ทำนายฝัน 'ทะเล'

ฝันเห็น ฝันว่า ทะเล ฝันว่าเห็นทะเลและลงไปเล่นน้ำทะเล ทำนายว่าจะมีความสุขใน ครอบครัวและมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทะเล'

ฝันว่าเห็นทะเลและลงไปเล่นน้ำทะเล ทำนายว่าจะมีความสุขใน ครอบครัวและมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สนามกีฬา กระหายน้ำ ค่ำคืน เล่นการพนัน นั่งใต้ต้นไทร สีแดงชาด เงินโบราณ เพชรรัตนราชสุดา แบกผลไม้ ตกใจ บ้า คอกหมู ยอดตึกสูงทรงกลม จุดดอกไม้ไฟ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ตกหน้าผา เครื่องแบบทหาร ธนบัตร เขื่อนแตก ถูกประณาม กะโหลก กระถางสามขา โง่ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ตะกร้าพลาสติก ถูกโกง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น พระอรหันต์ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เหาะ บัตรเชิญ พ่อตาย ศัสตราวุธ ทั่ง เจ้าสาว มีปากเสียงภายในครอบครัว ถูกตัดใบหู อยู่ในกระท่อม ฝ่าเท้า ญาติกำลังจะตาย กินเนื้อเป็ด ถูกสัตว์กัด ตุ๊กแก ซองจดหมายสีขาว ซอ ปราสาท โจรสลัด เกณฑ์ทหาร พระปรางค์ วัวควาย โฉนดที่ดิน ซุกซ่อนตัว นำตาข่ายไปดักสัตว์ อาจารย์ จับหมู ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ฉลาม เดินเล่นในสวนสวย ขนลุก ม้านั่ง ปัดกวาดฝุ่น กรวยจราจร สงคราม รักชาติ แร้ง ความมั่งคั่ง คนแฝดตัวติดกัน ฆ่าไก่ จอก กะเหรี่ยงคอยาว โบดำผูกคอตนเอง บาทหลวง ฮองเฮา (ราชินี) สมุด ใส่บาตร แสดงละคร ตัดหนวดตัวเอง ไม้ไผ่ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ฟุตบอล ดูหนัง ยา กระเป๋าเดินทาง ธารน้ำตก ตำรวจตั้งด่าน ถูกต่อต่อย ดาบ ท่องเที่ยวในสวน ไลน์ ( LINE ) ท้องเดิน ช้างตกมัน นกกาเหว่า พระพุทธเจ้า กางเขน (นก) เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ องค์พระ คนป่วยอยู่บนรถ หนอน เถียงกับคน คนตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM