ทำนายฝัน 'ทอดทิ้งครอบครัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ทอดทิ้งครอบครัว ฝันว่าทอดทิ้งครอบครัว คุณจะเสื่อมเสียเกียรติและถูกหยามเหยียด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทอดทิ้งครอบครัว'

ฝันว่าทอดทิ้งครอบครัว คุณจะเสื่อมเสียเกียรติและถูกหยามเหยียด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ค่ำมืด เถาวัลย์ เรือนแพ ตำรวจตั้งด่าน ทำนาได้ผลผลิตดี ปวดท้อง รดน้ำ ยกทรง กวนอิม สติ ท่าเทียบเรือ เจ้าเมือง นอน คนตายมาหา ฝังศพคนที่รู้จัก ติดเกาะ อมตะ กล้องถ่ายรูป ผิวหนัง ทรงกลด ตัวเองมีปีก รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส บิดามารดา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้า บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เป็นคนปรุงอาหาร หุ่นยนต์ มีความปรารถนา มหาสมุทรมีพายุ ม้าเตะ เห็นคนโดนแทง จับเงิน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ได้กลิ่นของบูดเน่า ทองคำก้อน เดินบนฟ้า จับก้อนกรวด ก้อนทราย พระพรหม ครู ตัวเองแก่ พัชรกิติยาภา ยกของหนัก จดหมาย ตัวเองเป็นคนวิกลจริต นำอุจจาระกลับบ้าน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ขัง วิ่งหนีผู้ร้าย ศาลเจ้า เหยี่ยว แล่นเรือผ่านเกาะ ไอศกรีม ค่ำคืน ผิงไฟ พระเจ้าแผ่นดิน เงินปากผี สามง่ามสำหรับแทงปลา เลี่ยมฟันทอง กิ้งกือ ผ้าสีขาว ตัวเองถูกฉีดยา ทารกดูดนมคุณ ผจญภัย เขากวาง รถบรรทุกศพ กระท่อมร้าง ศัสตราวุธ ก้างปลาติดคอ หญิงแปลกหน้า ซุบซิบนินทา งูเห่า หิมะตกอยู่เรื่อยๆ รีดนมโค สัมผัสกรวดทราย เกาะ แม่มด ได้ยินเสียงกระซิบ ชู้รัก ถุงเงิน ถุงทอง กล้วยไม้ แสงนีออน เจ็บป่วย ปลูกบ้านต้นไม้ นกเขา ของเล่น ข่มขืนคนอื่น รอยเท้าของตัวเอง ตรอกซอกซอย ผู้ชายตบผู้หญิง สัปทน นั่งนับลูกประคำ ตัดเล็บ หมัดกัด ล้มเหลว มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กอดภรรยา กรวยจราจร นั่งใต้ต้นไทร เดินบริเวณวัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM