ทำนายฝัน 'ทรมานคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ทรมานคนอื่น ฝันว่า ทรมานคนอื่น คนอื่นจะหวังตักตวงเอาผลประโยชน์จากตัวคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทรมานคนอื่น'

ฝันว่า ทรมานคนอื่น คนอื่นจะหวังตักตวงเอาผลประโยชน์จากตัวคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถอยหลัง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ร่างกายตัวเอง ลูกข่าง กล้วยแขก กระจาด เคารพ คำนับ เณรหางนาค ปัสสาวะ ไฟฟ้า เดินบริเวณวัด บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กุ้งแห้ง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ญาติมิตร ทวิตเตอร์ ขี่หมู พระจันทร์เดือนหงาย ระเบิด ตกหลังม้า ก้ามปู เต้านม มดรุมเป็นกลุ่มๆ ดับไฟ ตู้รับจดหมาย เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ พระวิหาร ยา สร้อยข้อมือ เห็นไม้กระดาน ทำโรตี คูคลอง รากไม้ เห็นประตูบ้านตัวเอง ธงบนเรือ กินขนม พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า กางเขน (นก) ธูปเทียน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ปลูก กุมารทอง ก้างปลา พระเจ้า นอนบนเตียง ลอย ดื่มสุรา บันไดกว้างๆ ข่าวลือ พาน นั่งเล่น ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ยางรถ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนฆ่าสัตว์ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ คนตายในบ้าน พรม ฝาด ข้าวสาร ขี้เถ้า เครื่องศาสตราวุธ อินทรี เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผ่าท้อง ผู้หญิงหัวล้าน ตัวเองเป็นกรรมกร โคลน พริกไทย กระถาง ถัง ถอดเสื้อ ริมฝีปาก ตรอมใจ ถูกฉ้อโกง ปลิงดูดเลือด ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ได้กลิ่นของบูดเน่า กล้วยแฝด นกกา หมีกัด ทูตชาวต่างชาติ ตื่นขึ้นมาเอง เต่า ป่าเขา พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ของขวัญ ขนมจีน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา โบสถ์ เปลือย ประตู ตนเองทำความผิด คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กา ผัดหน้า ลม รดน้ำต้นไม้ หุงข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM