ทำนายฝัน 'ทันตแพทย์'

ฝันเห็น ฝันว่า ทันตแพทย์ ฝันว่าทันตแพทย์ถอนฟันให้ ทำนายว่า จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ ทำอะไรก็จะสำเร็จสมความปรารถนา ในการเสี่ยงโชค ควรแสวงโชคกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน และมาจากทิศตะวันออก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทันตแพทย์'

ฝันว่าทันตแพทย์ถอนฟันให้ ทำนายว่า จะได้รับจดหมายที่ทำให้ร้อนใจ ทำอะไรก็จะสำเร็จสมความปรารถนา ในการเสี่ยงโชค ควรแสวงโชคกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน และมาจากทิศตะวันออก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉีกจดหมายรัก ตักน้ำราดตนเอง บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เปลือย ถูกตัดใบหู นั่งอยู่ในกองขี้ เจ็บปวดตามร่างกาย เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ยกโทษ เห็นไม้กระดาน หญิงโสเภณี หญิงแต่งชุดสีฟ้า เล่นน้ำฝน จุดดอกไม้ไฟ กำไล ทรัพย์สมบัติ บอลลูน ถูกวิ่งราวทรัพย์ บ้านเก่า โกนขนหน้าแข้ง ห่านฟ้า ผู้ถือศีล นาก หน้า เทศน์ เก็บผลมะม่วง ฝาเรือน ภูเขาไปกำลังระเบิด ผู้หญิงโพกผ้า ปลิงดูดเลือด อักษรย่อ โยงเรือ นรก เดินทางไปวัด เก็บของมีค่าได้ ได้สวมแว่นตาดำ ยันต์ เน็ตไอดอล ผึ้ง ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กระซิบกับเพื่อน เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ทำตัวเองบาดเจ็บ กอดผู้ชาย ถลกหนังสัตว์ เฆี่ยนตีผู้อื่น หญิงแต่งชุดสีแดง รังนก ขี่ราชสีห์ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แข็งแรง ปีนข้ามกำแพง ประตูบ้านคนอื่น โขลงช้าง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ซอ ห่มผ้า บิดามารดา มาลัย ลากรถบรรทุก เครื่องแต่งกาย ปีนรั้ว ตำรวจ ผม เมฆสีดำ ฟันหลุด ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เมฆสีเลือด สวมแหวน ลากสัตว์ นํ้าพุขนาดใหญ่ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ หงอนไก่ ทะเลาะกับเพื่อน คราด โซ่ บิน (ตกลง) กล่าวคำอำลาญาติ พระราชินี สุกรกลายเป็นคน วัวควาย ขวดยา สายสนตะพาย กลืนเมฆ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ถูกโยนลงทะเล ว่ายน้ำ พูดกับกลุ่มชน ฝันว่าส่งพัสดุ ยารักษาโรค ริมฝีปาก เท้าด้วน รังผึ้ง งูขดเป็นวงกลม เดินทางไกล ครีบปลา เข้าไปในโรงพยาบาล ตัดหนวดตัวเอง ทุ่งนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM