ทำนายฝัน 'ถ่อเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ่อเรือ ฝันว่าได้นั่งเรือและถ่อเรือ พายเรือหรือแจวเรือ ทำนายว่าเป็น ฝันดี โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหาย มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถ่อเรือ'

ฝันว่าได้นั่งเรือและถ่อเรือ พายเรือหรือแจวเรือ ทำนายว่าเป็น ฝันดี โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหาย มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนังสือ กลอง เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ไฟนรก เทวดา กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) เตียง จับสายสิญจน์ เขี้ยวสัตว์ สมโภช ต้องโทษ หวีหัก ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ กินลูกอม กรวดทราย น้อยหน่า น้ำล้นเขื่อน ศัสตราวุธ เป่าลูกโป่ง เลือดไหล ตราสัง งา ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เต้าฮวย เข้าเฟสบุคไม่ได้ สะพายย่าม ตัวเองถูกธรณีสูบ กะเหรี่ยง ขวดยา อดตาย ไม้พลอง เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ คบบัณฑิต คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กอดภรรยา ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน รัฐประหาร เรือแล่น เรือกำลังจม ตุ้มหู กวางดำ นำเที่ยว คนเมา ประกาศการแต่งงานของตนเอง ครู เขียนหนังสือ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เฉาก๊วย จอมปลวก เดินละเมอ ช่วยคน ขี่นางโค คนมีเขา พูดคุยกับคนต่างชาติ เด็ดพริกออกจากต้นพริก ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว นักบวช นกกำลังจิกกัน ใช้ผ้าคลุมหัว สลัก เต่า เรือจอด เดือน เลือกตั้ง ป้อมปราการ ทาแป้ง กีตาร์ ธนาคาร เหยียบขี้ สายนาฬิกาข้อมือขาด ตะไกร ทอผ้า ฆ่าสุนัขบ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คำสัญญา เคี้ยวดิน นำอุจจาระกลับบ้าน เบี้ย เรือ เสื้อขนสัตว์ สวมเสื้อสีเหลือง พลักก้อนหิน ขนทรายเข้าวัด กงเกวียน พญานาค ถั่วงอก อุ้มเด็กทารก ดวงดาว หลุม ได้สวมแว่นตาดำ หมูตาย ตัดผมตัวเอง ชักว่าว ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน มุ้งขาด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ขโมยขึ้นบ้าน โอลิมปิก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM