ทำนายฝัน 'ทะเลาะกับแม่ยาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ทะเลาะกับแม่ยาย ให้ระมัดระวังในการเจรจา และการเข้าสังคมให้มาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทะเลาะกับแม่ยาย'

ให้ระมัดระวังในการเจรจา และการเข้าสังคมให้มาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อยู่ในกระท่อม ทำกับข้าว พระราชินี จับกระต่าย ยืนบนลังไม้ ลักขโมย กินเลือด ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ดาว ปอ เฒ่าแก่ มีคนขอโทษ ไหล่เจ็บ ใช้ผ้าคลุมหัว ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว นกกางเขน โบสถ์ คลอดบุตร แหวนแต่งงาน ล้างหน้าตัวเอง ถูกตีหู คอบิด ถอดรองเท้า เงิน กินเนื้อเป็ด เมฆลอยนิ่ง เด็กพิการ ดนตรี คนป่วยอยู่บนรถ แว่นตาเลนส์สีดำ เครื่องพิมพ์ดีด ลูกไก่ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ด้วง ต้นไม้ ดวงอาทิตย์ตก กระดาษสีขาว บ้า หวีเสนียด ตัวเองถูกประหาร ตกทะเล เห็นตากระจกสีขาว น้ำตา จานแตก ฉิ่งฉาบ วงกต การทำผิดพลาด รังไก่ ฟ้ายามเมฆครึ้ม ความรังเกียจ ซองจดหมายสีแดง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ขื่อคา ข่มขืนคนอื่น ถูกตบ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง น้ำลาย โคเข้าบ้าน เจ็บปวด อดทน กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ซื้อกระดุม ทำขวัญ ธารน้ำตก เป็นโจทก์ในศาล คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ จรวดไฟ งานโกนจุก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ได้รับต่างหู มัจฉา กำนัน สุนัข บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นไข้ ถล่ม ยุ้งข้าว ทุ่งโล่ง เพื่อนอยู่ห่างไกล กระแสน้ำ บ่อน้ำใหญ่ ลังไม้ บ้องไฟ งูเลื้อย เสาตกน้ำมันในบ้าน จุดไฟ ขัดแย้ง แมวตาย เลือดออกทางทวาร เมือง หยก เหาะดั้นเมฆ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ก้ามปู เครื่องชั่ง กล่าวคำอำลาญาติ ทะเลาะกับเพื่อน โขลงช้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM