ทำนายฝัน 'ทรัพย์สมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทรัพย์สมบัติ ฝันถึงทรัพย์สมบัติมหาศาล คุณจะได้รับเงินจากญาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทรัพย์สมบัติ'

ฝันถึงทรัพย์สมบัติมหาศาล คุณจะได้รับเงินจากญาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ค่ำมืด บ้านตัวเองสวยงาม ฉมวก นอนเล่นกลางดิน ปล่อยปลาดุก กวาด นักสืบ ข้อเท้าแพลง น้ำมันก๊าด ต้นกัลปพฤกษ์ กัดคน กินโดนัท สวมเสื้อสีเขียว ถูกปล้น รั้ว ใช้ผ้าโพกศีรษะ เป็ดไก่ นอนบนเตียง ดนตรี กระดาษสี หญิงแต่งชุดสีฟ้า นก พายุ เล่าเรื่องตลก นอนบนฟูก กรง เห็นรองเท้าเก่า มหาสมุทรมีพายุ หญิง ปากเหม็น ชกมวย ภรรยาทิ้ง ทุเรียน หมา ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กระแต กินปลาหมึก ใยแมงมุม ปลาหลีฮื้อ ถูกด่าทอ มวย ดื่มน้ำชา ฟุตบอล ไฟไหม้ในท้องฟ้า ตะเกียงที่จุดแล้ว พระราชินี ธารน้ำ เดินกะโผลกกะเผลก เกิดสงคราม ผัดหน้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กกไข่ เด็กนอนบนเตียง นั่งบนเสื่อ เจ็บปวดตามร่างกาย ดึงเชือก กุฏิพระ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ปืนใหญ่ ธนู ผีตายโหง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จอกใส่เหล้า ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กินเลี้ยง ฆาตกร ลากเกวียน ถีบจักรยาน ภาชนะแตกร้าว ขบวนแห่ ฆ่าผีเสื้อ ทำกับข้าว ฮาเร็ม ควันไฟ โรคร้าย แคร่ ประโคม ตกกล้า ฝาหม้อ สูบบุหรี่ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา พูดสนทนา กฐิน ถูกกรรโชกทรัพย์ ถูกตำหนิ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ตะไกร นกแร้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แฉลบ ญาติ ตกเขา แชมพู งา ความรังเกียจ ปลวก สลัก กระดาษสีขาว นาฬิกาข้อมือเสีย งูจงอางไล่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM