ทำนายฝัน 'ถ้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถ้ำ ฝันว่าได้เข้าไปในถ้ำ ทำนายว่าจะได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าที่ การงานที่ดีขึ้น หรือได้เดินทางไกลเพื่อท่องเที่ยว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถ้ำ'

ฝันว่าได้เข้าไปในถ้ำ ทำนายว่าจะได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าที่ การงานที่ดีขึ้น หรือได้เดินทางไกลเพื่อท่องเที่ยว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หูขาด ให้รางวัล ชอล์ก ปากกา กะโหลก จอก บิณฑบาต ปฏิเสธการดื่มเหล้า ภาวนา ไซเรน มดกัด จอกใส่เหล้า หักธนู เฒ่าหัวงู ทะเลสาบ เดินสะดุดหกล้ม เมือง นางฟ้า บนบาน ลากฉุด งูรัด ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ห่มผ้า กุลี ช่างตัดผม ภรรยาทิ้ง ศาลา นุ่งโจงกระเบน ร้องรำทำเพลง ฆ่าควาย ของลับ เรือจอด แก้บน แฝด ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ย่างเนื้อ กล้วย ไผ่ ประโคม มิตรสหาย กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ฟืน ถูกตัดใบหู ทำนบ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง โทษ ย่าง เหาะเหิน ผลักประตู โต้เถียง เห็นประตูปิด ยื้อแย่ง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน กินเกินขนาด ถูกตี หวีไม้ พูดคุยกับเจ้านาย เก็บองุ่นรับประทาน กินเฉาก๊วย ขี่สุกร รักภรรยาตัวเอง ฆ่าสุนัขบ้า ตามทวงหนี้ วัง นอนอยู่บนแผ่นดิน คอมพิวเตอร์ ปฏิกูล มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ครอบครัว กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เดินลุยกองไฟ ทำแท้ง ฝูงคนจำนวนมาก ผู้ถือศีล คนมีดวงตาสีดำ ถือไต้ หรือ คบไฟ เดินชนผนัง ทาเล็บ เป็นแผลที่คอ ไหว้เจ้า ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ หูแหว่ง ถูกขัง ลูกจันทร์ เปื้อน คนเกี่ยวข้าว เงินปากผี ฝังศพ ดูละคร เดินทางกลางทะเลทราย เพชรรัตนราชสุดา ซ้อมรบ ประกายไฟ ใยแมงมุม เสี่ยงเซียมซี ครีบปลา แมวสีขาว โจร สามเณร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM