ทำนายฝัน 'ถ่ายอุจจาระ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ่ายอุจจาระ ตุณกำลังจะมีโชคมีลาภรออยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถ่ายอุจจาระ'

ตุณกำลังจะมีโชคมีลาภรออยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผึ้งทำรังในบ้านของเรา จับก้อนหิน ทัพพี ขัง ลังไม้ แจกันคู่ บิน (ตกลง) กลัว งานศพ เลื่อย ธรณีสูบ เงินโบราณ เครื่องจักรไม่ทำงาน ป้อมปราการ ภรรยามีครรภ์ ธงบนบ้าน จุดเทียน หวีงา แขนถูกตัด บ่อน้ำ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ให้มีดแก่คนอื่น ลูกๆ ทำความผิด กิ้งก่า ฟันบนตนเองหัก รถจักรยาน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ท่าเทียบเรือ ตาบอด ตกทะเล หนี้สิน กัดคน งานพิธีต่างๆ ฮิปโปโปเตมัส สวดมนต์ ดวงอาทิตย์ทรงกลด มู่ลี่ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เนกไท ทารกแรกเกิด ถ้วยชาม ขาหัก นกแร้ง ข้าวในนา วิ่ง ถูกตีหู ตนเองทำความผิด เสื้อเปื้อนเลือด ผู้หญิงพายเรือ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก กงสุล เครา แผ่นดินแยกออกจากกัน เมฆบังแสงอาทิตย์ เชือดคอสุกร กระสือ แว่นตาเลนส์ใส ฟาง ฟันดาบ กินเป็ด ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ถูกฉ้อโกง พริกไทย ฟันหลุด เวที ถ่ายขี้ อุ้มลูกสุนัข รักคนต่างชาติ ใบไม้ ทอดทิ้งคนรัก ล้างหน้าตัวเอง ขุดดิน ยืนบนลังไม้ อวัยวะเพศ เป็นแม่ยาย มีคนสวมแหวนให้ กระท่อมในป่า ประทัด ของหวาน ปล่อยปลาดุก ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ขี่สุกร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เลี้ยงกระต่าย ขวดยา ซี่โครงหัก นอนบนเสื่อ ดื่มน้ำหวาน คราส ดาวอับแสง แบกหาม ลุยโคลน สำลี บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น กระถางสามขา ด้วง ทะเลาะ เดือน ป่วย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM