ทำนายฝัน 'ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฝันว่าถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ให้ระวังคู่แข่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย'

ฝันว่าถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ให้ระวังคู่แข่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซองจดหมายสีขาว เที่ยวซ่อง แสงสว่าง ไผ่ เดินทางไกล นำอุจจาระกลับบ้าน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ซองบุหรี่ ตกใจ แสงบนท้องฟ้า เฆี่ยน เห็นปีศาจกินคน ขี่โคอศุภราช เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น อ่างล้างหน้า ปอกเปลือกไข่ มงคล ซุกซ่อนตัว ดอกราตรี คนที่มีท่าทางเร่งรีบ กระดาษข่อย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ มังกร มู่ลี่ นาข้าวรกร้าง แต่งตัว ทวด จุดไฟ กระโปรงใหม่ งาช้างวางคู่กัน จุฬามณี ฆ่าตัวตาย หมาก สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เที่ยวบ่อนการพนัน ถูกสัตว์กัด ทำให้คนอื่นตื่น ยิงนก งูกินสัตว์ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น บวม ยุง ตักน้ำ โคเข้าบ้าน ไถนา คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เชื้อเชิญ ผจญภัย นุ่งผ้าใหม่ กัดลิ้นตัวเองขาด มดรุมเป็นกลุ่มๆ คนรับใช้ เป็นโจทก์ในศาล เตียง เงา เห็นคนอื่นถูกประณาม รักกับนักบินหญิง กอดผู้หญิง เครื่องขยายเสียง น้ำพุสวยงาม กระท่อมริมทะเล เพื่อนที่ตายไปแล้ว ตกบ่ออุจจาระ แมลงปอ ดอกบานไม่รู้โรย น้ำพุที่พุ่งสูง ขนตา ศาลา หลงรักสามีคนอื่น เพศสัมพันธ์ ฆ่างู หัวเราะ ถาดดอกไม้ ธูปเทียน ลูกเต๋า นกนางแอ่น ปั่นด้าย ขนมปัง ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ล้างหวี สะอึก เดินบริเวณวัด อุ้มลูกหมา แก่นจันทร์ เหาะ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ไม้ไผ่ บัญชี ฟันปลอม การสร้างโบสถ์ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ฟองสบู่ หน่อไม้ แกงการู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แหวนหาย แฉลบ สกปรก พระเจ้า ช้อนทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM