ทำนายฝัน 'ทอดแห'

ฝันเห็น ฝันว่า ทอดแห ฝันว่าทอดแหได้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ทำนายว่าจะมีโชคดี กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ทอดแห'

ฝันว่าทอดแหได้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ทำนายว่าจะมีโชคดี กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขโมย ดับเทียน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ทำนาเกี่ยวข้าว กัลยาณิวัฒนา อาบน้ำในมหาสมุทร สายสนตะพาย นกเค้าแมวหรือนกฮูก ของหวาน ล้างบ้าน ได้รับรางวัล พลอยหลากสีสัน ประทัด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ โรคร้าย เปลี่ยนเสื้อผ้า สำลี นั่งเล่น เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด จมูกแหว่ง กระดาษสี ผ่าท้อง ไก่ วิดน้ำ หาบขี้กลับบ้าน คงกระพันชาตรี เสื้อครุย ป่า คนอื่นทำพลาด เปียก ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ราวตากผ้า เครื่องบินตก นกนางนวลโผบิน พรม บานไม่รู้โรย ช่อดอกไม้ ราหู เถาวัลย์ ตักทรายเข้าบ้าน เดินหลงไปในป่าละเมาะ นาข้าวรกร้าง เห็นคนอื่นถูกประณาม กงเต๊ก ถูกสุนัขเห่า ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น หน่อไม้ มีคนขอโทษ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ปลิงดูดเลือด เจ้าสาว ฆ่าไก่ อ้อย ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง หนังสือ ผ้าพันคอ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ยืนบนลังไม้ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ทำนาไม่ได้ผลดี จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ว่ายน้ำ เถ้าแก่ เด็กอุ้มปลา ตกงาน เฟซบุ๊ก ( Facebook ) การผ่าตัด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ลำธาร ยิงปืน ธรรมจักร เลี้ยงกุมารทอง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ เป็นแม่ยาย แฉลบ อู่เรือ กระโปรง ลา ( สัตว์ ) พ่อหม้าย ภรรยาหนี ทราย ตู้อาหาร นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ผู้หญิงชักมีด สกปรก สวมเสื้อสีเหลือง พวงมาลัยดอกไม้สด ดับเทียนชัย นกแขกเต้า ประตู ซื้อปลาหมึก สัมผัสกรวดทราย ประตูบ้าน มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า วิวาท ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) องคมนตรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM