ทำนายฝัน 'ทหารเข้าบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ทหารเข้าบ้าน คุณกำลังจะมีโชคลาภเข้ามา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทหารเข้าบ้าน'

คุณกำลังจะมีโชคลาภเข้ามา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกทรมาน น้ำตก ก่อกองทราย คนตายมาหา พืชผัก ลากสัตว์ เสาเรือน ขี้เกียจ ท้องฟ้าสดใส เผาไม้กระดาน พี่น้อง มดเต็มบ้านเมือง กินเนื้อหมู เกิดสงคราม ฝีขึ้นตามร่างกาย สินบน น้อยหน่า ไก่ออกไข่ น้ำลาย สามีตาย ตรอกซอกซอย เขียด ขนม นกกางเขน หุ่น นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ บันได กุมารเทพ ดื่มกาแฟ ตู้เซฟ หมัดกัด รับประทานอาหาร คนมีเขา ถาด ขอโทษ จมน้ำ เครื่องบินบังคับ ข่าวร้าย เมฆลอยนิ่ง นั่งราชรถ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว หัวไก่ คนแปลกหน้า ผมร่วง โน๊ตบุ๊ก จับผีเสื้อ กระต่ายหลายตัววิ่ง งูขดเป็นวงกลม เดินหลงไปในป่าละเมาะ ดื่มน้ำมะพร้าว แม่มด คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เตียง พ่อหม้าย ถูกด่าทอ แหวน พระสงฆ์ แกะสลักรูปปั้น ถูกสุนัขเห่า จุฬามณี ต่อสู้กับเด็ก รถไฟฟ้า รักคนต่างชาติ เทวดา ยันต์ ถูกพายุพัดพาไปไกล บ่อน้ำใหญ่ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น หวีงา คลื่นน้ำ ตะกวดขึ้นบ้าน ขวัญ ตีแมลงวันตาย ฟันปลอม พนัน นางกวัก เที่ยวบ่อนการพนัน ยางรถ อดอยาก เครื่องดักนก แว่นตาเลนส์ใส เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ถุงเงิน-ถุงทอง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ดอกกุหลาบ ผ้าขี้ริ้ว ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ตัวเองมีชื่อเสียง โยคี ขอนไม้ สูบบุหรี่ เลือดไหล จูบ กินเนื้อไก่ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ดมกลิ่นดอกไม้ สวมรองเท้าใหม่ ถางหญ้า ประตูที่ปิดตาย ไอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM