ทำนายฝัน 'ถูกมัดด้วยเชือก'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกมัดด้วยเชือก คุณจะมีคนใกล้ชิดที่คอยอุปการะในด้านการเงิน ธุรกิจค้าขายจะดีขึ้น พอจะมองเห็นกำไรขึ้นมาบ้าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกมัดด้วยเชือก'

คุณจะมีคนใกล้ชิดที่คอยอุปการะในด้านการเงิน ธุรกิจค้าขายจะดีขึ้น พอจะมองเห็นกำไรขึ้นมาบ้าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำฝน ทารกแรกเกิด ได้รับเงินบริจาค ผ้าพันแผล คอกหมู กลอง ปัสสาวะรดที่นอน ตะกร้าหวาย พวงมาลัยดอกไม้สด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) แสง กอดรัด ฤดูร้อน สวดมนต์ งู ตกลงมาจากอากาศ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ร่างกายตัวเอง ไฟไหม้ต้นไม้ ดินสอ ขอนไม้ ไม้ไผ่ คนขาพิการ หนอนไต่ตามร่างกาย แกะเปลือกหอยรับประทาน เครื่องแบบทหาร รังผึ้ง แคร่หาม ฤดูหนาว นอนในมุ้ง เสียสติ ตาชั่ง ได้รับต่างหู ภรรยาเอาน้ำมาให้ บริโภค โจรสลัด กระโปรงใหม่ นักบุญ โกศ เชิงตะกอน กระดูกแตก ศิลปิน เลือดออกทางทวาร เขากวาง ซองจดหมายสีฟ้า ขโมยเงิน ตะเกียงที่จุดแล้ว ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ที่ฝังศพ ฟันดาบ ต้นไม้แห้ง ฟัก เครื่องลายคราม จับกุ้ง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ฆ่าควาย ถูกทำโทษ ฟืน ทอดทิ้งลูกๆ ลำคลอง กระป๋องนม พระพุทธเจ้า ทำอะไรแปลกๆ จรวดไฟ โคกินหญ้า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ให้ความกรุณา โลงศพ ถูกปล้น ลากสัตว์ น้ำเหลือง ซ่อน ถือลูกแก้ว หม้าย ละทิ้งครอบครัว ชักลาก ประตูบ้านคนอื่น จมูก ของเน่าเสีย ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ชายหนุ่ม ประกาศข่าวการตาย มีหางงอก เดินอยู่ในป่าช้า เสื้อใหม่ ญาณ ไหล่เจ็บ มีผู้นำม้ามาให้ ดูหนัง ทุบตีภรรยา ลมหายใจมีกลิ่นหอม ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ค้าขายต่างเมือง ปราสาท ออร์แกน ร่วมงานทอดกฐิน ปีนรั้ว ฆาตกร คนมีเขา ราหู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM