ทำนายฝัน 'ถ้วยกาแฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ้วยกาแฟ ฝันเห็นถ้วยกาแฟ ทำนายว่า จะมีลาภปาก ได้กินอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถ้วยกาแฟ'

ฝันเห็นถ้วยกาแฟ ทำนายว่า จะมีลาภปาก ได้กินอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โบสถ์สกปรกรกรุงรัง กระโปรงเก่า ปลูกต้นไม้ โบดำผูกคอตนเอง ยุ้งข้าว จูบเด็กเล็ก โกหก คนรักได้รับบาดเจ็บ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย กินเลี้ยง ย้ายบ้าน ใยแมงมุม โต๊ะรับประทานอาหาร ทางม้าลาย มีดตกน้ำ งูขดเป็นวงกลม ตะเพียน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น งูกินสัตว์ กอดภรรยา ก้างปลา ต้นกัลปพฤกษ์ ประตูกำลังถูกไฟไหม แล่นเรือผ่านเกาะ ปีนรั้ว เป็นแม่ยาย อยู่ในกระท่อม เขากวาง งมของในลำคลอง มะนาว พระราชวัง ลูกกระพรวน ตัวเองถูกฉีดยา จีวร กาน้ำ งานบวชเณร กระเป๋า ภาพ ค้าขายต่างเมือง บุคคล ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ฉลาด ทำกับข้าว แสงสว่าง นอน เดินถอยหลัง ฆ่านกกระจิบ ชาวประมง ถูกเสือกัด รากไม้ มดหรือแมลง ฟืน ญาติกำลังจะตาย ออกจากบ้าน แขกขายโรตี เจ้าบ่าว ฉีกจดหมายรัก ผ้าแพร โคลน หนู โกศ กรอด้าย เครื่องลายคราม โต้เถียง จรเข้กัด ตับไต อาวุธ สามง่ามสำหรับแทงปลา ทำนาได้ผลผลิตดี หญิงแต่งชุดสีดำ ประเจียด มุดรั้วลวดหนาม ปล่อยนก ตามทวงหนี้ เลือกผัก จับกุ้ง เมาสุรา จราจรที่สับสนวุ่นวาย ฟันปลอม โบว์ดำผูกคอ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว หิ่งห้อย ลวดหนาม คนถูกฉีดยา กีฬา ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก วงเวียน จักรพรรดิ ตะเกียง ตั้งครรภ์ ไข่มุก แก่นจันทร์ เลือดออกเต็มตัว เดินเรือ ย้อมผม ฟันบนตนเองหัก ตรอมใจ แชมพู อิฐ ข้าวสาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM