ทำนายฝัน 'ทหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ทหาร ฝันเห็นทหารที่ใส่เครื่องแบบหรือทหารตั้งแถว ทำนายว่าเป็น ฝันดี กำลังจะมีโชคลาภ หรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่ การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทหาร'

ฝันเห็นทหารที่ใส่เครื่องแบบหรือทหารตั้งแถว ทำนายว่าเป็น ฝันดี กำลังจะมีโชคลาภ หรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่ การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แลบลิ้น บวชพระ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ กระทง เกวียน โบว์ดำผูกเสาบ้าน นำอุจจาระกลับบ้าน เรือแล่น ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง โบว์ดำผูกคอ สมอเรือ เมาเหล้า ชนไก่ ภูเขา ไฮไฟว์ ( hi5 ) โบสีดำ ญาติ ไก่ฟ้า ประกาศการแต่งงานของตนเอง นกนางแอ่น ถั่วลิสง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ส้วม ม้าเตะ ได้เป็นเจ้าบ่าว สามง่ามสำหรับแทงปลา นำตาข่ายไปดักสัตว์ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เดินทาง ปล่องเมรุ ท่องเที่ยวในสวน นั่งราชรถ เรือนแพ ฉาบแตก เท้าด้วน วงเวียน กิ้งกือ ผัดหน้า คนกำลังถ่ายรูป มหาสมุทร จับปลาตะเพียน อดตาย ก้น ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ถังขยะ กอด ถ่ายขี้ สามีนํ้าตาตก สวมเสื้อสีเขียว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เดินขึ้นที่สูง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ม้าสีดำ กางเกง เครื่องแบบทหาร ป้อมปราการ เป็นคนผอมบาง ผู้หญิงชักมีด ทางม้าลาย ป่า เส้นด้าย ทำขวดแตก นาฬิกาปลุก ตาย ท่าเรือ หุ่นยนต์ แก่นจันทร์ จับปลาช่อน เครื่องจักรทำงานได้ดี กระโดดจากที่สูง เสวียน ตะไกร ไฟไหม้ในท้องฟ้า แส้ ถูกผีหลอก กกลูก ห้อง ขนคิ้ว เพื่อนที่ตายไปแล้ว ทหารยิงปืนใหญ่ จันทรคราส พูดคุยกับคนต่างชาติ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ คบไฟ คนขาพิการ ไข่มุก ถูกสวมกุญแจมือ ถูกปีศาจไล่ นั่งบนลังไม้ เสื่อไม้ไผ่ ทีปังกรรัศมีโชติ หวีไม้ ตักน้ำราดตนเอง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ญาติทำความผิด ร้องเพลง สุรา ตะโพน กระจกหลากสี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM