ทำนายฝัน 'ทรัพย์สมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทรัพย์สมบัติ ฝันถึงทรัพย์สมบัติมหาศาล คุณจะได้รับเงินจากญาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ทรัพย์สมบัติ'

ฝันถึงทรัพย์สมบัติมหาศาล คุณจะได้รับเงินจากญาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน คำสัญญา ปลอบโยน เหรียญ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ถาดอาหาร จุดไฟแล้วดับ แว่นตาเลนส์สีดำ ฮูก (นกฮูก) ถากไม้ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น มีความปรารถนา ขนมปัง กางมุ้ง กระดาษสีขาว โค่นต้นไม้แก่ ได้รับเงินบริจาค ศีรษะมีเหา ปฏิเสธหมายเรียกประชุม รุ้งกินน้ำ กรง เมายา กระเป๋าเงิน เดินอยู่ในความมืด เดินบริเวณวัด คอบิด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ศัสตราวุธ เปลือก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เห็นตัวเองในกระจก ความผิด นาฬิกา โจรปล้นบ้าน ถูกคนเตะ เรือนแพ ถวาย เคารพ คำนับ วิวาท ฮิปโปโปเตมัส เครื่องแบบทหาร วงเวียน ลำธาร ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น อยากมีเงิน น้ำล้นเขื่อน อนุสาวรีย์ เสื้อใหม่ นกนางแอ่น ถูกปีศาจไล่ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ นกนางนวลโผบิน เห็นประตูเมือง ผักที่ยังคงปลูกในดิน เล่นการพนัน เท้าด้วน ฆ่าตัวตาย สุกร กัดลิ้นตัวเองขาด ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง โดด เป็นแม่ยาย ชกมวย ก้ามปู นัยน์ตา จักรยาน ละลาย อุ้มเด็กทารก ทำขวดแตก ผู้หญิงโพกผ้า จมูกแหว่ง ตกหลังม้า ทำให้คนอื่นตื่น สวมเสื้อขาด มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา สาหร่าย วาฬ ท้องฟ้าสดใส เก็บมุ้ง กระต๊อบ ตัดหัว ตัวเองถูกธรณีสูบ ธนูหัก ดารา จับสุกร เทวดา ขึ้นต้นไม้ คราส เผาไม้กระดาน ภาชนะแตกร้าว ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ถูกโยนลงทะเล คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ มาเฟีย โคเข้าบ้าน รองเท้า ฉาบแตก หญิงเปลือยกาย ดอกราตรี ใส่บาตร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM