ทำนายฝัน 'ทับทิม'

ฝันเห็น ฝันว่า ทับทิม ฝันเห็นทับทิม ผลมีสีแดงสดใส แกะเอามารับประทาน ทำนาย ว่าหากเป็นหญิงจะมีโอกาสตั้งครรภ์มีบุตรหญิง จะมีความสุขในครอบครัว และมีชายนำโชคลาภมาให้ หากผู้ฝันเป็นชาย จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานก้าวหน้าดีขึ้น การค้าเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทับทิม'

ฝันเห็นทับทิม ผลมีสีแดงสดใส แกะเอามารับประทาน ทำนาย ว่าหากเป็นหญิงจะมีโอกาสตั้งครรภ์มีบุตรหญิง จะมีความสุขในครอบครัว และมีชายนำโชคลาภมาให้ หากผู้ฝันเป็นชาย จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานก้าวหน้าดีขึ้น การค้าเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองตายไปแล้ว เลือดออกทางทวาร หมีทำร้าย หิมะตกอยู่เรื่อยๆ พระพิฆเณศ กระจอก วอ บริโภคเนื่อสุกร ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กล้วยแขก เฆี่ยน นางพยาบาล เต่าทอง พรม ถูกน้ำร้อนลวก เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย วิมาน ถูกตี ฝันว่าส่งพัสดุ พริก ฆ่ากระต่าย แฉลบ พระสถูป เงินปากผี ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ปีนเขา ใยแมงมุม นอนกับสาวสวย การตายของเพื่อน ระดู บัว ผู้หญิงชักมีด จอก ล้างหวี ภรรยา แจกันคู่ สถานีขนส่ง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้ยินเสียงกระซิบ หญิงแต่งชุดสีดำ ถูกกรรโชกทรัพย์ โค่นต้นไม้แก่ ล่องแพ มหาสมุทร ข่าวลือ พรวน เสือกัดตัวเอง เดินขึ้นที่สูง ได้กลิ่นเครื่องเทศ ชะนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร คนหามวอผ่านหน้า โคลน ฤดูร้อน การรับรางวัล ผ้าใบ นกคุ่ม ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน รั้ว เล่นฟุตบอล แมวสีขาว ตีคนอื่นด้วยเชือก ปอ เปิดผนึกซองจดหมาย ตู้ ถล่ม เงา กินเกินขนาด โต๊ะหมู่บูชา ไพ่ ตำรา ปล่อยปลาดุก ฤาษี แมลงสาบ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ปากเหม็น ลูกกระพรวน เครื่องจักรไม่ทำงาน ซองจดหมายสีขาว พวงมาลัย ฝนตกปอยๆ เดินชนผนัง อดทน ประกาศการแต่งงานของตนเอง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) งม กลองโบราณ ติดเกาะ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ขี้ ให้หวีคนอื่น ขนมอร่อย นั่งอยู่ในกองอุจจาระ สัปทน แร้ง เคี้ยวดิน ดื่มสุรา แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ความร่าเริง คราด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM