ทำนายฝัน 'ถ้วยรางวัล'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ้วยรางวัล ฝันเห็นถ้วยรางวัล คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนชื่นชมยินดี มีแต่คำชมเชย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถ้วยรางวัล'

ฝันเห็นถ้วยรางวัล คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนชื่นชมยินดี มีแต่คำชมเชย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แว่นตาเลนส์สีดำ นาฬิกาข้อมือ เห็นเหรียญสตางค์ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) รถเมล์ รับประทานอาหาร เห็นบ่อร้าง สตางค์ ทรงกลด เจ็บปวดตามร่างกาย ทะเลาะกับคนรัก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เดินทางไปทิศตะวันออก มองดูเหว น้ำผึ้ง จานชาม ปีศาจหลายตน รังดุม ไหว้พระ เห็นที่นารกร้าง ขาหัก นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เบ็ดตกปลา มังกร กระดาษเช็ดมือ ถ่านไฟ ขนมอร่อย ดอกซ่อนกลิ่น สวมเสื้อสีเขียว ภรรยา ผู้ชายผมยาว หมากัด ตีแมลงวันตาย น้ำพุขนาดใหญ่ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน หญิงแต่งชุดสีฟ้า บัว รถพยาบาล ดวงอาทิตย์ตก หนอน ฟ้าแลบ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กินน้ำผึ้ง ช่างตัดผม พานทอง ซองจดหมายสีฟ้า ฆ่าหมี เกา ถูกขัง ถลกหนัง เล่นตะกร้อ ตัวเองมีชื่อเสียง ธงบนบ้าน ปล่องไฟ ติดคุก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นกร้อง บริโภค เอามีดฟันเท้าตัวเอง ปลาทองที่ตายแล้ว ฤดูฝน โง่ ตัวเองร่ำรวย ตกใจ ผนังบ้าน เครื่องปั้นดินเผา หัวหมู ความมั่งคั่ง กุมารเทพ ข่าวดีจากลูก นอนโรงพยาบาล กินยา สายสนตะพาย ตกจากที่สูง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ก้น แทงตัวเอง ฆาตกรรม หวีงา ตกจากดาดฟ้า ตะโพน ตะเกียง สลัก นกเค้าแมวหรือนกฮูก ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง กินเลี้ยง ปลวกขึ้นบ้าน อุปกรณ์ทำครัว มุดรั้วลวดหนาม ขนมชั้น แมงมุม ประกันตัว เหาะดั้นเมฆ ทำอะไรแปลกๆ งมหาของ จรวด วงเวียน กาน้ำ ตกลงไปในบ่อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM