ทำนายฝัน 'ถูกเปลื้องผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกเปลื้องผ้า ฝันว่าถูกเปลื้องผ้า คุณมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำาดีเพื่อคนอื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกเปลื้องผ้า'

ฝันว่าถูกเปลื้องผ้า คุณมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำาดีเพื่อคนอื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่ม้า พระโพธิสัตว์ ไมโครโฟน สัมผัสกรวดทราย ลูกเห็บ ดับตะเกียง ลับ ขาหัก น้ำพุที่พุ่งสูง เป่าลูกโป่ง หน่อไม้ จับนก ปม ตัดนิ้วมือตัวเอง แมลง โซ่ แคร่ ต้นไม้เหี่ยวเฉา ถูกหวายรัด คบคนพาล แป้ง เครื่องปั้นดินเผา พืชผัก ทอดแห ขึ้นศาล กินเนื้อมะพร้าว ธารน้ำตก ทำอะไรแปลกๆ นํ้าพุขนาดใหญ่ เงาะ เจ้า เบาะ ข่าวลือ เปรต นำพัดมาโบกตามร่างกาย ฝน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ พระวรราชาทินัดดามาตุ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน จำปีหรือจำปา หญิงทุบตีกัน ทำกับข้าว บิณฑบาต ขับรถยนต์ เจ็บป่วย นางกวัก แก้ม ปล่อยนกกระเรียน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ขุดดิน จรวดไฟ นุ่งผ้าสีชมพู รถไฟ ช่วย ฐานทัพทหาร ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ลูกๆ ทำความผิด ยุง มะนาว ถูกปีศาจไล่ ตกปลากับญาติ ท้องเดิน ถั่วงอก ชนกระบือ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เหยี่ยว วิดน้ำ ถ่ายขี้ จุดไฟ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไฟไหม้ผม เพื่อน นกกระจิบ กระจาบ กินโรตี ความมั่งคั่ง กาน้ำร้อน ถูกด่าทอ ปวดท้อง คิดถึง เงินหาย ถูกจี้ สามเณร ปู ยารักษาโรค เชิงตะกอน หาบอุจจาระกลับบ้าน นกเค้าแมวหรือนกฮูก หมอก กินไก่ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป สุนัขหอน เขาวงกต ย่างเนื้อ ถูกมัดมือมัดเท้า ส้มตำ กะเหรี่ยง นกพิราบ ของโบราณ คนตายในบ้าน ขนกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM