ทำนายฝัน 'ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฝันว่าถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สิ่งที่คุณหวังไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ'

ฝันว่าถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สิ่งที่คุณหวังไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงอาทิตย์ดับ นักประพันธ์ มาลัย เลือดออกเต็มตัว ผ้าสีดำ ตุ๊กตา มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ทราย กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ โครงกระดูกสัตว์ หญิงชรา เกาหัว นัยน์ตา ฆ่าไก่ บ่อน้ำ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ผมร่วง ขนมชั้นหลากสี เจดีย์ทรุดโทรม ปล่องเมรุ เมาเหล้า กินเนื้อมนุษย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กุ้งยักษ์ คนเมา ถือลูกแก้ว พระวรราชาทินัดดามาตุ งมปู ศีรษะล้าน มหรสพ ปัสสาวะรดที่นอน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ฆ่าหมัด คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถีบจักรยาน หญิงแต่งชุดสีเขียว ภาชนะ ปวดท้อง แฝด ผ้าเช็ดหน้า บรรจุของลงหีบ คบคนพาล ขนมอร่อย แสดงละคร ชงชาถวายเจ้าที่ ได้ยินเสียงกลอง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปลือย ฉ้อโกง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง มโหรี บัวสีขาว วิวาท นกนางนวลโผบิน ผึ้งต่อย ฟูก ตะไกร อาหารบูดเน่า กอดกะเทย ฮอกกี้ กระดานดำมีข้อความ โรงแรม เชื้อเชิญ กรน ฝีขึ้นตามร่างกาย กระปุก เรียก ประกาศการแต่งงานของตนเอง ครอบครัว สุกรกลายเป็นคน สู้กับเสือ แล้วชนะ เดินกะโผลกกะเผลก ทิชชู ตุ้มหู ฉี่รดที่นอน กล้วยแฝด แต่งงาน ฝูงกบ จำนวนมาก ภรรยามีลูก เชือดคอสุกร บันได ถูกกักตัว ถ้ำมืด คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เจ็บป่วย สร้อย ธารน้ำตก ฝาหม้อ ต้นไม้ แข่งวิ่ง ถัง เล่นไพ่ ฆ่าเป็ด อวัยวะเพศ เดินหลงไปในป่าละเมาะ ฉุด โสมสวลี บดเมล็ดกาแฟ ดักนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM