ทำนายฝัน 'ทอดทิ้งครอบครัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ทอดทิ้งครอบครัว ฝันว่าทอดทิ้งครอบครัว คุณจะเสื่อมเสียเกียรติและถูกหยามเหยียด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทอดทิ้งครอบครัว'

ฝันว่าทอดทิ้งครอบครัว คุณจะเสื่อมเสียเกียรติและถูกหยามเหยียด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมัดกัด ก่อกองทราย ปีนเขา บัตรเชิญ แต่งตัว สงคราม ผู้หญิงตั้งครรภ์ อยู่ในกระท่อม ทำบุญ ไอศกรีม ได้รับแก้วเป็นของขวัญ เป็นบ้า รถพยาบาล ถูกมัดมือมัดเท้า ถูกสวมกุญแจมือ กินข้าวบนใบบัว แช่ง พระธาตุ เก็บผลมะม่วง ท่องเที่ยวในสวน ไม้กางเขน เดินชนผนัง กอดตุ๊กตา ยมทูต อ้อย กุ้งทะเล สวมมงกุฎ คนป่วยอยู่บนรถ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา นกกระจอก เดินอยู่ในสุสาน กระดาษข่อย ชะนี ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ปล้น ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ป้อมปราการ ก้ามปู กงเกวียน เดินไปบนเนินเขา งูเห่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โฆษณา พูดคุยกับโจร ขัดแย้ง โฆษก งมหาของ เกาะ งู ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ คอมพิวเตอร์ เดือน ทารกแรกเกิด บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง อินทรี ตาชั่ง สังกะสี ช้าง ดวงดาว ระดู ไหล่ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ร่างกายตัวเอง พ่อตาย น้ำมันก๊าด เหาะดั้นเมฆ เสื้อผ้า โจรสลัด ถูกตี ผู้หญิงโพกผ้า ได้ยินเสียงระฆัง รักคนต่างชาติ ขนมชั้น ผ้าใบ อิฐ น้ำลาย จับสายสิญจน์ ผีตายโหง นกนางนวล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เดินทาง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน นอนกรน นุ่น ปลอบโยน แขก สายสร้อย รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก รับประทานอาหาร แมลงภู่ เครื่องจักรไม่ทำงาน บรรจุของลงหีบ ปล่องไฟ มือ ลิง โอลิมปิก เข้ารับการผ่าตัด ตะไบเหล็ก ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM