ทำนายฝัน 'ทะเลที่เงียบสงบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทะเลที่เงียบสงบ ฝันเห็นทะเลที่เงียบสงบ คุณจะทำาเงินได้จากการดำเนินธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทะเลที่เงียบสงบ'

ฝันเห็นทะเลที่เงียบสงบ คุณจะทำาเงินได้จากการดำเนินธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถศพ ทาขมิ้น ทำบุญ กระต่ายหลายตัววิ่ง ท้องฟ้าสดใส เงินหาย ยุ้งข้าว เป็นประจำเดือน สู้กับเหยี่ยว นกยูง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เล่นฟุตบอล โล่รางวัล โอเอซิส ได้ลาภ ดินสอ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ทำให้คนอื่นตกใจ เล่นน้ำสงกรานต์ คนมุงซื้อขาย กงจักร ชี หม้อข้าว พังประตู เรือนแพ ตำรวจตั้งด่าน รบชนะ ก่อกองทราย ตบแต่ง กระบี่ เที่ยวซ่อง ถาดอาหาร เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ถูกทำโทษ ลิง ข้าวติดคอ ป้อมปราการ เศรษฐี ฮาเร็ม ฟันดาบ ศิลปิน ดราฟต์ สุนัขเข้ามาเลีย ปล่อยเต่า ฉุด กำลังเล่นเฟสบุค กอดตุ๊กตา ถั่วฝักยาว วัด มีคนเกลียด ชลธาร ขนนกสีขาว ตัวเองเป็นกรรมกร ขนตาร่วง ไฮไฟว์ ( hi5 ) ดำน้ำ ดม เครื่องบิน ศีล ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ล้างเท้าตัวเอง โซ่ หมากรุก ปากเน่า เห็นตัวเองในกระจก วงล้อกำลังหมุน เครื่องดนตรี ค้นหา มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ตู้กับข้าว ถั่วลิสง เสี้ยนหนาม อาบน้ำในมหาสมุทร เสาเรือน เป่าลูกโป่ง ปม ได้รับต่างหู นกแขกเต้า วิทยา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พัด พระราชินี เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ยมทูต เรือจอด หงอนไก่ เขียด สาวไส้ แท่น ซ่อนหา ดับตะเกียง จับสุกร เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ขี่วัว นอนเล่นกลางดิน ภาพยนตร์ คุก ตะราง กระจอก โบว์ดำผูกเสาบ้าน ต้นกัลปพฤกษ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM