ทำนายฝัน 'ถูกโจรชิงทรัพย์'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกโจรชิงทรัพย์ ฝันว่าถูกโจรชิงทรัพย์ ให้คุณระวังคนเกลียดชัง จะมีศัตรูมาปองร้าย ข้อสำคัญต้องระวัง จะนั่งจะนอน อย่าเพลิดเพลิน และ ประมาท
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกโจรชิงทรัพย์'

ฝันว่าถูกโจรชิงทรัพย์ ให้คุณระวังคนเกลียดชัง จะมีศัตรูมาปองร้าย ข้อสำคัญต้องระวัง จะนั่งจะนอน อย่าเพลิดเพลิน และ ประมาท

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หญิงแต่งชุดสีขาว โครงกระดูกมนุษย์ นกเขา ควันไฟ ระย้า ทาแป้ง ปลาทองที่ตายแล้ว น้ำตก เล่าเรื่องตลก หวีงา ตกทุกข์ได้ยาก ภรรยาตาย เกาหัว เวทีมวย ทอดสมอ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เดินทางไปวัด จับปิ้ง สุกรกลายเป็นคน ปม มดกัด เป็นบ้า ดอกไม้ ยกของหนัก ถัง เด็กพิการ ทำนาได้ผลผลิตดี บาดเจ็บ รุ้งกินน้ำ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ปลวก ปีนข้ามกำแพง คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง เรือ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน รีดนมโค นก อสนีบาต ช่างไม้ กินเต้าหู้ เห็นประตูปิด นาข้าวรกร้าง ชะลอม กินอุจจาระ ดวงดาว กินอาหารเจ องค์พระ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ถูกฆ่า ตกช้าง เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ปล่องเมรุ เฉาก๊วย กะโหลก แตกร้าว แผ่นดิน นอนบนเสื่อ ขุดถ่านหิน งูเห่า เต้นรำ กุมารเทพ โดด รถเมล์ หม้อ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ถือกรรไกร นอกใจแฟน ฝี ชกต่อย สวมเสื้อสีเหลือง ฉาบแตก มีคนขอโทษ ถูกตบ เพชรนิลจินดา ตกกระ กระซิบกับเพื่อน คนแต่งชุดสีดำล้วน มีดตกน้ำ บอลลูน สระผม หมีกัด จุฬามณี เปลหามคนเจ็บ ดาวอับแสง โซ่ อ้อย เพชรรัตนราชสุดา มีโชคลาภ นอนบนเตียง ทะเลาะ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ผดุงครรภ์ ซอ ย่าง ขี่วัว ไฮไฟว์ ( hi5 ) พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ทวด เปื้อน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM