ทำนายฝัน 'ทหารยิงปืนใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า ทหารยิงปืนใหญ่ ฝันเห็นทหารยิงปืนใหญ่ จะได้แต่งงานกับสาวสวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทหารยิงปืนใหญ่'

ฝันเห็นทหารยิงปืนใหญ่ จะได้แต่งงานกับสาวสวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝาหม้อตกลงพื้น ขี่สุกร ถูกลูกปลุกให้ตื่น บันไดเลื่อน ตลาด ปฏิกูล ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง รักภรรยาตัวเอง คอบิด เครื่องบินตก กระท่อมริมทะเล ละทิ้งบ้าน ตะเกียงที่จุดแล้ว งม เสือตาย นกนางนวลโผบิน วิ่งออกกำลังกาย โรงแรม น้ำหอม จุดไฟ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ทอผ้า ฮ่องเต้หรือฮองเฮา จมูกขาด ลากฉุด งา โต๊ะเขียนหนังสือ ฤดูร้อน สัปทน นกกำลังจิกกัน แสง ดนตรี คนมุงซื้อขาย นอนกับสาวสวย ถูกตัดใบหู กินน้ำผึ้ง กินเนื้อวัว ได้สวมแว่นตาดำ แช่ง คนแต่งชุดสีดำล้วน คลอดลูกก่อนกำหนด สวมแหวน นกแก้ว ตามทวงหนี้ ไผ่ อทิตยาทรกิติคุณ ฝุ่น ฟุตบอล ทุ่งนา เครื่องแบบทหาร งานสังสรรค์ รถเมล์ กระท่อมในป่า ปลูกต้นไม้ บวงสรวง ถูกคนเตะ ไหว้พระราหู ซองจดหมายสีขาว เงาะป่า ญาติตาย กินเนื้อไก่ แก้ผ้า สร้อยข้อมีชำรุด หญิงชรา บ้านมีช่องโหว่ ความมืด ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ดอกกุหลาบ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กรวยกรอกน้ำ ข่าวดีจากลูก มีคนเกลียด กงเต๊ก แข่งม้า ปลาทอง มโหรี ลา ( สัตว์ ) นกเขา ปลูกบ้าน ยิงธนู กระแสน้ำ งาช้าง โครงกระดูก ตัวเองแก่ ถ้วยกาแฟ นกพิราบ อ่าง ยา พายุ เพศสัมพันธ์ พ่อหม้าย นัยน์ตา หิมะตกอยู่เรื่อยๆ นกแสก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สูบบุหรี่ ฟาก ล้ม แล้ว ลุกขึ้น บังสูรย์ เงาตัวเองในกระจก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM