ทำนายฝัน 'ทัพพี'

ฝันเห็น ฝันว่า ทัพพี ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทัพพี'

ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นํ้าวน แขนถูกตัด ลำคานเสียงฉาบ นั่งนับลูกประคำ เดินทางไปมหาสมุทร ได้ยินเสียงปืน ขนกา มือ เป็นโจทก์ในศาล อ่างน้ำ ทรงกลด โถส้วม พวงมาลัย กระโปรงเก่า ปลาหมึก กิ้งก่า กำไลข้อเท้า ชี แบกผลไม้ ฟันบนหัก กระต่ายหลายตัววิ่ง คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) กางเขน (นก) ถัง การผ่าตัด นักเรียน ผิวพรรณ ของเล่น มดกัด ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง นักบิน น้ำมันก๊าด กระดาษเปื้อนหมึก ซาวข้าว สละราชสมบัติ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ข้อเท้าเจ็บ เรือน มองดูเหว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ฆ่าศัตรู เซิ้ง เจ้าบ่าว ฮิปโปโปเตมัส พิมเสน กล้องยาสูบ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว คนหามวอผ่านหน้า ยกของหนัก นกกางเขน หวีผม ผลักประตู พวงมาลา โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) บวชพระ กำไลแตกหัก จาระบี ชงชาถวายเจ้าที่ กินขนม โคลน นอนบนฟูก ล้มละลาย ไอศกรีม ลูกไก่ เจ้าเมือง ทำนาได้ผลผลิตดี มะนาว สุนัข นกอินทรี สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชามมีลายดอกไม้สวยงาม มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กัดคน เมายา เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ถอดเครื่องประดับ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า มดรุมเป็นกลุ่มๆ นกกำลังจิกกัน ธุรกิจ กินผลมะม่วงเปรี้ยว นกนางนวลโผบิน ควันไฟ รัศมี น้ำพุที่พุ่งสูง ประทัด พระสังฆราช ร่มกางอยู่ ย่าง ส่องกระจก เหงื่อ สายสนตะพาย ธำมรงค์ อาคันตุกะ ฝาแฝด ก่อกองทราย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM