครโฟน เจ้านาย ฟัน ผจญภัย เป็นแม่ยาย เป็นโจทก์ในศาล เพื่อนอยู่ห่างไกล ขุดถ่านหิน นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง มีปากเสียงภายในครอบครัว ทุ่งนา พระเจ้า เดินไปบนเนินเขา โต๊ะ รถเมล์ ป่าช้า หวีผม วิทยุ จับก้อนกรวด ก้อนทราย เบี้ย บุคคลที่มีชื่อเสียง เก็บเกี่ยวข้าวในนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM