ทำนายฝัน 'ถูกหวายรัด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกหวายรัด คุณจะหมดเคราะห์ ปราศจากจากโรคภัย หรือ ผ่านพ้นอุบัติเหตุต่าง ๆ ไปได้ จะมีโชคลาภ ตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถูกหวายรัด'

คุณจะหมดเคราะห์ ปราศจากจากโรคภัย หรือ ผ่านพ้นอุบัติเหตุต่าง ๆ ไปได้ จะมีโชคลาภ ตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชักลาก ฤกษ์ไม่ดี เพื่อนตาย ชักว่าว อสนีบาต เดินบนฟ้า เดินเล่นในสวนสวย แช่ง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ซื้อของโบราณ ตกช้าง ปฏิเสธการดื่มเหล้า ฝา ซีเมนต์ ล้มเหลว ซองจดหมายสีชมพู สะพายย่าม กังวล หน่อไม้ ทำให้คนอื่นตื่น เดินทาง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ทะเลทราย เถาวัลย์ เดินเรือ กินหอยนางรม กินเป็ด ถ้ำ ปลูกต้นไม้ ถุงมือ ตัดหัว หม้าย ทะเบียนบ้าน บนบาน ฐานทัพทหาร กินลิ้น กงล้อ ดวงอาทิตย์มืดมัว นั่งเรือข้ามแม่น้ำ น้ำพริก ปวดท้อง ทอดสมอ ที่นอน สร้าง ช้างเหยียบ บ้านใหม่ หายใจอึดอัด ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ดื่ม ฝนตกหนัก ถางหญ้า ฝันว่าส่งพัสดุ ปากกา นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เครื่องบิน ฟันปลอม แขน กระท่อม ถุงเท้า ได้ยินเสียงดนตรีไทย ถูกตีหู ผู้คุมนักโทษ ฟันหลุด ถูกโจรชิงทรัพย์ เดินเร็วๆ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) งูเลื้อย ขัน สิงโต ยักษ์ นอนบนพื้นน้ำ ทรัพย์สมบัติ ตกปลากับญาติ เขื่อน ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ แทะกระดูก ขี่หมู แมลงปอ ถอดเสื้อ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เดินอยู่ในป่า เขี้ยวสัตว์ พระสงฆ์ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด สบู่ แบกหีบ ถีบจักรเย็บผ้า วงเวียน สุกรตายเอง ขนตาร่วง คนกำลังเปลื้องผ้า เลือกตั้ง นักเรียน บ้านคนอื่น เบาะ ถ้วยรางวัล ถูกตี ดอกไม้ไฟ หอยที่มีเนื้อเต็ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM