ทำนายฝัน 'ถ่ายขี้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ่ายขี้ จะมีโชคลาภรออยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถ่ายขี้'

จะมีโชคลาภรออยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขโมยเงิน โบดำผูกคอตนเอง ยารักษาโรค แกงการู ปีศาจที่มีเขาและหาง เสื้อขนสัตว์ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เผาไม้กระดาน เดินทางในป่ารก หมากรุก ขาขาด เครื่องดักนก สวมมงกุฎ เจ็บฝ่าเท้า ไหล่ กินโรตี กระดานดำว่างเปล่า แมงป่อง ม้าสีดำ กินเนื้อหมู กกไข่ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน กางเกง คนมีดวงตาสีดำ ศีล จับปลา จำปีหรือจำปา วอ งูเห่า ดมกลิ่นดอกไม้ น้ำเต้า นกกระจอก นอนในมุ้ง ผู้หญิงพายเรือ ตกบ่ออุจจาระ สลัก ตกจากดาดฟ้า เครื่องครัว เวที ขับรถยนต์ ทอดทิ้งภริยา งานฉลอง คนในบ้านทุบตีกัน ที่นอน ข่มขืนคนอื่น โทรศัพท์ แสตมป์ ถุงน้ำร้อน เดินถอยหลัง นกกา ศัสตราวุธ ต้นไม้ แฟนนอกใจ นกอินทรี ฟังเทศน์ฟังธรรม บุคคล สู้กับเหยี่ยว ฮิปโปโปเตมัส หญิงแต่งชุดสีฟ้า แมวดำ เดินรอดราวผ้า ยกของ พลักก้อนหิน ขับรถ ถ่ายขี้ โฉนดที่ดิน เป็นใบ้ หญิงแต่งชุดสีดำ ปลาทองที่ตายแล้ว ฉลาด เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กอด ถูกล็อตเตอรี่ ทำนาเกี่ยวข้าว พูดคุยกับโจร หนอนไต่ตามร่างกาย ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง มังกร อักษรย่อ งาช้างวางคู่กัน กินเกินขนาด โต้เถียง ทำบุญ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ แก้ว อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น วิ่งจนเหนื่อยหอบ ขี่โคอศุภราช ขวัญ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ยิ้ม ถล่ม คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถอยหลัง ซอ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร กำนัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM