ทำนายฝัน 'ถูกสุนัขเห่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกสุนัขเห่า ฝันว่าถูกสุนัขเห่าใส่ จะมีปากเสียงกับคู่แข่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกสุนัขเห่า'

ฝันว่าถูกสุนัขเห่าใส่ จะมีปากเสียงกับคู่แข่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จับสายสิญจน์ ใส่บาตร การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น นั่งบนเตียง สร้อย ชะลอม ใบลาน ฟ้าผ่า คอกหมู ออกจากบ้าน บดเมล็ดกาแฟ เทียนไข นกอยู่ในรัง ปล้น จราจรที่สับสนวุ่นวาย กินเลี้ยง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) กัดคน เข่า ก้ามกุ้ง กะละมัง ถูกล็อตเตอรี่ จน ถอนผมหงอก เสื่อไม้ไผ่ กินโดนัท จับสุกร ธงชัย เมฆสีแดง มหาสมุทร ฆ่าหมี มีดเหน็บที่เอว ลูกๆ ทำความผิด ได้พูดคุยกับเพื่อน โดนแทง จมูก สระผม กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว อ่างน้ำ เดินกะโผลกกะเผลก กำลังเล่นเฟสบุค เป็นคนผอมบาง จอบหรือเสียม จีวร ภรรยา คอมพิวเตอร์ คนถูกฉีดยา ขอบคุณ ซื้อไม้กระดาน กระโดด ขันตักน้ำ ฆ้อง แคร่ แมว สนามกีฬา ฟันงอกขึ้นมาใหม่ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ครุฑ จับหนอน กรวยใบตองใส่ดอกไม้ สาวไส้ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ฉมวก แคร่หาม โคกินหญ้า เครื่องศาสตราวุธ ความร่าเริง ถูกตัดแขน ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว โบดำผูกคอตนเอง นกยูงรำแพน เครื่องร่อน ดื่มยาพิษ ทัพพี จันทร์ทรงกลด คนฆ่าสัตว์ ด่า กระดาษข่อย ฝักดาบ อสนีบาต นั่งนับลูกประคำ จักรพรรดิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ท่อนซุง ฆาตกร ธนู บวม พริกไทย กินพระจันทร์ ทอผ้า มดหรือแมลง มือ ของโบราณ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ปีศาจหลายตน การผ่าตัด บั้งไฟ วิดน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM