ทำนายฝัน 'ทอดแห'

ฝันเห็น ฝันว่า ทอดแห ฝันว่าทอดแหได้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ทำนายว่าจะมีโชคดี กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทอดแห'

ฝันว่าทอดแหได้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ทำนายว่าจะมีโชคดี กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็ดพริกออกจากต้นพริก เว็จ ปากกา ดิน เซิ้งบั้งไฟ โซ่ตรวน ดับตะเกียง ตกบ่อมีหนอน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ญาติทำความผิด แผ่นดินไหว เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ตุ๊กตา ปะชุน ถวาย ยิงนก กล่องดนตรี ความมืด ทะเลาะกับภรรยา หีบปิดอยู่ บั้งไฟ คุก ตะราง ต่อสู้กับปีศาจ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ อากาศทึบมืดมัว ตำรวจตั้งด่าน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ภรรยามีลูก ม้าสีขาว สะอึก แมวออกลูก สามีตาย หนู ถูกโยนลงทะเล คนขี้โม้ เมฆบังแสงอาทิตย์ น้ำมัน ย้อมผม นุ่งผ้าสีชมพู ลำน้ำ กระบอก ตู้อาหาร เป็นไข้ ขื่อคา อ่าง ลายมือ นอนบนเตียง ทันตแพทย์ ขายไม้กระดาน ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ทำอะไรแปลกๆ เชิงตะกอน ผนัง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง มีปากเสียงภายในครอบครัว เดินเล่นบนหาดทราย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ กรรไกร เฉาก๊วย รับประทานเครื่องเทศ แมลงปีกแข็ง ถูกหวายรัด ธนาคาร คนฆ่าสัตว์ ขี้เถ้า มีหางงอก หุ่นโชว์เสื้อ กวาง กลด บ้านตัวเองสวยงาม กะละมัง กุมารทอง เลิกกับแฟน ข้อเท้าเจ็บ เฮลิคอปเตอร์ นำอุจจาระกลับบ้าน เงินปากผี ธำมรงค์ ระฆัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แสง พระราชินี นางกวัก ฟันปลอม กุ้งยักษ์ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ถูกฉ้อโกง ฝนตกหนัก ซองบุหรี่ บัวสีขาว แตร ฝ่าเท้า ตำหนัก ดักนก มรดก เงาตัวเองในกระจก วิ่งจนเหนื่อยหอบ ทดน้ำ จับหนอน คงกระพันชาตรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM