ทำนายฝัน 'ทางม้าลาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ทางม้าลาย กิจการจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งรีบลงทุน ค่อยๆดูเหตุการณ์ วางแผนทีละขั้นทีละตอน อย่าใจร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ทางม้าลาย'

กิจการจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งรีบลงทุน ค่อยๆดูเหตุการณ์ วางแผนทีละขั้นทีละตอน อย่าใจร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนในเรือ วิดน้ำ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี เขากวาง พวงมาลัยดอกไม้สด ซาวข้าว ตั๊กแตน ต่อสู้กับคนร้าย ทะเลสาบ นุ่งชุดแดง ขวานหัก ฆ่าตัวตาย ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน นกบิน ดำน้ำ ฝูงคนจำนวนมาก เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ไผ่ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก มดหรือแมลง ธนู กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน แมลงภู่ ทรมานคนอื่น ลมหายใจมีกลิ่นหอม จดหมาย สร้อยทองคำ เด็กผู้ชาย ตกบ่อลึก ศีรษะมีเหา บ้านไฟไหม้ ทุบตีภรรยา ลุยไฟ เดินเล่นบนหาดทราย แบกผลไม้ ขมิ้น ภูเขาไฟ ขอนไม้ ค้างคาว ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ตู้ คนถูกฉีดยา นั่งรถหรู ชะนี ผ้าสีขาว ไฮไฟว์ ( hi5 ) ดื่มน้ำ ปลาหมึกหลายตัว ตัวเองตายไปแล้ว สายสะพาย ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง หม้อ ต่อสู้กับเด็ก พี่น้อง ไม้ขีดไฟ เทวาลัย นกเขา ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ มัคคุเทศก์ เซรุ่ม ชาวประมง น้ำลาย ตีฆ้อง ดื่มน้ำหวาน นางกวัก ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น มีผู้นำม้ามาให้ ทาสี กินผลไม้ กุ้งแห้ง ถุงน้ำร้อน คนรักหรือคู่รัก ขอโทษผู้อื่น ตรอมใจ ตะปู ล้างบ้าน ชัยชนะ รังดุม ถูกลูกปลุกให้ตื่น ขนคิ้ว ญาติมิตร ปากเปื่อย รถเข็นศพ กุ้ง จับปิ้ง หมากัด คอมพิวเตอร์ พระสงฆ์ จอบหรือเสียม นัยน์ตา ถากไม้ มีดเหน็บที่เอว ถอดเครื่องประดับ บนบาน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ยกโทษให้ใครบางคน ปราสาทเก่าแก่ กระเป๋า เป็ดไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น