ทำนายฝัน 'ทอดแห'

ฝันเห็น ฝันว่า ทอดแห ฝันว่าทอดแหได้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ทำนายว่าจะมีโชคดี กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทอดแห'

ฝันว่าทอดแหได้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ทำนายว่าจะมีโชคดี กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับหนอน กรวดทราย ดับเทียนชัย เสาเรือน เงา หวีเสนียด ว่าว ผูกปมเชือก กระท่อมริมทะเล ตัวเองมีผมหงอก ธนาคาร ไปยังเมืองนรก แม่ชี กัดลิ้น ไลน์ ( LINE ) จับกัง ผ้าขาว หีบเปิดอยู่ นุ่งผ้าสีแดง ผู้หญิงตบผู้ชาย ประดาน้ำ แต่งงานก่อนกำหนด นางเงือก ชอล์ก ขี่วัว แล้ว ตกวัว กษัตริย์ กุหลาบ นาค ดวงอาทิตย์ตก เมฆสีแดง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ได้กลิ่นของบูดเน่า ของหวาน กินองุ่น เด็กอุ้มปลา เห็นตากระจกสีขาว กระดาษทิชชู เล่นฟองสบู่ ชะนี ป้อมปราการ ฟองน้ำ ท้องเสีย บิดามารดา กลองโบราณ มีโชคลาภ มีคนสวมแหวนให้ ตั้งครรภ์ ฉมวก คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด บั้งไฟ เครื่องแต่งกาย ผมถูกตัดให้สั้น ฝ่าเท้า สาดน้ำ แมลงสาบ โบดำผูกคอตนเอง หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ขนมเข่ง ตะกร้าหวาย นั่งบนเตียง ผู้ชายมีผมน้อย เซิ้งบั้งไฟ ร้องรำทำเพลง นอน ฟันดาบ โยงเรือ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ฝักดาบ ปากเน่า ตีงู ดื่มน้ำมะพร้าว แลบลิ้น ขี้เถ้า จับปลาตะเพียน หญิงแต่งชุดสีขาว เสื้อผ้า ถูกยิงด้วยธนู นกแสก รับประทานอาหาร กินเนื้อย่าง ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา เครื่องลายคราม พระสังฆราช ถอดเครื่องประดับ กะปิ เรือ นุ่งผ้าใหม่ กระโดดลงจากต้นไม้ เล่าเรื่องตลก กินไก่ ดวงอาทิตย์ดับ เดินสะดุดหกล้ม กินผลมะม่วงเปรี้ยว สถานีขนส่ง เสื้อกันฝน หมูตาย นาฬิกาข้อมือเสีย อู่เรือ ซ่อนหา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM