ทำนายฝัน 'ถ่านไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ่านไฟ ฝันเห็นถ่านไฟในเตาลุกโชน ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี ทำนายว่ามี โอกาสโยกย้ายที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถ่านไฟ'

ฝันเห็นถ่านไฟในเตาลุกโชน ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี ทำนายว่ามี โอกาสโยกย้ายที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ถ่ายขี้ หญิงแต่งชุดสีเขียว งู ย้ายบ้าน เหาะดั้นเมฆ ซีเมนต์ น้ำตก นอนบนเสื่อ งูเขียว ปล่อยเต่า ฝ่าเท้า กรอบรูป ตัดนิ้วมือตัวเอง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทารกดูดนมคุณ ประเทียบ นกแสก ค้อน มาลัย กุลี แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป นายกรัฐมนตรี หินก้อนใหญ่ ดวงอาทิตย์มืดมัว เผาไม้กระดาน กางมุ้ง แมว ถือดอกบัวในมือ ธงชัย ถูกลูกปลุกให้ตื่น ระฆัง กรอด้าย ถูกฝังทั้งเป็น เขื่อนแตก กระเทย ได้เสื่อใหม่ ดัดผม ขนมปังกรอบ ช้อน กินผัก ฆ่าวัว เดินเร็วๆ สามีตาย ไกด์ คุก ตะราง ถูกมัดมือมัดเท้า กำลังจะไปตาย โล่รางวัล ประทัด ช้าง ไต่ลวด นกกระเรียน ลาภ คราด อาบน้ำในมหาสมุทร กลัว ฉากกั้น ชงชาถวายเจ้าที่ บิดามารดา นั่งนับลูกประคำ แผ่นดินไหว ซุง วิ่ง ไว้ทุกข์ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ชนะ หูแหว่ง ยานพาหนะ เห็นรองเท้าเก่า โต๊ะทำงาน คนแคระ ลายนิ้วมือ มีคนขอโทษ เล่นการพนัน บอลลูนตก ได้ยินสุนัขเห่า ผ้าแพร ถวายพระด้วยดอกบัว ของลับ เชื้อเชิญ เครื่องจักรไม่ทำงาน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น สร้อย ตัวเองมีผมหงอก มะลิ แฟนนอกใจ ชลธาร ทำให้คนอื่นตื่น กินเนื้อเป็ด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปลูกต้นไม้ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ มีโชคลาภ ท่อน้ำ เพื่อนที่ตายไปแล้ว แมวดำ หมาก กัดลิ้นตัวเองขาด สายสนตะพาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM