ทำนายฝัน 'ทอดแห'

ฝันเห็น ฝันว่า ทอดแห ฝันว่าทอดแหได้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ทำนายว่าจะมีโชคดี กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทอดแห'

ฝันว่าทอดแหได้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ทำนายว่าจะมีโชคดี กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่ม้า ผ้าพันแผล เลี้ยงกระต่าย ละทิ้งครอบครัว กระบอก ลวดหนาม จราจรที่สับสนวุ่นวาย นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง รถพยาบาล ตุ้มหู นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ กุมารทอง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ล้างเท้า รับประทานอาหาร ฝุ่น กินผัก มหาสมุทรมีพายุ ธำมรงค์ ฆ่าผีเสื้อ น้ำฝน นกยูง ปั่นด้าย มีหลายหู ตะไกร หลงป่า ได้กลิ่นเครื่องเทศ อยู่ในอาการเร่งรีบ โฉนดที่ดิน ประกาศข่าวการตาย ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง มีฤทธิ์ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ค่ำคืน เอามีดฟันเท้าตัวเอง กำนัน ชู้รัก โยคี มีดบาด ปม ซองบุหรี่ มะลิ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เป็นแม่ยาย พูดกับกลุ่มชน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง หุงข้าว มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กองกระดูก ปากเหม็น ภาวนา ตกกองไฟ หมูกลายเป็นคน รอยเท้าของตัวเอง ช้อน แพทย์ เชิงเทียน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ผดุงครรภ์ ควาย ท่อนซุง นั่งบนแคร่หาม อากาศบริสุทธิ์ กษัตริย์ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ดื่มน้ำมะพร้าว เครื่องแบบตำรวจ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ตัดนิ้วมือตัวเอง กังวล ขุดถ่านหิน ถีบจักรยาน ขึ้นบันได ขึ้นเขา อาบน้ำฝน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ปีนรั้ว กินองุ่น ประกาศการแต่งงานของตนเอง กังหัน เลือดไหล คนหามวอผ่านหน้า สนามกีฬา เดินทางไปวัด เข้าเฟสบุคไม่ได้ อ่าง ป่าช้า สวรรค์ แคร่หาม ฆ่าควาย วาฬ พระบรมรูป จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์พระ บุพการี ผิวหนัง ลอยคอ ซองจดหมายสีชมพู เดินอยู่ในป่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM