ทำนายฝัน 'ถูกแทง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกแทง คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกแทง'

คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล้วยไม้ จอมปลวก กรวยกรอกน้ำ ภรรยาสวมเสื้อแพร เครื่องบูชา มีโชคลาภ วันเกิด เส้นด้าย ซื้อผ้าขาว เมา ชู้รัก เกือก บ้านเก่า ก่อสร้าง ข่วน ตัดผมตัวเอง คันศรหรือคันธนู คนขาพิการ เครื่องเรือน นรก ถวายข้าวพระ แมงมุม จมูก ข้อมือหัก แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ตาย นํ้าพุที่พุ่งสูง เชือก ภาชนะ คางคก ช้าง มิตรสหาย ดื่มน้ำจากแก้ว ดับเทียน จับก้อนหิน น้ำพุสวยงาม ตีคนอื่นด้วยเชือก เห็นกระดุม ตั้งท้อง มองนํ้าตกตามลำพัง น้ำมันก๊าด เล่นเกมส์ งาช้างวางคู่กัน ผลักประตู สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ตักบาตร คนตายในบ้าน กอดตุ๊กตา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ซองจดหมายสีชมพู ซองจดหมายสีแดง โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ตีแมลงวันตาย ดื่มน้ำ ความรังเกียจ แมงป่อง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก นํ้าวน ล้างเท้าตัวเอง เมือง สวมใส่ชุดว่ายน้ำ บิน (สูงขึ้น) ไฟฟ้า เก็บผลมะม่วง นั่งบนหลังนกกระเรียน หีบเปิดอยู่ พริก สายสะพาย อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) พายเรือ ยอดโดม ดับเทียนชัย ขนมปัง ขอบฟ้า กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ไปยังเมืองนรก ซักผ้า ทิวเขา เพื่อนที่จากไปไกล ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ตะกร้าหวาย รถจักรยาน ตกต้นไม้ ไม้กวาด ได้เงิน ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ไฝ ฟ้าที่สดใส ธงบนบ้าน เกลียดคนอื่น มัจฉา โดนดึงผม ปัสสาวะ นอนบนที่นอน กินผลไม้แฝด จับปลาช่อน กระโดดจากที่สูง ฟ้าผ่า ตกบ่อมีหนอน กล่าวคำอำลาญาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM