ทำนายฝัน 'ถ่านไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ่านไฟ ฝันเห็นถ่านไฟในเตาลุกโชน ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี ทำนายว่ามี โอกาสโยกย้ายที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถ่านไฟ'

ฝันเห็นถ่านไฟในเตาลุกโชน ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี ทำนายว่ามี โอกาสโยกย้ายที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดารา ฮก ลก ซิ่ว ทดน้ำ กุ้งแห้ง ฝน เดินทางไปวัด ทำลายโซ่ตรวน อยู่ในถ้ำ เฆี่ยนตีผู้อื่น นก เฒ่าหัวงู ต่อสู้กับปีศาจ ฆ่าใครบางคน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กรอบรูป ลังไม้ ฐานทัพทหาร ปลาเงินปลาทอง ทัพพี บ้านไฟไหม้ ดื่มน้ำหวาน จักรยาน นองเลือด เกลือ ดวงอาทิตย์ขึ้น จานชาม กรวยใบตองใส่ดอกไม้ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ประเทียบ นกร้อง ถาดอาหาร ห่านฟ้า หมู จน บุญ ดาวตกจากท้องฟ้า ตัดผมสั้น อีเมล ( Email ) อาเจียน ลาวาภูเขาไฟ ได้ใบสั่งจากตำรวจ นั่งบนแคร่หาม ทำร้าย แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย รถศพ เพศสัมพันธ์ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน กุ้งทะเล กวนอิม ตัดผมตัวเอง โสมสวลี จับสุกร มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ฮิปโปโปเตมัส กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ฟัก กระโปรง โกหก พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ข้อเท้าเจ็บ ถุงใส่เงิน การรับรางวัล รดน้ำ ตีแมลงวันตาย หน่อไม้ เล่นการพนัน ใบลาน โต๊ะ อิฐ เปลวไฟ ช้อน สินบน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ตกต้นไม้ ถูกตัดแขน มีเขาบนหัว เมาเหล้า ศพถูกมัดตราสัง ไม้ไผ่ ถูกสัตว์กัด ได้เสื่อใหม่ ครอบครัว ตักน้ำ ตัวเองแก่ เลี้ยงกระต่าย ไข่เป็ด บดเมล็ดกาแฟ กระท่อมริมทะเล ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ดวงอาทิตย์ตก ปลวกขึ้นบ้าน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง นาเกลือ ภาวนา ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ เสื้อผ้า เที่ยวบ่อนการพนัน หูขาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM