ทำนายฝัน 'ทะเลาะกับเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ทะเลาะกับเพื่อน ฝันว่าทะเลาะกับเพื่อน คุณจะถูกลบเหลี่ยม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทะเลาะกับเพื่อน'

ฝันว่าทะเลาะกับเพื่อน คุณจะถูกลบเหลี่ยม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกิดความรู้สึกผิด แม่ชี ย่าง จอก ตบมือ พระสถูป ถูกตัดศีรษะ งานบวช พี่น้องทุบตีกัน ปลูกบ้าน ประเทียบ คอมพิวเตอร์ ดื่มกาแฟ หงอนไก่ ทอดแห ฝนหยุดตก กระดูกแตก ท่าเรือ ฆ่าเต่า เรือน กระรอก แดดเผาผิวหนังจนเกรียม กวางดำ อุ้มลูกหมา ซ่อนหา ก้างปลาติดคอ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย อ่างน้ำ องคมนตรี ฐานทัพทหาร วิ่งจนเหนื่อยหอบ น้ำลาย บันไดสูง นั่งบนลังไม้ กรงนก ญาตินํ้าตาตก พูดกับกลุ่มชน นกคุ่ม ลูกประคำ เพื่อนอยู่ห่างไกล เพลิง ทะเลาะกับแม่ยาย ขอนไม้ เห็นประตูเมือง หม้อ ดาวอับแสง สร้อยทองคำ ทาเล็บ เหงื่อ สงฆ์ ถวาย ตกน้ำร้อน งูขดเป็นวงกลม นอนบนกองฟาง เท้าเจ็บ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด เดือน เห็นตากระจกสีขาว ท่อน้ำ ถูกโยนลงทะเล ให้หวีคนอื่น น้ำตก ถ้วยกาแฟ ไกด์ ฉากกั้น ถือไต้ หรือ คบไฟ ผึ้ง สะอึก กก ฟักทอง ธนาคาร ลาวาภูเขาไฟ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ดวงดาว หัวไก่ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ทีปังกรรัศมีโชติ กบฎ ดาวตกจากท้องฟ้า ถีบจักรเย็บผ้า นม ขโมยทรัพย์สมบัติ น้ำล้นเขื่อน ตู้ไปรษณีย์ ทับทิม จุดดอกไม้ไฟ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น สบู่ ปลาฉลาม ธงสามเหลี่ยม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ถูกตะปูตำเท้า คนตายในบ้าน มวย เด็กกำลังดูดนม ฟักแฟง ต่อสู้กับปีศาจ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เช็ค ( Cheque )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM