ทำนายฝัน 'ทรัพย์สมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทรัพย์สมบัติ ฝันถึงทรัพย์สมบัติมหาศาล คุณจะได้รับเงินจากญาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทรัพย์สมบัติ'

ฝันถึงทรัพย์สมบัติมหาศาล คุณจะได้รับเงินจากญาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จดหมาย กางเขน ผิงไฟ มดกัด ถูกตีหู จับปิ้ง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ พัด พระสังฆราช มีคนขอโทษ เขียนหนังสือ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย คอมพิวเตอร์ ความร่าเริง ศิลา ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง โจร ถูกตี ย้ายบ้าน เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ โบสถ์ แขนหัก เก้าอี้ คลื่นน้ำ กุลี นักบิน อทิตยาทรกิติคุณ หมีทำร้าย จานแตก ตัดผมใหม่ เด็กเกิดใหม่ ถูกพายุพัดพาไปไกล จับสุกร พานทอง ฉิ่ง กินเลือด มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก นุ่งโจงกระเบน กระเป๋าใส่เสื้อผ้า โกหก เศรษฐี แส้ กระต่ายน้อย เพื่อนอยู่ห่างไกล ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ถูกเสือกัด มือตัวเอง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ หญิงแต่งชุดสีฟ้า รักกับนักบินหญิง เลื่อย นาข้าวรกร้าง ถูกฟันคอขาด ความรังเกียจ ที่ฝังศพ หลงรักสามีคนอื่น หน้าต่าง งมหาของ นั่งบนลังไม้ จุดเทียน พายุ จมูกหาย จับหนอน ทอดสมอ ฝา ได้ยินเสียงกลอง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ขอโทษ เกือก ฝน อยู่ในอาการเร่งรีบ กุหลาบ ลูกแก้ว นาฬิกา หายใจอึดอัด ผลักของหนัก เขาวงกต ขุดถ่านหิน ศรีนครินทราบรมราชชนนี เจ็บป่วย เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด แมลงวัน ธนาคาร น้ำตก กอด โกนขนหน้าแข้ง ล้างภาชนะเครื่องใช้ แล่นเรือผ่านเกาะ ส้มตำ นั่งรถหรู มะลิ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง หว่านข้าวในนา หักธนู หมูตาย กกไข่ ผ้าขี้ริ้ว งูใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM