ทำนายฝัน 'ถูกแทง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกแทง คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกแทง'

คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมงป่อง ข้าวสาร ล้มละลาย เณรหน้าไฟ กุฏิพระ รถยนต์ ลากรถบรรทุก ผดุงครรภ์ กินเนื้อย่าง โลกแตก ตาลปัตร กินเนื้อคนอื่น คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ครก ช้างเหยียบ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ระบำ เวียนเทียน จานชาม ทูต รังไก่ แข่งวิ่ง ประกาศข่าวการเกิด เจดีย์ทรุดโทรม ไข่ ทำนาเกี่ยวข้าว มีโชคลาภ เป็ดว่ายน้ำ ตุ๊กตา เข็มเย็บผ้า ป่วย ดวงอาทิตย์ทรงกลด ปีศาจที่มีเขาและหาง ดาวอับแสง บนบาน กวนอิม ตีผึ้ง พระจันทร์ ตะเกียงที่จุดแล้ว เวทีมวย ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง งานฉลอง บอลลูน ถูกตบ ยาพิษ ภูเขาไปกำลังระเบิด ปรบมือ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ถูกฉ้อโกง ป่าช้า เปียก กระโปรงเก่า กล่าวคำอำลากับใครบางคน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง สวดมนต์ เขียด ตู้เหล็กใส่เอกสาร หงอนไก่ บุตร โซ่ตรวน หมาเลียขา เชี่ยนหมาก โกศ เป็นแผลที่คอ ฮูก (นกฮูก) ม้า กล้วยเน่า จุดเทียน งานมงคล กาน้ำร้อน ขนลุก ช้องผม งูเขียว นอนอยู่บนแผ่นดิน กินก้อนดิน บุญ เต้าหู้ ปากเน่า เพื่อนที่จากไปไกล เถาวัลย์ อิฐ รถพยาบาล อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ขี่โคอศุภราช แมลง เที่ยวบ่อนการพนัน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว กระต่าย ขี่ช้าง นาข้าวรกร้าง กินหอยนางรม ก้อนหิน หญิงชู้ เดินทาง เกิดสงคราม กรงสัตว์ นกกระจอก ฤาษี ป่าไผ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM