ทำนายฝัน 'ทาก'

ฝันเห็น ฝันว่า ทาก จะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายนำพาความเดือดร้อนมาสู่ผู้ฝัน ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเพิ่มเติม หรือเสี่ยงโชคเสี่ยงพนันใดๆ เด็ดขาด ควรไปทำกุศลด้วยการบริจาคเลือด หรือไปทำบุญพระสงฆ์อาพาธ สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอุทิศกุศลผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ อีกทั้งมิตรและศัตรูให้ได้รับบุญจากข้าพเจ้าและที่ล่วงเกินไว้ด้วยประการทั้งปวงขออโหสิกบัดนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทาก'

จะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายนำพาความเดือดร้อนมาสู่ผู้ฝัน ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเพิ่มเติม หรือเสี่ยงโชคเสี่ยงพนันใดๆ เด็ดขาด ควรไปทำกุศลด้วยการบริจาคเลือด หรือไปทำบุญพระสงฆ์อาพาธ สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอุทิศกุศลผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ อีกทั้งมิตรและศัตรูให้ได้รับบุญจากข้าพเจ้าและที่ล่วงเกินไว้ด้วยประการทั้งปวงขออโหสิกบัดนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ กังหัน ถูกโกง นั่งรถไฟ เซิ้ง หิ่งห้อย นั่งบนหลังนกกระเรียน เข้าเฟสบุคไม่ได้ เก้าอี้ กำลังจะไปตาย คนหามวอผ่านหน้า ผัก ประเจียด ถลกหนังสัตว์ จูบเด็กเล็ก ญาติ กระรอก ป้อมปราการ พายุ เก็บองุ่นรับประทาน ฮวงซุ้ย พระพุทธบาท ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ข่าวดีจากลูก รถจักรยาน เป่าแตร อาเจียนเอาลำไส้ออกมา กระดาษทิชชู ภูเขาไปกำลังระเบิด พังประตู จองจำ ฤดูหนาว โต้เถียง จมน้ำ ตกเขา ไก่กกไข่ ฏีกา ครัว ฆ่าหมัด คนรักได้รับบาดเจ็บ จอบหรือเสียม ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด วอ ขี่หมู อาบน้ำในมหาสมุทร ถูกวิ่งราวทรัพย์ เป็นไข้ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เงิน ชักว่าว เข้าประตูไม่ได้ ถ้วยกาแฟ นุ่งผ้าขาด บัวขาว ได้รับต่างหู ขี่นางโค ท่าเรือ สนามหญ้า ล้างเท้า เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก กระดูกแตก ลอยกระทง เดินเป็นวงกลม กก ถวาย กำแพง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แม่ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ชี ต้นกก ศาล แปรงฟัน ปลูกกล้วย ไฝ บวม ถอนฟัน ชนไก่ กินข้าว ถ่อเรือ อมตะ อุ้มลูกหมา แมลงปีกแข็ง แมลงวัน เอทีเอ็ม เดินลุยกองไฟ เชือดคอสุกร เกาหัว ทาสี เณรหางนาค นกยูง จูบคนรัก วิชา แคร่หาม เชือกรัดคอ งง บริโภคเนื่อสุกร มีคนเกลียด โต๊ะหมู่บูชา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM