ทำนายฝัน 'ถูกหวายรัด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกหวายรัด คุณจะหมดเคราะห์ ปราศจากจากโรคภัย หรือ ผ่านพ้นอุบัติเหตุต่าง ๆ ไปได้ จะมีโชคลาภ ตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกหวายรัด'

คุณจะหมดเคราะห์ ปราศจากจากโรคภัย หรือ ผ่านพ้นอุบัติเหตุต่าง ๆ ไปได้ จะมีโชคลาภ ตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไถ่ถอน กำลังขับรถ ทูต อทิตยาทรกิติคุณ ได้พูดคุยกับเพื่อน ปากเจ็บ จันทรคราส เจ็บปวด หวีผม ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น บุคคล บวช ทับทิม นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ นั่งบนแคร่หาม มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า พระพุทธรูป อุ้มเด็กทารก รถยนต์ ขี่คอคน อดอยาก ไก่แจ้ ตัวเองมีผมหงอก สวมเสื้อสีขาว ลับ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ถุงเท้า พนัน สังกะสี ช้อนเงิน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย จูบคนรัก ขนลุก ไม้พลอง ห่าน บวม หอยที่มีเนื้อเต็ม ลำคานเสียงฉาบ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ศีรษะล้าน ฉลาด เลือดออกทางช่องคลอด เพื่อนที่ตายไปแล้ว ความดีความชอบ ยุง นาฬิกาข้อมือเสีย ขนมจีน ปลาฉลาม ถูกคู่รักกักตัว ฆ่าโค แห่กฐิน หมอดูดูลายมือ ไส้ไหลจากท้อง ฉาบ ภรรยานอกใจ เก็บของมีค่าได้ ตกบ่อลึก หวีเสนียด นกต่อสู้กัน เล่นตะกร้อ ผ้าพันแผล เซรุ่ม กระจอก เพลิง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ตกหน้าผา ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด บวชชี กระป๋องนม มีด กระดานดำว่างเปล่า ดวงจันทร์ กระถาง เถียงกับคน คนกำลังจะตาย หิมะตกถูกตัว บาทหลวง ภาชนะ นั่งอยู่ในกองขี้ เพชรรัตนราชสุดา ค้อน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ก้างปลาติดคอ มีดเหน็บที่เอว นกนางนวล อู่เรือ ทำให้คนอื่นตกใจ ศพ เศรษฐี ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน เนกไท ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เก็บองุ่นรับประทาน แมลงปีกแข็ง จำปีหรือจำปา บิณฑบาต ผลไม้ เป็นคนผอมบาง ตกเขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM