ทำนายฝัน 'ทัพพี'

ฝันเห็น ฝันว่า ทัพพี ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทัพพี'

ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สวมมงกุฎ หูแหว่ง ตัวเงินตัวทอง เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ธงชัย โครงกระดูก ฝักดาบ ผลจันทร์ ( พืช ) ถูกโจรชิงทรัพย์ ทูตชาวต่างชาติ ดวงตรา อีเมล ( Email ) ผู้หญิงถือมีด เดินลุยกองไฟ ท่องเที่ยวในสวน ช้อนทอง รังไก่ กินอาหารเจ ม้านั่ง หม้าย ดื่มน้ำ เทศน์ จอมปลวก บันไดสูง ทำให้คนอื่นตื่น หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง นางเงือก ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ไม้ไผ่ ขี่วัว แล้ว ตกวัว บดเมล็ดกาแฟ ลอยกระทง ส้วม ดื่มน้ำมะพร้าว ปีศาจหลายตน ท่าเทียบเรือ โคลน ท้องฟ้าสีแดง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ บัวหลวง น้ำผึ้ง คนบ้า ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ซุง โกนขนหน้าแข้ง ขาด้วน สร้อยข้อมือ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถูกเปลื้องผ้า น้ำท่วม นาเกลือ นักเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นองเลือด สะอึก งูเผือก ตกกองไฟ ประกาศการแต่งงานของตนเอง กระท่อม ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ถูกน้ำร้อนลวก ประเจียด สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ฝาหม้อตกลงพื้น ฟ้าร้อง บรรจุของลงหีบ ร่องน้ำ ไฟไหม้ผม น้ำพุสวยงาม นาก ซองจดหมายสีแดง แมลงปอ แมลง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ทำแท้ง ไส้ไหลจากท้อง คางคก ม้าสีขาว นัยน์ตา ร้านค้า กล่าวคำอำลาญาติ มะพร้าว นกแขกเต้า ถูกคนเตะ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น เสื้อใหม่ หญิงแต่งชุดสีดำ ช่างไม้ เล่นน้ำฝน เดือน ขนนกสีดำ จุดเทียน โคมไฟหรือโคมตะเกียง ที่นอน เต้าหู้ กินดิน แม่มด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM