ทำนายฝัน 'ทอผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ทอผ้า ฝันว่าได้ทอผ้า หรือตนเองได้ทอผ้า ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโชค ลาภ มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น มีความ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทอผ้า'

ฝันว่าได้ทอผ้า หรือตนเองได้ทอผ้า ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโชค ลาภ มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น มีความ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดิน ขโมยทรัพย์สมบัติ ซื้อกระโปรง งูเขียว หมีทำร้าย รอยเท้าของตัวเอง ผู้คุมนักโทษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เด็กทารก แมลงภู่ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น โทรศัพท์ เห็นกล้วย ถูกเฉือนเนื้อ นกร้อง ฆ่าเต่า ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กรรไกร ทารก ชัยชนะ ถาด คนแฝดตัวติดกัน ศีล แกงการู ฮ่อยจ๊อ หอยที่มีเนื้อเต็ม ลากเกวียน ขัดแย้ง ถูกมัดด้วยเชือก ผ้าเช็ดหน้า จับกุ้ง ซักผ้า ไข่มุก การสร้างโบสถ์ เหาะดั้นเมฆ ได้ยินเสียงกระซิบ ลากรถบรรทุก กระดาษข่อย ฆ่าหมัด คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง โฆษก กินถั่วต้ม โกรธ ค่ำมืด ดื่มยาพิษ บ้านไฟไหม้ หว่านข้าวในนา เมือง คิดถึง โดนแทง กินสายบัว สีดำ ตะไกร เงินโบราณ ถวาย พญาอินทรี โถแป้ง ฉุด ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ บูชา ป่วย ดักนก ได้ยินเสียงปี่พาทย์ นกอินทรี สุนัข พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง หยก เสือตาย ไฟไหม้ในท้องฟ้า คบบัณฑิต สุสาน ตกเหว ขี่เสือ บวช อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ตู้ไปรษณีย์ ปราศจากอํานาจ กระบี่ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ลูกๆ ทำความผิด ถอดเสื้อ ซ้อมรบ หลงทาง ขวดเหล้า ไปยังเมืองนรก ถูกเรียกตัวมาประชุม ต่อสู้กับปีศาจ ลูกปัด แหวน โพธิ์ แท่น กระท่อมริมทะเล กอดรัด ถลกหนังสัตว์ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ตะเกียง ช้อนทอง ผ้าม่าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM