ทำนายฝัน 'ทัพพี'

ฝันเห็น ฝันว่า ทัพพี ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทัพพี'

ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลาะกับแม่ยาย ซื้อปลาหมึก บริโภคเนื่อสุกร เกลียดคนต่างชาติ ฝนหยุดตก ภรรยาเอาน้ำมาให้ ท้องฟ้าสีแดง ธนูหัก อุ้มเด็กทารก พระสงฆ์ ปากเปื่อย สวมชุดเจ้าสาว แลบลิ้น ขบวนแห่ศพ ลังไม้ ซื้อกระโปรง สุนัขคาบหม้อ เงา แมลงวัน จมูกหาย คนแฝดตัวติดกัน กินข้าว ได้ยินเสียงระฆัง นั่งรถไฟ ปืนใหญ่ ปัดกวาดฝุ่น ปืน คนขาพิการ ไม้เท้า เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เสื่อขาด ลาวาภูเขาไฟ ไก่ฟ้า บันไดกว้างๆ ฝูงกบ จำนวนมาก ภาพยนตร์ ขี่กระบือ จับปลาช่อน ปีนป่ายภูเขา เก้าอี้ ลำคลอง น้ำลาย ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด พระพุทธบาท เป็นโจทก์ในศาล ตรอมใจ ห่มผ้า ครกสาก กาบินเข้ามาในบ้าน แขน กระเทย ถูก แตน-ต่อ ต่อย ฮ่อยจ๊อ ฆ่าควาย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ยอดตึกสูงทรงกลม กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ฝาหม้อ เป็นใบ้ หนาม ตกทุกข์ได้ยาก ฟาก ฝันว่าส่งพัสดุ สร้อยข้อมีชำรุด กะเหรี่ยง เข้าไปในโรงพยาบาล กินเนื้อมะพร้าว ผู้หญิงพายเรือ ความลับ ตู้กับข้าว จรวด ร้านค้า เถาวัลย์ จับสุกร ตาย พ่อตาย เครื่องลายคราม เห็นไม้กระดาน ประหาร จราจรที่สับสนวุ่นวาย ผู้หญิงหัวล้าน ใยแมงมุม เดินละเมอ ครอบครัว คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ได้เป็นเจ้าบ่าว งมหาของ แจกันคู่ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เปลือก มีดเหน็บที่เอว ได้รับของที่ระลึกจากญาติ สลัก ชนกระบือ ประกาศข่าวดี ถูกโกง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM