ทำนายฝัน 'ถูกโยนลงทะเล'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกโยนลงทะเล ฝันว่าถูกโยนลงทะเล คุณจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถูกโยนลงทะเล'

ฝันว่าถูกโยนลงทะเล คุณจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนคิ้ว คนรักหรือคู่รัก คำนับ อีกา เป็นคนผอมบาง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ขี่หมู ฐานทัพทหาร ฮ่อยจ๊อ เศร้าโศก ทวิตเตอร์ โคลน นกเขา จองหอง สถานีขนส่ง วิ่งจนเหนื่อยหอบ ขาเป๋ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า สวะ แก้บน ขุด ขี่กระบือ ฝาเรือน นอนบนเสื่อ เชิงเทียน ตะขาบกัด ฟ้าที่สดใส ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นางกวัก บุคคลที่มีชื่อเสียง ตับไต รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ งา ตกน้ำ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา สตรี ฤกษ์ดี ยื้อแย่ง ขึ้นต้นไม้ งวงช้างรัดตัว ไลน์ ( LINE ) เห็นคนอื่นถูกประณาม กลองโบราณ ตัดนิ้วมือตัวเอง ทะเลาะกับภรรยา ได้ยินเสียงกบ วิ่งหนีผู้ร้าย ตักบาตร ตัวเองเป็นชู้ ถอดเครื่องประดับ เกา พร้า ม้าเตะ กังหัน ลากสัตว์ ทำนาได้ผลผลิตดี กินยา เขี้ยวสัตว์ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ทางรถไฟ ออร์แกน ตาหลายคู่ ฝังศพ ประกาศนียบัตร เจ็บปวด กลอง ขนทรายเข้าวัด บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ประหาร ถ้ำ มือ รถเข็นศพ ช้อนเงิน ลา ( สัตว์ ) กินเลี้ยง ใช้ยาเสพติด เข้าประตูไม่ได้ กินขนม ถวายพระด้วยดอกบัว จุดดอกไม้ไฟ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โจรสลัด สร้อยข้อมีชำรุด จับหมู ไซเรน ฮองเฮา (ราชินี) บวช ฟันหลุด ฝันว่าส่งพัสดุ สีแดงชาด พัด นักสืบ แตร ชายชรา ดื่มยาพิษ ทันตแพทย์ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย โคเข้าบ้าน ถล่ม ระย้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น