ทำนายฝัน 'ถ่ายรูป'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ่ายรูป ฝันว่าตนเองได้ถ่ายรูป ทำนายว่าเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดี หาก มีปัญหาอยู่ ปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถ่ายรูป'

ฝันว่าตนเองได้ถ่ายรูป ทำนายว่าเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดี หาก มีปัญหาอยู่ ปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกจี้ มีด เห็นประตูบ้านตัวเอง ต่อ ธนู เกลือ ตู้ ลูกปัด นั่งเล่น ปีนข้ามกำแพง ภูเขาไปกำลังระเบิด หอก ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ขอโทษผู้อื่น บนบาน ฝังทั้งเป็น บรรจุของลงหีบ คิ้วตัวเองดกดำ เหงื่อ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ฆ่าวัว จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ปราสาท สาวไส้ ปฏิเสธการดื่มเหล้า คบบัณฑิต ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ชอล์ก นอนกับสาวสวย นอนโรงพยาบาล ตาบอด ญาตินํ้าตาตก บันไดเลื่อน นอน ประโคม เหรียญ เดินชนผนัง คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ฉีกจดหมายรัก เด็ก ตกกล้า สิงโต สร้างบ้าน ที่พึ่ง ฉมวก จานแตก สวรรค์ ฝาแฝด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สายรุ้ง ดักนก เหาะดั้นเมฆ ควาย ถูกล็อตเตอรี่ ขี่นางโค เก็บดอกบัว ลาวาภูเขาไฟ รับประทานเครื่องเทศ ก้างปลา กระดุมหาย สวน เดินทางไกล ผู้หญิงถือมีด แส้ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ขอบฟ้า ปลาหมึกหลายตัว ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ นอนบนเสื่อ เศษอาหาร หมาก ลม ถูกฉ้อโกง เพื่อนอยู่ห่างไกล เครื่องเรือน อินทรี ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง โบสถ์ ก้างปลาติดคอ ถอดเครื่องประดับ หาบอุจจาระกลับบ้าน มู่ลี่ แมลงวัน จับสายสิญจน์ กรน ทหาร ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ฝันเห็นนํ้าวน ถูกเรียกตัวมาประชุม เลื่อย ขุด การทำผิดพลาด เวที กองกระดูก ไผ่ ผึ้งมากมาย คันศรหรือคันธนู ท้องฟ้าสดใส หว่านข้าวในนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น