ทำนายฝัน 'ถูกสัตว์กัด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกสัตว์กัด ฝันว่าถูกสัตว์กัด คุณจะมีปัญหาเรื่องความรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกสัตว์กัด'

ฝันว่าถูกสัตว์กัด คุณจะมีปัญหาเรื่องความรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉีกจดหมายรัก กระซิบกับเพื่อน บ่อน้ำใหญ่ ขนลุก เปียก ฆ่าโค กางเขน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ฟันล่างหัก ปากเจ็บ จานชาม ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ถูกทำโทษ ข้าวเปลือก ปลวกขึ้นบ้าน คนตายในบ้าน นั่งรถไฟ ถวาย กล้วย มดหรือแมลง ญาติเสียชีวิต กำลังจะไปตาย เดินสะดุดหกล้ม งาช้าง ทุ่งโล่ง ทอดทิ้งลูกๆ กบฎ การตายของเพื่อน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ติดคุก บิน (ตกลง) วิ่งจนเหนื่อยหอบ ผ้าสีดำ เปิดร้านค้าขายสินค้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กระโดดจากที่สูง มะลิ เลือดออกทางทวาร น้ำมัน ล้างบ้าน รังดุม จักรยาน หมา เกิดความรู้สึกผิด ทอง ประตูที่ปิดตาย มรดก ฉาบแตก แกะเปลือกหอยรับประทาน หยก กุ้งยักษ์ ปฏิกูล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถอนฟัน ได้ฟังเรื่องตลก ญาติกำลังจะตาย จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ฆ่านกกระจิบ หลงทาง นกยูงรำแพน พู่กัน ความมืด บัวสีขาว ดวงอาทิตย์ขึ้น ขี่เสือ ทัพพี ทำให้คนอื่นตกใจ เครื่องบิน ขี่คอคน พระวรราชาทินัดดามาตุ เฒ่าหัวงู กรน สวมเสื้อสีเขียว ถ้ำ พวงมาลัย ยกโทษให้ใครบางคน หมีทำร้าย ตุ้มหู ฟักทอง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ยมทูต เช็ค ( Cheque ) เฮลิคอปเตอร์ นอนกลางวัน กระเป๋าเงิน ช้างเหยียบ ลูกเห็บ คุก ตะราง ฆ่าเสือ ตกกองไฟ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ปรบมือ เจ้าบ่าว นาฬิกาข้อมือ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ศาล เลี่ยมฟันทอง เห็นคนเดินละเมอ ฆ่าสุนัขบ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM