ทำนายฝัน 'ทรงกลด'

ฝันเห็น ฝันว่า ทรงกลด ฝันว่าเห็นพระอาทิตย์ทรงกลด เปล่งรัศมีสวยงาม ทำนายว่าจะ มีทายาท หญิงหากตั้งครรภ์จะได้บุตรชาย หรือครอบครัวมีความสุข เจริญ ก้าวหน้า มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ทรงกลด'

ฝันว่าเห็นพระอาทิตย์ทรงกลด เปล่งรัศมีสวยงาม ทำนายว่าจะ มีทายาท หญิงหากตั้งครรภ์จะได้บุตรชาย หรือครอบครัวมีความสุข เจริญ ก้าวหน้า มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ปลาหลีฮื้อ กระต่าย ขโมยเงิน จุดไฟ สามง่ามสำหรับแทงปลา เลื่อยไม้กระดาน กางร่ม ขี่สุกร ปาก ถือไต้ หรือ คบไฟ กินน้ำผึ้ง แผล เลี้ยงกระต่าย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกโจรชิงทรัพย์ บ้านคนอื่น มุดใต้ถุน ไปยังเมืองนรก ฝุ่นฟุ้งกระจาย เลิกมุ้งขึ้น ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ขี่วัว แล้ว ตกวัว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตะกร้อ แจกันคู่ ผิวพรรณ เป่าแตร บันไดเลื่อน จาน โทษ ศัตรู ของหาย เซรุ่ม ประเทียบ มีดหาย หีบปิดอยู่ เด็กพิการ เสื้อครุย เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง นุ่งผ้าขาด งานแต่งงาน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ค่ำคืน ไก่กกไข่ นักประพันธ์ เล่นไพ่ เสียสติ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ฆ่าใครบางคน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ล้มลงไปในหลุมลึก กบฎ กินดิน งานโกนจุก กล้องถ่ายรูป เปรต เครือญาติ เข้าไปในโรงพยาบาล ฟ้าผ่า ป้อมปราการ มีคนนำเงินมาให้ สติ คอมพิวเตอร์ มือตัวเอง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ โดนแทง นำเที่ยว ลูกกระพรวน อาบน้ำในอ่าง ขมิ้น กอดภรรยา รบชนะ ผ้าสีขาว ถูกตัดใบหู สละราชสมบัติ กรงนก ธารน้ำตก ร่องน้ำ โขลงช้าง ขนมชั้นหลากสี นาก ค่ำมืด พนมมือ ดัดผม ถูกประณาม แผ่นดินไหว ทาส ของลับ สร้างบ้าน กินเนื้อมะพร้าว อินสตาแกรม ( instargram ) ไกด์ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง พระพิฆเณศ ลำธาร บ่อน้ำ ดิน ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM