ทำนายฝัน 'ถูกแทง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกแทง คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกแทง'

คนใกล้ชิดของคุณจะนินทาลับหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โรคร้าย ที่นอน ไอ บูชา แก้บน เว็จ แฟนนอกใจ ถูกข่มขืน ความลับ เผาศพ ไต่เขา ฝาหม้อ ถ่อเรือ ฝูงคนจำนวนมาก ออกจากบ้าน ข่าวดีจากลูก ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี หมูตาย ขาด้วน บุคคลที่มีชื่อเสียง คนบ้า เห็นไม้กระดาน เครื่องจักรไม่ทำงาน ถูกเปลื้องผ้า จับก้อนหิน ถือดอกบัวในมือ กล้วย เดินหลงไปในป่าละเมาะ หญิงแต่งชุดสีขาว มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ปลูกต้นไม้ ตะเกียงที่จุดแล้ว กิ๊บติดผม ซองจดหมาย ซองจดหมายสีขาว แผ่นดินไหว ท้องเดิน ซื้อปลาทอง งานบวช ดวงอาทิตย์มืดมัว ดอกมะลิ ลูกๆ ทำความผิด ให้รางวัล ขอบฟ้า แม่มด ลูกประคำ เสื้อเปื้อนเลือด ตัวเองมีปีก ทาก สูบ ชักว่าว ถูกน้ำร้อนลวก งอบ เห็นประตูเมือง กินผลไม้แฝด ต้นกก ฉิ่งฉาบ ของที่ระลึก จีวร ไก่กกไข่ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ฮ่อยจ๊อ กกลูก เสี้ยนหนาม ราหู นกนางนวล ประแจ ตัดนิ้วมือตัวเอง หมา อาบน้ำในอ่าง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ญาติเสียชีวิต ลาวาภูเขาไฟ สังข์ ถอนฟัน มีโชคลาภ บดเมล็ดกาแฟ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ได้ยินเสียงกระซิบ คนเมา ทรมานคนอื่น ธารน้ำตก กระถาง แสงสว่าง เป็นคนผอมบาง ขี้เถ้าในเตาไฟ ตกจากเครื่องบิน สวมชุดเจ้าสาว ขี่สัตว์ เตียง ดอกซ่อนกลิ่น ปีนเขา นกแขกเต้า ผึ้งบินรอบรังของมัน น้ำพุ บ่อน้ำใหญ่ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เข้ารับการผ่าตัด กกกอด ปิดผนึกซองจดหมาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM