ทำนายฝัน 'ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ คุณกำลังจะได้ลาภ หากผู้ฝันเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้ว ก็จะได้พบภรรยาอีกคนหนึ่ง และจะหมดเคราะห์ หรือหายเจ็บไข้ แต่จะเสียเงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่'

คุณกำลังจะได้ลาภ หากผู้ฝันเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้ว ก็จะได้พบภรรยาอีกคนหนึ่ง และจะหมดเคราะห์ หรือหายเจ็บไข้ แต่จะเสียเงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนฆ่าสัตว์ เข้าไปในโรงพยาบาล ผึ้ง คลอดบุตร กลืนเมฆ แมวสีขาว ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ธุลี วันเกิด ตัวเองกลายเป็นนก แห่กฐิน กริช พระพุทธเจ้า กงล้อ สุนัขเข้ามาเลีย หมอก กลอง เชิงตะกอน ยื้อแย่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถูกจับ รังผึ้ง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ฉุด น้ำตา สามีตาย ทอดทิ้งคนรัก ภูเขาไปกำลังระเบิด ความมั่งคั่ง รักเพื่อน ตัวเงินตัวทอง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง กรงนก โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) จำเลย ฟองสบู่ ฝนครึ้ม อากาศบริสุทธิ์ น้ำท่วม เจ้าสาว ถลกหนังสัตว์ เดินไปตามท้องถนน โลงศพ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ นาข้าวรกร้าง นักบุญ ไลน์ ( LINE ) ผ้าใบ ชายชู้ เต้าหู้ เห็นตัวเองในกระจก ได้รับของมีค่า โซ่ตรวน เป็ด กินเนื้อคนอื่น รถจักรยาน บ่อน้ำ มองนํ้าตกตามลำพัง ตัวเลข ถวาย ธารน้ำ งานแต่งงาน จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ศพ คู คลอง ม่านกั้นกำบังสายตา ศัสตราวุธ ร้านค้า สัปทน มงคล ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ช่วย ของกำนัล ถูกยิงด้วยธนู ประดิษฐ์ ช้อนเงิน ได้เป็นเจ้าบ่าว ขุดดิน กัดลิ้น นกแขกเต้า เชื้อเชิญ มาลัย เดินทางก่อนกำหนด ผ้าพันแผล พระพุทธบาท ดับเทียนชัย เสื้อผ้า พริกไทย ไข่เป็ด คางคก เลี่ยมฟันทอง แข่งม้า กงเกวียน กระเทย บัวสีขาว กลืนดวงอาทิตย์ พระพิฆเณศ โกนหนวด เมฆสีเลือด ดับเทียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น