ทำนายฝัน 'ทะเลาะกับภรรยา'

ฝันเห็น ฝันว่า ทะเลาะกับภรรยา คุณกำลังจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ทะเลาะกับภรรยา'

คุณกำลังจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าใครบางคน ตัวเองกลายเป็นนก ช่วยคน ฤดูฝน กินเลือด เอทีเอ็ม ปีนเขา แขนถูกตัด ไฮไฟว์ ( hi5 ) จับหมู ฉางข้าว ขนคิ้ว เต่า กล้วยไม้ ต้นโพธิ์ สวมเสื้อสีขาว ตีงู ยืนบนลังไม้ ทันตแพทย์ เชี่ยนหมาก มหาสมุทร ถาดอาหาร นอนกับนางงาม เขาวงกต เดินเป็นวงกลม ฏีกา ทราย ประกันตัว กระจก ทุ่งโล่ง โกรธ น้ำหอม ตะไคร้ โง่ เถียงกับคน ถูกโยนลงทะเล ดวงอาทิตย์ตก กินโรตี ฤกษ์ไม่ดี นุ่งผ้าสีม่วง นุ่งผ้าใหม่ พระราชินี เต้าหู้ ขายตู้ ขายโต๊ะ ถูกเปลื้องผ้า ออร์แกน ข้าวติดคอ ฉีกกระดาษ ถูกคนเตะ ภิกษุ แกะสลักรูปปั้น การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ถูกหนูกัด งูกินสัตว์ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง สวมเสื้อสีเหลือง ต่อสู้กับปีศาจ สวะ เดินอยู่กลางทุ่งนา ดื่มนม ปล่องไฟ งูกัด เสื่อขาด ปลาหมึกหลายตัว ม่าน แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) องค์พระ ทับทิม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หนาม เชือกรัดคอ ขับรถยนต์ ผิงไฟ น้ำค้าง ถอนฟัน กงเต๊ก ขี่กระบือ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ไหว้พระ ต้นไม้ยืนต้นตาย ซักผ้า โต๊ะ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ลา ( สัตว์ ) หิมะตกในฤดูร้อน บุคคล อาบน้ำ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย จุดเทียน แบกผลไม้ เป็นบ้า ตุ้มหู รักชาติ ได้เสื่อใหม่ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ตกบ่อลึก กินเลี้ยง จุดดอกไม้ไฟ หมู ทำกับข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM