ทำนายฝัน 'ถ่ายขี้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ่ายขี้ จะมีโชคลาภรออยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถ่ายขี้'

จะมีโชคลาภรออยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดูหนัง คุก ตะราง กินเนื้อมนุษย์ นุ่งผ้าสีม่วง จมน้ำ เด็กเกิดใหม่ อทิตยาทรกิติคุณ กล่าวหา ปะชุน ศพ ผิงไฟ กาบินเข้ามาในบ้าน ประดาน้ำ กระต่ายวิ่ง ความมั่งคั่ง แฮนด์บอล จูบคนรัก บริโภคเนื่อสุกร ศีรษะมีเหา ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ลายนิ้วมือ กระรอก ขนมปัง รังดุม ใยแมงมุม นกเขา ได้ยินเสียงปืน หัวเราะ ขี่วัว สวะ ปราสาทเก่าแก่ ทับทิม มิตรสหาย บ้านมีช่องโหว่ ญาตินํ้าตาตก ลูกไก่ ทูตชาวต่างชาติ เจ็บปวด ถูกจี้ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ภรรยาสวมเสื้อแพร ไหว้พระ จับ คางคก ถือไต้ หรือ คบไฟ ขนทรายเข้าวัด บรรพบุรุษ ท้องฟ้าสดใส ขอทาน ปีนรั้ว ปอด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) แสงบนท้องฟ้า คดีฟ้องร้องกัน ปากเน่า ถากไม้ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ รั้ว ท้องฟ้าสีแดง ปล่อยเต่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ไพ่ เอทีเอ็ม โอเอซิส ทำให้คนอื่นตกใจ เข็มเย็บผ้า จมูก สิริภาจุกาภรณ์ ไข่เป็ด ลูกข่าง ปลูกกล้วย เชิงเทียน หมาก ชกต่อย ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ศัตรู รถศพ ต้นกก นั่งบนแคร่หาม ได้ยินสุนัขเห่า กิ่งก่าวิ่งไปมา หญิงชู้ เห็นกล้วย ลูกประคำ วงกต ที่พึ่ง กินลิ้น สระผม ไฟไหม้บ้าน ถูกฝังทั้งเป็น เครื่องจักรไม่ทำงาน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สตางค์ นกกำลังจิกกัน หมอก ตกกล้า เป็นบ้า กรง ขายตู้ ขายโต๊ะ เดินละเมอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM