ทำนายฝัน 'ทัพพี'

ฝันเห็น ฝันว่า ทัพพี ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทัพพี'

ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสือกัดตัวเอง บวชพระ หาบขี้กลับบ้าน เสาเรือน ทะเลาะกับคนรัก ช่างไม้ พระวิหาร กินลูกอม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ตกปลากับญาติ เขี้ยวสัตว์ ซอ กำแพง มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ซื้อกระดุม คนแฝดตัวติดกัน สายสร้อย ประเทียบ ครีบปลา ปล่อยปลาดุก กระดูกแตก ตกบ่ออุจจาระ ผูกปมเชือก เถ้าแก่ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง มุดรั้วลวดหนาม เสือ ตักทรายเข้าบ้าน กระดาษเปื้อนหมึก ปล่องไฟ ทำกับข้าว ตำรา ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ถ้วยชาม นกอยู่ในรัง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ว่ายน้ำในมหาสมุทร มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ตบมือ ร่องน้ำ คูคลอง ขนมอร่อย แม่หม้าย ฆ่าตัวตาย คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ประกายไฟ ตุ้มหูหาย ปิดผนึกซองจดหมาย สนามหญ้า ยา ตะเพียน เฮลิคอปเตอร์ ถุงเงิน-ถุงทอง อาหารบูดเน่า มีหลายหู ถูกขัง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กกกอด ถูกตบ รดน้ำต้นไม้ คำนับ ซาบซึ้งใจ หม้าย ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น อาบน้ำในมหาสมุทร เดินถอยหลัง หวีไม้ บิณฑบาต ดูหนัง ขี่วัว ตุ้มหู ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ให้หวีคนอื่น มัคคุเทศก์ รักเพื่อน ดวงอาทิตย์ตก สนามกีฬา ตุ๊กแก กินพระจันทร์ นั่งบนแคร่หาม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ป่าช้า อาบน้ำในอ่าง งา กำไลข้อมือ แคร่ จักรพรรดิ เดินทางก่อนกำหนด ฆ่างู นกเค้าแมวหรือนกฮูก สารภี บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ควาย เสื้อผ้า กุมารทอง ขโมยเงิน เกือก เดินลุยกองไฟ เกาหัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM