ทำนายฝัน 'ถูกหนูกัด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกหนูกัด คุณจะได้รับเคราะห์ หรือ อาจจะต้องเสียเงินเสียทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถูกหนูกัด'

คุณจะได้รับเคราะห์ หรือ อาจจะต้องเสียเงินเสียทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับหนอน คนมีเขา ทอดทิ้งครอบครัว กรวยกรอกน้ำมัน พระพิฆเณศ สุกร เจ็บปวด บอลลูน เสี้ยนตำเท้า ขายของ ถูกกรรโชกทรัพย์ แพรพรรณ กินพริก ไต่เขา กระโปรง เครื่องแบบทหาร ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน หลงรักสามีคนอื่น ฟันบนหัก เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ขนมปังกรอบ ตกปลา ขี่สัตว์ ท่องเที่ยวในสวน ประดาน้ำ เอามือตบต้นขาตัวเอง หม้าย ภาชนะ บัว นางเงือก ฟาก ตู้นิรภัย สะพายย่าม ฝาแฝด งูเผือก ฤาษี ปล่องไฟ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง สวมเสื้อสีเหลือง กกลูก คนตกนรก ทันตแพทย์ ปล่อยนกกระเรียน ต่อสู้กับเด็ก คอบิด จิ้งหรีด ตักน้ำราดตนเอง ขนคิ้ว รับประทานเครื่องเทศ นกกางเขน เพื่อนที่จากไปไกล ตะกวดขึ้นบ้าน คดข้าวเย็นกิน นอนกลับหัว ทาเล็บ หมอก ฟูก ป่า ภรรยาตาย กินผลไม้ กงเต๊ก ถวายของแด่พระสงฆ์ เล่นน้ำสงกรานต์ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ดาบ กระดาษทิชชู ขี่ราชสีห์ ขาด้วน โกรธ เดินช้าๆ น้ำตา ร่างกายตัวเอง มวยผม คนกำลังถ่ายรูป ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น งู ทำให้คนอื่นตกใจ อสนีบาต งานแต่งงาน ร้องไห้ ทารก ช่อดอกไม้ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ฆ่าศัตรู ผมถูกตัดให้สั้น กรงนก เปิดผนึกซองจดหมาย ขี่เสือ ไหล่ เลือกผัก ประตูบ้าน โบสีดำ วงเวียน ได้ฟังเรื่องตลก บิน (ตกลง) ทะเล ฤดูหนาว หางไก่ ตำรวจ ถ่ายรูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น