ทำนายฝัน 'ทอดสมอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทอดสมอ ฝันเห็นเรือทอดสมอ ทำนายว่าสิ่งที่คิดจะทำอาจต้องล้มเหลว จึงไม่ควรเสี่ยงเริ่มต้นงานใดๆ ในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทอดสมอ'

ฝันเห็นเรือทอดสมอ ทำนายว่าสิ่งที่คิดจะทำอาจต้องล้มเหลว จึงไม่ควรเสี่ยงเริ่มต้นงานใดๆ ในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วิชา ฟันหลุด ทีปังกรรัศมีโชติ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เหยียบอุจจาระ คนร้องไห้ ฐานพระพุทธรูป คนมีเขา เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ชี แตกร้าว ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน นกกาเหว่า หนังสือ ภรรยาหนี อินทรี หม้าย ประโคม สงฆ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก น้ำค้าง นอนกลับหัว เครื่องบินตก นํ้าพุที่พุ่งสูง ได้รับของมีค่า ปาก บุคคลที่เป็นคนร้าย ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ป้อมปราการ ถูกขัง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ฝาหม้อ ฮวงซุ้ย เก็บมุ้ง คนแก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนกไท ฟัน เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ สวมแหวน ถูกตีหู หญ้า กินเนื้อเป็ด แมลงภู่ ลูกจัน ตกเลือด บัวหลวง ความร่าเริง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ปอก งมของในลำคลอง เหาะ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ คนรักหรือคู่รัก ไหว้เจ้า นอนอยู่บนแผ่นดิน กินหัวสุกร ธงชัย ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ขาขาด เสี้ยนหนาม ถูกคนเตะ ทำแท้ง ภูเขา ยันต์ กุหลาบ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ญาติตาย เรือโยง ที่พึ่ง ทำอะไรแปลกๆ ตะกวดขึ้นบ้าน ขึ้นต้นไม้ ดิน เพชรนิลจินดา หญิงโสเภณี ได้ยินสุนัขเห่า ฉีกกระดาษ เมฆหมอก หายใจอึดอัด เดินตากแดด ทะเลที่เงียบสงบ ขวดเหล้า หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เชือก พระสังฆราช ถวายกุฏิ เป็นแม่ยาย ปีนเขา เพื่อนตาย ประกาศข่าวดี ซักผ้าขี้ริ้ว จอกใส่เหล้า งมหาของ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ตำรวจตั้งด่าน เดินไปตามท้องถนน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM