ทำนายฝัน 'ทันตแพทย์'

ฝันเห็น ฝันว่า ทันตแพทย์ ฝันว่าทันตแพทย์ถอนฟันให้ ทำนายว่า จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ ทำอะไรก็จะสำเร็จสมความปรารถนา ในการเสี่ยงโชค ควรแสวงโชคกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน และมาจากทิศตะวันออก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทันตแพทย์'

ฝันว่าทันตแพทย์ถอนฟันให้ ทำนายว่า จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ ทำอะไรก็จะสำเร็จสมความปรารถนา ในการเสี่ยงโชค ควรแสวงโชคกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน และมาจากทิศตะวันออก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาเอาน้ำมาให้ ได้ใบสั่งจากตำรวจ เสาเรือน ถูกกรรโชกทรัพย์ โถส้วม ท่องเที่ยวต่างประเทศ คนในบ้านทุบตีกัน ขี่หมู กะเหรี่ยงคอยาว แช่ง รถบรรทุกศพ มาลัย ลอยกระทง ถูก แตน-ต่อ ต่อย กระต่าย ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ปอด ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ คนรับใช้ ปล่อยนกกระเรียน กระดุมหาย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ สุรา กล้วยเน่า ฉิ่ง กระถางสามขา บวม ค้าขายต่างเมือง กินกล้วย จดหมาย ชัยชนะ ตกบ่อลึก หนอนไต่ตามร่างกาย กำไลข้อมือ นอนกรน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ปลอบโยน โต๊ะทำงาน หงอนไก่ พญาอินทรี นั่งรถหรู ศิลปิน ถูกด่าทอ เป็ดไก่ คนถูกฉีดยา เดินทางไปทิศตะวันออก ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ นอนบนพื้นน้ำ แสงบนท้องฟ้า เสี่ยงเซียมซี จมน้ำ ฟ้าผ่า ทิชชู ตัวเองเจ็บป่วย ไถนา ตัวเองเป็นนักโทษ ข้อเท้าเจ็บ กินหอยนางรม ได้สวมแว่นตาดำ เครื่องร่อน กระท่อมร้าง นัยน์ตา โบสถ์สกปรกรกรุงรัง พระแก้วมรกต เห็นคนโดนแทง ถูกแทง ตีฆ้อง มีความปรารถนา ทำแท้ง ยกของ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กรอด้าย ซีเมนต์ ไหว้เจ้า ศีรษะมีเหา ทดน้ำ นั่งบนหลังนกกระเรียน ประเจียด มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ก้างปลา โยคี ช่างตัดผม ชะนี บริโภคเนื่อสุกร จน ขายตู้ ขายโต๊ะ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ จองหอง สติ บาทหลวง ผนังบ้าน เสือตาย มีโชคลาภ น้ำลาย ของโบราณ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ซอ มู่ลี่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM