ทำนายฝัน 'ทรัพย์สมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทรัพย์สมบัติ ฝันถึงทรัพย์สมบัติมหาศาล คุณจะได้รับเงินจากญาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทรัพย์สมบัติ'

ฝันถึงทรัพย์สมบัติมหาศาล คุณจะได้รับเงินจากญาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เรือนแพ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ได้ยินเสียงกระซิบ กำไลข้อมือ ฝันว่าส่งพัสดุ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บวช สาวไส้ หูแหว่ง ลากเกวียน ฆ่าโค พระพรหม เกิดความรู้สึกผิด เห็นคนเปิดประตู เที่ยวบ่อนการพนัน ถูกตบ ตู้นิรภัย โบสถ์สกปรกรกรุงรัง กินเลี้ยง มีเขาบนหัว ปืน เปิดผนึกซองจดหมาย เอทีเอ็ม ถูกคนเตะ ฟาก ธงสามเหลี่ยม มือตัวเอง ขนสัตว์ ปลูกต้นไม้ ขุดหาทรัพย์สมบัติ งานบวชเณร กบ เล่นเกมส์ หิมพานต์ (ป่า) รังนก ท่อน้ำ เขาวงกต อยู่ในถ้ำ เผาศพ เรือโยง กังวล สัตว์เลี้ยงตาย กระสอบข้าวสาร ล้ม แล้ว ลุกขึ้น งานฉลอง คนหามวอผ่านหน้า สถานี หุ่นโชว์เสื้อ ขนม ดื่ม สายสร้อย พระราชินี ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เดินเป็นวงกลม เครื่องพิมพ์ดีด ซื้อผ้าขาว นอนบนพื้นน้ำ ฟุตบอล เสื้อผ้า ปี่ ประโคม ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ปีศาจ ทำแว่นตาแตก ประกาศข่าวดี คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง มาลัย นก คลอดลูกก่อนกำหนด ไมโครโฟน คลอดลูก พระสงฆ์ ของเล่น นั่งมองน้ำตกกับคนรัก บานไม่รู้โรย ไต่เขา ไก่ชน อุ้มเด็กทารก ขมิ้น กินกระต่าย จุฬามณี ดวงอาทิตย์ตก แทง นอนบนเสื่อ แม่มด เดินอยู่ในความมืด ทำนาได้ผลผลิตดี ศัสตราวุธ ยันต์ ฟ้าที่สดใส ตกบ่ออุจจาระ ประตูที่ปิดตาย ภูเขา โครงกระดูก นักร้อง นุ่งชุดแดง อยากมีเงิน เมฆสีเลือด วิ่งออกกำลังกาย ผึ้งมากมาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM