ทำนายฝัน 'ทรงกลด'

ฝันเห็น ฝันว่า ทรงกลด ฝันว่าเห็นพระอาทิตย์ทรงกลด เปล่งรัศมีสวยงาม ทำนายว่าจะ มีทายาท หญิงหากตั้งครรภ์จะได้บุตรชาย หรือครอบครัวมีความสุข เจริญ ก้าวหน้า มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทรงกลด'

ฝันว่าเห็นพระอาทิตย์ทรงกลด เปล่งรัศมีสวยงาม ทำนายว่าจะ มีทายาท หญิงหากตั้งครรภ์จะได้บุตรชาย หรือครอบครัวมีความสุข เจริญ ก้าวหน้า มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หวีไม้ ปากเจ็บ ตนเองทำความผิด เซิ้ง พายเรือตามลำพัง ข้อเท้าแพลง จูบเด็กเล็ก กระติกน้ำร้อน กอดอก รถไฟฟ้า ละลาย โกศ ช้างไล่กวด นอนกับนางงาม ภูเขา ตกช้าง งานพิธีต่างๆ ร่ม ถูกฝังทั้งเป็น สามเณร แม่ ประทัด มู่ลี่ เมายา หลุมอสรพิษ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ดับตะเกียง บูชา แว่นตาเลนส์สีดำ บริโภคเนื่อสุกร ช่างไม้ ถูกน้ำร้อนลวก ภรรยามีครรภ์ ถูกตำหนิ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย เต่าทอง ช้อนทอง ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน กระบี่ ทะเลาะกับแม่ยาย เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เป็ดไก่ กังหัน นุ่งผ้าใหม่ กก องคมนตรี เรือจอด ใส่บาตร ทำตัวเองบาดเจ็บ ธูปเทียน ดับกองไฟ ถือไต้ หรือ คบไฟ ไก่ฟ้า ทองคำก้อน ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า หมัดกัด บวงสรวง สลัก ระย้า เครื่องดนตรี กินดิน ตีฆ้อง ทำให้คนอื่นตื่น เผาไม้กระดาน กระดุมหาย ปาก ผู้คุมนักโทษ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เสวียน ครุฑ จุดไฟ ที่นอน รักภรรยาตัวเอง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ปลูกกล้วย พูดคุยกับคนต่างชาติ เฆี่ยน กรวดทราย โคเข้าบ้าน ปัสสาวะรดที่นอน บ้านไฟไหม้ ย่างเนื้อ ได้ยินเสียงกระซิบ ไฟนรก สร้อยข้อมีชำรุด โรคร้าย ไผ่ ครู มีเขาบนหัว ไก่กกไข่ กุ้งยักษ์ เปลื้องผ้าตัวเอง ลูกปัด เห็นประตูปิด ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำฟองน้ำมาล้างจาน เสื้อเปื้อนเลือด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM