ทำนายฝัน 'ถูกหวายรัด'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกหวายรัด คุณจะหมดเคราะห์ ปราศจากจากโรคภัย หรือ ผ่านพ้นอุบัติเหตุต่าง ๆ ไปได้ จะมีโชคลาภ ตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกหวายรัด'

คุณจะหมดเคราะห์ ปราศจากจากโรคภัย หรือ ผ่านพ้นอุบัติเหตุต่าง ๆ ไปได้ จะมีโชคลาภ ตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับหมู นกแก้ว บันไดสูง ไฟนรก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ รับประทานเครื่องเทศ มีคนขอโทษ อาบน้ำฝน งมของในแม่น้ำ กงเต๊ก เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ดื่มน้ำมะพร้าว กินผัก คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ตกปลากับญาติ หลุมอสรพิษ สระผม ดื่มกาแฟ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เวียนเทียน ฉาบ เครื่องบูชา คนในบ้านทุบตีกัน ข้อมือหัก พูดกับกลุ่มชน เล่นเกมส์ เข็มแทง นกต่อสู้กัน กระดานดำว่างเปล่า เดินทาง มดเต็มบ้านเมือง ทุบตีภรรยา คนแคระ ตะกร้าไม้ ฮ่อยจ๊อ เรือล่ม ฝังศพคนที่รู้จัก ลากเกวียน เด็กผู้ชายสู้กัน กงล้อ ดื่มน้ำฝน กอดภรรยา ปราศจากอํานาจ สามง่ามสำหรับแทงปลา ขาหัก เดินบริเวณวัด ขนคิ้ว ระดู หัวไก่ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ผ้าไตรจีวร กัลปพฤกษ์ ยอดตึกสูงทรงกลม แบกหีบ ยุ้งข้าว ไม้ขีดไฟ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กรรมกร หมากรุก กุ้ง ยุง น้ำตา ยิงกา คุก ตะราง คนเกี่ยวข้าว ผู้หญิงโพกผ้า โล่ พรวนดิน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ข้าวติดคอ หญ้า ไส้เดือน แช่ง ฟาก ชอล์ก ตุ๊กตา นำพัดมาโบกตามร่างกาย งูเผือก ไซเรน เชี่ยนหมาก อาบน้ำ ผ้าสีดำ วัวควาย นักเรียน มหาสมุทร โกนหนวด ตู้เซฟ จับปลาตะเพียน กรอบรูป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รุ้งกินน้ำ วิดน้ำ กินผลไม้แฝด แมลงภู่ ภรรยาเอาน้ำมาให้ มดรุมเป็นกลุ่มๆ หูแหว่ง ขี่ราชสีห์ ถูกฆ่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM