ทำนายฝัน 'ทองคำก้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ทองคำก้อน ฝันเห็นทองคำก้อน คุณจะมีฐานะร่ำรวย และ มีเกียรติ และ หากฝันว่าเจอทองคำก้อน จะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอย คล่องมือ และ มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทองคำก้อน'

ฝันเห็นทองคำก้อน คุณจะมีฐานะร่ำรวย และ มีเกียรติ และ หากฝันว่าเจอทองคำก้อน จะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอย คล่องมือ และ มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปากเปื่อย แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป มดรุมเป็นกลุ่มๆ ปลาหมึก ขัดแย้ง เกา ปลูกกล้วย ตกทะเล ร่มหัก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ไอ กินผลไม้ รดน้ำ พูดคุยกับคนต่างชาติ ปลา ฝาหม้อ เสือกัดตัวเอง หญิงโสเภณี ชกต่อย ฮก ลก ซิ่ว หมาหอน น้ำมัน ยางรถ ลูกปัด ทรมานคนอื่น กอไผ่ เทียนชัย ดู pornhub ถือลูกแก้ว เชือกรัดคอ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ทรัพย์สมบัติ เทศน์ เจ้าบ่าว ขับรถยนต์ ต่อ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ตู้เซฟ สาดน้ำ สามง่ามสำหรับแทงปลา คิ้วตัวเองดกดำ กา สินบน ม้าสีขาว ทำนาไม่ได้ผลดี ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ปอด ไฟไหม้ต้นไม้ ซ่อนหา แม่นํ้า สร้อย กระซิบกับเพื่อน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง งานแต่งงาน นั่งราชรถ เงินกู้ ญาติเสียชีวิต ช้อนปลา น้ำตก เครื่องพิมพ์ดีด พ่อหม้าย ปล่อยสัตว์ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม จับหนอน รวงข้าว บุญ คบบัณฑิต ถั่ว ทารก มองนํ้าตกตามลำพัง กางร่ม แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กุญแจหาย เฒ่าหัวงู ขนมปัง เฮลิคอปเตอร์ มือตัวเอง ทะเลาะ ซื้อกระดุม น้ำล้นเขื่อน กินอาหารเจ กาน้ำ กระถางหลุดมือแตก ขี่ควาย ตัดผมตัวเอง ตะกร้าไม้ สวมเสื้อสีเขียว ธนาคาร พืชผัก ออกจากบ้าน ขิม แพรพรรณ แสง แบกหีบ ฝังศพคนที่รู้จัก วิมาน จับสุกร แฝด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM