ทำนายฝัน 'ทะเลาะ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทะเลาะ ฝันว่าทะเลาะวิวาทกัน ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี เพราะจะมีปัญหา กับเพื่อนในที่ทำงาน เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ที่ทำงาน ไม่ควรเสี่ยงโชคในระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทะเลาะ'

ฝันว่าทะเลาะวิวาทกัน ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี เพราะจะมีปัญหา กับเพื่อนในที่ทำงาน เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ที่ทำงาน ไม่ควรเสี่ยงโชคในระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ตกทุกข์ได้ยาก เดินรอดราวผ้า การผ่าตัด มหาสมุทร ตัวเองบ้า เด็กผู้ชาย ลูกๆ ทำความผิด แปรงฟัน หมากฝรั่ง ทำให้คนอื่นตกใจ ฤดูร้อน โรงแรม กุฏิพระ ลอยกระทง ท่อน้ำ นอนบนกองฟาง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ถวายของแด่พระสงฆ์ ฌาน ตัวเงินตัวทอง เฆี่ยน พูดคุยกับเจ้านาย ได้เป็นเจ้าสาว สูบ ฉุด ดวงตรา พัด เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ท่อนซุง จับนก ผ้าพันแผล มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ฮิปโปโปเตมัส ฉลาม ฟ้าแลบ ขายไม้กระดาน บุคคล พระสงฆ์ พระเจ้า ให้ความกรุณา ผูกปมเชือก หมอก ทำโรตี ตักน้ำราดตนเอง ตกเหว เพื่อนที่จากไปไกล กา เก็บมุ้ง วิ่งจนเหนื่อยหอบ ผึ้งมากมาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ แผนผัง อักษรย่อ ถูกเรียกตัวมาประชุม วันเกิด เครื่องศาสตราวุธ สิริภาจุกาภรณ์ กระต๊อบ ยกโทษ ไล่จับผีเสื้อ ดื่มยาพิษ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง โครงกระดูก ดวงจันทร์ ถุงเท้า คนในบ้านทุบตีกัน ฉี่รดกำแพง สวดมนต์ โทรศัพท์ จุดเทียนชัย ช้างเหยียบ ยาพิษ ลากสัตว์ เห็นที่นารกร้าง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เมายา เครื่องจักรทำงานได้ดี หลุมอสรพิษ ฟักแฟง ชายชู้ โค่นต้นไม้แก่ ขี่กระบือ แทง กอด เล่นน้ำสงกรานต์ นกอยู่ในรัง งูเหลือม นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ออกจากบ้าน ถูกตบ สนามหญ้า นกกระจิบ กระจาบ ว่ายน้ำในมหาสมุทร เปิดเผยความลับกับเพื่อน โกศ อวัยวะเพศ จรเข้กัด ฝนตกปอยๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM