ทำนายฝัน 'ถูกแทง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกแทง คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกแทง'

คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าห่มหนาๆ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โฆษณา บูชา แก่นจันทร์ ภรรยาเสียชีวิต ข้าวในนา ถ้ำ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ อนุสาวรีย์ นั่งเรือ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เล่นการพนัน จดหมาย รอยเท้าของตัวเอง ยกยอ โต๊ะทำงาน พรม เฮลิคอปเตอร์ บังสูรย์ กระทะ ฝุ่นเข้าตา คงกระพันชาตรี ผู้ชายมีผมน้อย สุริยคราส หน้าอก ทำกาแฟหก ถูกเฉือนเนื้อ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กางร่ม ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ย้ายบ้าน หมูตาย ทอดผ้าป่า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ไหว้พระราหู ทะเลาะกับภรรยา สวมรองเท้าใหม่ สะอึก พร้า ถูกหวายรัด ป่า ฉีกจดหมายรัก กินเนื้อคนอื่น จอกใส่เหล้า ไม้เท้า ฝนตกหนัก ดับตะเกียง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ลูกข่าง อุ้มเด็กทารก น้ำฝน เลี้ยง กระต่าย หญิงแต่งชุดสีแดง เดินไปบนเนินเขา กุญแจ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ตู้หนังสือ ขี่โคอศุภราช ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า มดกัด จรเข้ แทง มองดูเหว คนตายมาหา กอดอก ทุ่งนา เพื่อนตาย ตกใจเพราะเห็นผี ซองจดหมายสีขาว ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง กระต่ายวิ่ง ดวงอาทิตย์ตก เรือแล่น กระบอกสูบลม พี่น้องทุบตีกัน ตั้งท้อง บอลลูนตก นำพัดมาโบกตามร่างกาย เถียงกับคน ถัง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ตัดหัว ธำมรงค์ กรอด้าย หีบเปิดอยู่ เหยียบขี้ หินก้อนใหญ่ ดวงตรา ค้นหา ปีนรั้ว ตีแมลงวันตาย พริก ฝั่ง บ้านพัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM