ทำนายฝัน 'ถ่อเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ่อเรือ ฝันว่าได้นั่งเรือและถ่อเรือ พายเรือหรือแจวเรือ ทำนายว่าเป็น ฝันดี โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหาย มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถ่อเรือ'

ฝันว่าได้นั่งเรือและถ่อเรือ พายเรือหรือแจวเรือ ทำนายว่าเป็น ฝันดี โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหาย มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไล่จับผีเสื้อ แมลงภู่ ปล้นสะดม เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ลากเกวียน เสียจริต ช่างปั้น ท่าเรือ ตัวเองมีชื่อเสียง บวชชี กาน้ำร้อน เอสเอ็มเอส ( SMS ) ปัสสาวะ โรงแรม พายเรือ กรง ดอกไม้ มีปากเสียงภายในครอบครัว เทวาลัย ถูกตัดขา ฤกษ์ดี ประหารคนรัก อินสตาแกรม ( instargram ) เปื้อน ทำแว่นตาแตก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก แสงนีออน ย้ายบ้าน ไข่ นุ่งชุดแดง วงกบ ปีนป่ายภูเขา โรงพยาบาล รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ลอยคอ กระดาษสี จรวด กางเกง เรือจอด สัปเหร่อ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ตีฆ้อง ยิงนก ของเล่น ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ทำโรตี เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ โต๊ะรับประทานอาหาร เดินขึ้นที่สูง คอบิด ธงบนบ้าน กรวยจราจร ตัวเองแก่ สุรา ตุ๊กตา กินหอยนางรม ตะกร้าหวาย ตลับแป้งทาหน้า กัดคน อยากตาย ท่าเทียบเรือ โบสถ์ กลัว สร้อยข้อมีชำรุด เสื้อขนสัตว์ ถูกมัดมือมัดเท้า กระทง สร้างบ้าน สวน ฝนตกหนัก กระโดดจากหน้าต่าง ของกำนัล ม้านั่ง ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ชงชาถวายเจ้าที่ กินก้างปลา สุสาน กะเหรี่ยงคอยาว ผิวพรรณ เกณฑ์ทหาร ค่ำมืด หมาหอน คลอดลูก นกร้อง ห่มผ้า ที่นอน ถุงน้ำร้อน ผลักประตู กระสอบข้าวสาร กระดานดำว่างเปล่า บอลลูน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า จมูกขาด ทะเลาะ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ถูกมัดด้วยเชือก ลิ้นแข็ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM