ทำนายฝัน 'ถูกหวายรัด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกหวายรัด คุณจะหมดเคราะห์ ปราศจากจากโรคภัย หรือ ผ่านพ้นอุบัติเหตุต่าง ๆ ไปได้ จะมีโชคลาภ ตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกหวายรัด'

คุณจะหมดเคราะห์ ปราศจากจากโรคภัย หรือ ผ่านพ้นอุบัติเหตุต่าง ๆ ไปได้ จะมีโชคลาภ ตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ข่วน ภาษา ลำธาร นั่งบนแคร่หาม เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ สวมชุดเจ้าสาว ก้ามปู ขนคิ้ว ต้นโพธิ์ ชี เดินกะโผลกกะเผลก บ้านร้าง อินสตาแกรม ( instargram ) ไก่ฟ้า สลัก ซ่อง จองหอง กำไลข้อมือ บริโภค ไฝ อาบน้ำในอ่าง มองนํ้าตกกับคนรัก มงคล เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ญาติ ฟันโยก ดวงอาทิตย์ขึ้น ว่าว ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ได้ยินเสียงปืน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง กุ้งแห้ง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เห็นประตูเมือง สุนัขคาบหม้อ หมัดกัด ก้อนหิน ฤดูร้อน ฐานพระพุทธรูป ต่างหู ตามทวงหนี้ เดินไปบนเนินเขา ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กระดาษเปื้อนหมึก กระสอบข้าวสาร น้ำตา ตู้เซฟ นกนางนวลโผบิน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ภาชนะ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เจ็บปวด งานวัด คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว จับหมู กางเขน ฌาน กระต่ายวิ่ง ดื่มน้ำ พระพรหม ช่างเหล็ก จันทร์เพ็ญ เพลิง เท้าด้วน ชายหนุ่ม กงจักร ฉีกจดหมายรัก ธนบัตร ดื่มสุรา ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เงา กอดกะเทย สามเณร ย่าง เทียนไข ว่ายน้ำข้ามฝั่ง สวมใส่ชุดว่ายน้ำ โต้เถียง เจดีย์ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด เงื่อน ย้อมผม กระจอก นอนบนเตียง ผนังบ้าน สวดมนต์ หมอก ปาก ข้าวติดคอ เปื้อน งมของในแม่น้ำ ดื่มกาแฟ ดักนก ที่นอน ครุฑ มุ้งหมอน นำฟองน้ำมาล้างจาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM