ทำนายฝัน 'ถูกแทง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกแทง คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกแทง'

คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชนไก่ ข้อเท้าเจ็บ แมวออกลูก ฉลาด เด็ก ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ดับเทียน ถนน ฟันดาบ ซอ เป่าแตร ช่างตัดผม ดราฟต์ โรงพยาบาล ทะเลาะกับเพื่อน เกาะ เห็นประตูปิด นอนบนเสื่อ เมฆสีขาว เล่นฟุตบอล ไปยังเมืองนรก รดน้ำต้นไม้ ศีรษะ พวงมาลัยดอกไม้สด กระดูกแตก สินบน เดินทาง หิ่งห้อย หญิงโสเภณี งาช้างวางคู่กัน ร่องน้ำ งมของในลำคลอง โบสถ์ ดื่มน้ำหวาน ช้างไล่กวด รถเมล์ บันไดเลื่อน กล้วยแฝด เวทีมวย ฆ่าเสือ อักษรย่อ ญาติตาย น้ำพุที่พุ่งสูง ทหารเข้าบ้าน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ถูกสวมกุญแจมือ ลายแทง หนอน ผ่าท้อง หัวหมู กระจก นักประพันธ์ งูกินสัตว์ น้ำมันก๊าด เลี่ยมฟันทอง คนร้องไห้ ตัดเล็บ แช่ง พูดคุยกับโจร เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ขนนกสีดำ ลุยไฟ ทหารยิงปืนใหญ่ อสนีบาต พระพุทธบาท ศาล เปื้อน โสมสวลี เฒ่าแก่ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน หูเจ็บ ร่มหัก แมวสีสวาท แม่นํ้า กระดุมหาย ดวงจันทร์ ทหาร เดินทางในป่ารก คนกำลังถ่ายรูป ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ฝาเรือน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ถลกหนัง กระดาษข่อย เครื่องบินบังคับ แฝด แสดงละคร ถูกตำหนิ ซีเมนต์ เมฆลอยนิ่ง เกิดสงคราม ถ่ายอุจจาระ เสี้ยนตำเท้า ตั้งท้อง เหาะ ถือไต้ หรือ คบไฟ นกแก้ว นอนกับสาวสวย ฮวงซุ้ย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM