ทำนายฝัน 'ทหารเข้าบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ทหารเข้าบ้าน คุณกำลังจะมีโชคลาภเข้ามา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทหารเข้าบ้าน'

คุณกำลังจะมีโชคลาภเข้ามา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พัชรกิติยาภา ปฏิทิน เพศสัมพันธ์ ตัวเงินตัวทอง แล่นเรือผ่านเกาะ ยืนบนลังไม้ นางพยาบาล ฆ่าไก่ นอนบนกองฟาง จูบสัตว์เลี้ยง ถนน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กระโปรงเก่า นิล เพลิง ถ้วยรางวัล ถวายของแด่พระสงฆ์ กบฎ ขาขาด เศรษฐี ถูกหนูกัด หม้อข้าว มีดบาด โต๊ะเขียนหนังสือ โง่ นกกระจิบ กระจาบ ฉาบ เล่นฟุตบอล เด็กผู้ชาย ตุ้มหู กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ จมูก ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ฉลองพระบาท ขอโทษ โคลน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด บ้านตัวเองสวยงาม สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ปอด ทำบุญ น้ำมันก๊าด กอดอก ความมืด นั่งจับเจ่า ฤดูฝน ฟันปลอม กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ กระท่อมในป่า มาเฟีย สวมชุดเจ้าสาว กินอาหารเจ ทันตแพทย์ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เตียง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ของโบราณ ฟ้ายามเมฆครึ้ม หมูกลายเป็นคน ไวโอลิน ตัวเองถูกฉีดยา คนเมา แห่กฐิน เจว็ด วัด คนป่วยอยู่บนรถ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ท่องเที่ยวต่างประเทศ กินเนื้อเป็ด เงินกู้ เครื่องบินบังคับ ผึ้งบินรอบรังของมัน สถานีขนส่ง เจ้าที่ นกแก้ว ดาว อาบน้ำ ดอกซ่อนกลิ่น ทุเรียน ทาก ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ทำน้ำหก ขมิ้น ดื่มน้ำหวาน ประกาศการแต่งงานของตนเอง ปลาฉลาม บันไดเลื่อน ฉัน ( กิน ) คนแคระ ลูกเห็บตก พรวน ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ อีเมล ( Email ) ลูกจัน กระดาษเปื้อนหมึก ตุ๊กตา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว จิ้งจก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM