ทำนายฝัน 'ทะเลาะ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทะเลาะ ฝันว่าทะเลาะวิวาทกัน ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี เพราะจะมีปัญหา กับเพื่อนในที่ทำงาน เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ที่ทำงาน ไม่ควรเสี่ยงโชคในระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทะเลาะ'

ฝันว่าทะเลาะวิวาทกัน ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี เพราะจะมีปัญหา กับเพื่อนในที่ทำงาน เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ที่ทำงาน ไม่ควรเสี่ยงโชคในระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำลังขับรถ โครงกระดูกมนุษย์ บ้านร้าง ถั่ว เลือกผัก งา เก็บมุ้ง โรคเรื้อน พาน ลา ( สัตว์ ) จรวดไฟ เห็นปีศาจกินคน พระแก้วมรกต กระดูกแตก นอนกับนางงาม กังหัน แทงตัวเอง เลิกกับแฟน เช็คเด้ง บุตร ถูกผีหลอก เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก หยก ฝนหยุดตก แตงโม ตกจากเครื่องบิน พระพรหม ภาษา ทอดผ้าป่า ขี่ควาย เข้าประตูไม่ได้ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ กินลูกอม ช่างเหล็ก คนตาย ตัวเองเป็นนักโทษ ตาลปัตร ไม้กางเขน ละทิ้งครอบครัว เสียเงิน ศีรษะ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ของเน่าเสีย เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป อาเจียนเป็นหนอง ไลน์ ( LINE ) คนมุงซื้อขาย แกะเปลือกหอยรับประทาน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ตะขาบ สนามหญ้า เงินปากผี ช้อนเงิน ป่าช้า หญิงแต่งชุดสีฟ้า แจกัน ถ่อเรือ ได้ยินเสียงกบ ป่าไผ่ คนแฝดตัวติดกัน พูดสนทนา หมาก ใส่ต่างหู ฮา รัศมี ตบมือ เสวียน หมีทำร้าย กระดานดำว่างเปล่า ขนมจีน หญิงเปลือยกาย ฆ่าไก่ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ยอดตึกสูงทรงกลม บัวหลวง ถ่ายขี้ สุริยคราส รถบรรทุกศพ บันไดสูง ยานพาหนะ ฟัก เดินละเมอ ขนตาร่วง ผ่าท้อง โคมไฟหรือโคมตะเกียง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ บ่อน้ำ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ฝั่ง สวรรค์ ปีนรั้ว ลากฉุด ล้มละลาย แว่นตาเลนส์สีดำ ก่อกองทราย ฉาบแตก ไก่กกไข่ อาบน้ำฝน ปฏิมา วงล้อกำลังหมุน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM