ทำนายฝัน 'ทัพพี'

ฝันเห็น ฝันว่า ทัพพี ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทัพพี'

ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นคนเดินละเมอ แจกัน สวมมงกุฎ ญาติตาย เรือโยง ตะกวด ละทิ้งบ้าน กุมารเทพ เงี่ยง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง หุ่นโชว์เสื้อ ปฏิเสธการดื่มเหล้า วิ่ง ตัวเองเจ็บป่วย ตะกร้อ กรวยจราจร ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เต้านม กุ้งแห้ง โกนขนหน้าแข้ง กินอาหาร ไฟไหม้บ้าน คบบัณฑิต ของที่ระลึก แร้ง เทวาลัย ตัวเองร่ำรวย ลูกจัน เลี่ยมฟันทอง ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย พระพิฆเณศ ไก่กกไข่ บัตรเชิญ โกนหนวด ตู้รับจดหมาย หิมะเกาะบนกิ่งไม้ กระสือ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เฮลิคอปเตอร์ จูบเด็กเล็ก ประกาศนียบัตร มิตรสหาย ผู้ถือศีล สาหร่าย ฆ่าหมี เลือกตั้ง ปลูกบ้านต้นไม้ ข้าวเปลือก กรวยกรอกน้ำ ธารน้ำตก เจ็บฝ่าเท้า กล้วยเน่า ขี่ควาย ตาบอด ฮองเฮา (ราชินี) ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น กินเนื้อวัว นั่งบนเตียง กินเนื้อมะพร้าว นอนกับนางงาม เครื่องเรือน ทำอะไรแปลกๆ ตัดหัว ซ่อน สลัก นั่งใต้ต้นไทร เดินละเมอ ขาหัก ฤดูฝน เจ็บปวด นกกา ร้องไห้ นอนกรน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ดอกมะลิ องค์กฐิน ได้ลาภ ตั๊กแตน ปลา ธงบนเรือ สุนัขคาบหม้อ มีฤทธิ์ ตัวเองเป็นโจร ขโมยทรัพย์สมบัติ ทะเลาะกับคนรัก ดื่มน้ำจากแก้ว กระบอก แสงนีออน ถูกเสือกัด ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ธารน้ำ นอนบนเตียง เดินชนผนัง ฝุ่น รองเท้า เจว็ด เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ทะเลาะ เขื่อนแตก สีบรอนซ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM