ทำนายฝัน 'ถูกยิงด้วยธนู'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกยิงด้วยธนู ฝันว่าถูกยิงด้วยธนู จะประสบเคราห์กรรมจากคนที่ไม่คาดฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกยิงด้วยธนู'

ฝันว่าถูกยิงด้วยธนู จะประสบเคราห์กรรมจากคนที่ไม่คาดฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แว่นตาเลนส์ใส บัว นม ไฟไหม้ต้นไม้ ได้เสื่อใหม่ อมตะ หนี้สิน ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ทีปังกรรัศมีโชติ ตำรวจตั้งด่าน ตรอกซอกซอย เลี่ยมฟันทอง กระต่ายหลายตัววิ่ง หัวไก่ แกะ เหยียบขี้ ลูกเห็บตก ม้า รังนก หงอนไก่ นํ้าพุขนาดใหญ่ เป็นแม่ยาย เขื่อน น้ำค้าง ถวายข้าวพระ ก่อกองทราย เปิดผนึกซองจดหมาย ผดุงครรภ์ ทะเลที่เงียบสงบ ดอกซ่อนกลิ่น นอน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ฆ้อง ละลาย ผมถูกตัดให้สั้น ครกสาก หินก้อนใหญ่ แก้ม ไหล่เจ็บ ไหล่ สร้าง ถูกตำหนิ ลูกปัด คนบ้า เต่าทอง กระซิบกับเพื่อน เครื่องแบบตำรวจ แห่กฐิน ดนตรี ปีนรั้ว ภรรยาเสียชีวิต โลกแตก ขบวนแห่ กีฬา หมัดกัด เจ้า ค้างคาว วิชา ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ครก ถูกตบ ทอดสมอ ขี่วัว เรือล่ม นาเกลือ ดวงอาทิตย์ตก สวรรค์ ให้รางวัล ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ไหว้พระ ตำรา ตีผึ้ง ได้ยินสุนัขเห่า ทอดแห กลืนดวงอาทิตย์ ญาณ ไว้ทุกข์ คู คลอง เลือดออกทางทวาร โครงกระดูก สถานี ทรมานคนอื่น เดินเล่นในสวนสวย จุดเทียนชัย ถือไต้ หรือ คบไฟ ลากรถบรรทุก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ โต้เถียง ทุเรียน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ได้พูดคุยกับเพื่อน กินลิ้น ท้องฟ้าสีแดง บนบาน ภูเขาไฟ ขวานหัก แดด เฆี่ยนตีผู้อื่น ทางรถไฟ กินเนื้อคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM