ทำนายฝัน 'ทะเลาะกับเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ทะเลาะกับเพื่อน ฝันว่าทะเลาะกับเพื่อน คุณจะถูกลบเหลี่ยม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทะเลาะกับเพื่อน'

ฝันว่าทะเลาะกับเพื่อน คุณจะถูกลบเหลี่ยม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลิงหลายตัว จมูกขาด แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ฝน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย นาเกลือ นั่งใต้ต้นไทร ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ย่าง โล่รางวัล เจ้านาย ช้อน เห็นผี กัดคน อาเจียนเป็นหนอง ฆาตกร อรุณ ลิ้นแข็ง ราหู กา โยคี ศาล กฐิน ใช้ยาเสพติด แขน สามเณร ธารน้ำ ม่านกั้นกำบังสายตา บูชา ถูกปีศาจไล่ กระเทย กรวดทราย ช้างตกมัน แช่ง กรวยจราจร คนอื่นทำพลาด คลอดลูกก่อนกำหนด ถัง วงล้อกำลังหมุน ขับรถ เดินบนฟ้า เรือกำลังจม นั่งเล่น ดอกไม้ไฟ ปัสสาวะรดที่นอน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ทะเล กระดาษสี ฝาแฝด ดูละคร สายนาฬิกาข้อมือขาด ผ้าฝ้าย ถูกกลั่นแกล้ง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กินนก การผ่าตัด ลิฟต์ ทอดสมอ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า บาทหลวง เสื้อกันฝน ลายแทง ตีงู เดินรอดราวผ้า ตรอกซอกซอย ญาติกำลังจะตาย ฉลองพระบาท แหวนแต่งงาน แมวตาย นองเลือด ปราสาทเก่าแก่ โลกแตก เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด งู โครงกระดูก ภรรยาตาย งูกินสัตว์ แมงมุม สลัก วัด ขี่ควาย ดักนก ทะเลาะกับภรรยา รถไฟ คนตกน้ำกำลังจะจม พระราชินี สีฟ้า ยกโทษ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ผลไม้ ออร์แกน ตัดผมสั้น จับกัง โต๊ะเขียนหนังสือ ต่อสู้กับปีศาจ ฝาเรือน ผ้าไตรจีวร โน๊ตบุ๊ก ได้รับแก้วเป็นของขวัญ จำเลย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM