ทำนายฝัน 'ทารกแรกเกิด'

ฝันเห็น ฝันว่า ทารกแรกเกิด ฝันเห็นเด็กทารกแรกเกิด ขาว อวบ อ้วนถ้วนสมบูรณ์ บอกเหตุให้รู้ว่า จะได้ลาภ จะมีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นกับตัว ได้รับทรัพย์สมบัติ เงินหรือได้บุตรในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทารกแรกเกิด'

ฝันเห็นเด็กทารกแรกเกิด ขาว อวบ อ้วนถ้วนสมบูรณ์ บอกเหตุให้รู้ว่า จะได้ลาภ จะมีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นกับตัว ได้รับทรัพย์สมบัติ เงินหรือได้บุตรในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นรองเท้าเก่า คนตายมาหา นกอินทรี หมอก ที่พึ่ง กงสุล เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ฟัก เขากวาง ระฆัง กินเนื้อเป็ด ได้รับเงินบริจาค ขาขาด คนรักนอกใจ หยก ฝาด นกต่อสู้กัน แผ่นดิน จับก้อนกรวด ก้อนทราย ขนมชั้นหลากสี ตบมือ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เงี่ยง มหรสพ กรง เด็กกำลังดูดนม ตกหลังม้า ลูกจันทร์ ถั่วงอก กระดาษสี ล้มลงไปในหลุมลึก กงล้อ กินเนื้อคนอื่น สมอเรือ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ อีเมล ( Email ) นอนโรงพยาบาล ฮูก (นกฮูก) ตื่นขึ้นมาเอง ญาติกำลังจะตาย ฮองเฮา (ราชินี) หุ่น รูปภาพของเครือญาติ ฤาษี ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ไถนา คนถูกฉีดยา ช้อนเงิน นุ่งผ้าขาว ฉากกั้น พระพุทธเจ้า โอเอซิส วิชา ตะกวด กางร่ม นั่งบนลังไม้ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ประทัด เลือดออกทางช่องคลอด จอก ลวดหนาม กระหายน้ำ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ถวายข้าวพระ ถูกหวายรัด กิ้งกือ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ยาพิษ ย่างเนื้อ มหาสมุทรมีพายุ เล่น pubg เข็มเย็บผ้า ใช้ผ้าโพกศีรษะ ลิ้นแข็ง บั้งไฟ ไม้ไผ่ ถูกกรรโชกทรัพย์ จองจำ ซี่โครงหัก แมลงปอ ดวงอาทิตย์ดับ ญาตินํ้าตาตก ถุงใส่เงิน ซื้อของโบราณ เณรหน้าไฟ ไม้พลอง กล้วยไม้ กก คันศรหรือคันธนู ปลูกบ้าน กลืนดวงอาทิตย์ ของโบราณ ตัดผม คนเมา กอดภรรยา สำลี ประแจ ว่าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM