ทำนายฝัน 'ทารกแรกเกิด'

ฝันเห็น ฝันว่า ทารกแรกเกิด ฝันเห็นเด็กทารกแรกเกิด ขาว อวบ อ้วนถ้วนสมบูรณ์ บอกเหตุให้รู้ว่า จะได้ลาภ จะมีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นกับตัว ได้รับทรัพย์สมบัติ เงินหรือได้บุตรในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทารกแรกเกิด'

ฝันเห็นเด็กทารกแรกเกิด ขาว อวบ อ้วนถ้วนสมบูรณ์ บอกเหตุให้รู้ว่า จะได้ลาภ จะมีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นกับตัว ได้รับทรัพย์สมบัติ เงินหรือได้บุตรในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระพุทธบาท ได้ลาภ ติดเกาะ แมวออกลูก นักร้อง ปลวกขึ้นบ้าน บ่อน้ำพุแห้งขอด ผลักประตู กุหลาบ เต้านม ตกเขา ข่มขืนคนอื่น กล่าวหา ไม้กวาด เต้นรำ ไมโครโฟน แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) กระโปรง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ โคมไฟหรือโคมตะเกียง เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เพชรนิลจินดา เงาตัวเองในกระจก โล่รางวัล ชนไก่ กินกระต่าย บันได ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ขโมยขึ้นบ้าน คนในบ้านทุบตีกัน ผึ้ง เล่น pubg ไม้พลอง อ้อย งูขดเป็นวงกลม ฟืน ฮัจญ์ นกอินทรี ปรบมือ บรรพบุรุษ เห็นรองเท้าเก่า ผ้าห่ม น้ำฝน วิวาท อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กุญแจหาย หิมะตกอยู่เรื่อยๆ จูบคนรัก ฝาด รักกับนักบินหญิง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ร่วมงานทอดกฐิน ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น จอก ตักน้ำ แปรงฟัน ทิชชู ขวานหัก ผ้าใบ กลางคืน เคี้ยวดิน อุจจาระ ลำคานเสียงฉาบ เขื่อน เรียก กลืนเมฆ นำอุจจาระกลับบ้าน เด็ดพริกออกจากต้นพริก คนหามวอผ่านหน้า ปิดผนึกซองจดหมาย หญิง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ถูกขัง ไหว้เจ้า แม่นํ้า ตกปลากับญาติ เลี้ยง ทวด โกนผม ทารกแรกเกิด อมตะ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ประดาน้ำ ขนม ดัดผม เพชรพลอย ไฟไหม้ปราสาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นั่งบนอาสนะสงฆ์ ยกยอ ผ้าแพร ถูกด่าทอ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ทอดสมอ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป มือตัวเอง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผ้าฝ้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM